SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bohaterów Walk o Wolnoœć w Rdzawce.
Zdalne nauczanie
Uwaga!  Zadania zamieszczane na stronie to dokładnie te same zadania które macie zamieszczone w zakładce zadania domowe w dzienniku elektronicznym.

Dodatkowo na stronie szkoły są zamieszczane z powodu zgłaszanych przez rodziców trudności w logowaniu się na dziennik.


  świetlica
  oddział przedszkolny grupa III
  oddział przedszkolny grupa II
  logopeda
  Klasa 8
  Klasa 7
  Klasa 6
  Klasa 5
  Klasa 4
  Klasa 3
  Klasa 2
  Klasa 1
  Klasa 0


Klasa 0


Rozkład materiału OP grupa 0
  25– 29 maja 2020Poniedziałek 25.05

język angielski
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-busy-buzz-songKwiaty dla mamy

"Pięć minut" – słuchanie opowiadania, ocena postępowania bohaterów w codziennych sytuacjach.

Nauka piosenki "Kocham Cię" https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs

Wykonanie prezentu dla mamy praca plastyczno-techniczna (do wyboru)

https://www.youtube.com/watch?v=hnBEEi-CLMI

https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0

https://www.youtube.com/watch?v=4KCOMSvEGpwWtorek 26.05.2020

Z mamą i tatą

"Kwiaty dla mamy" – ćwiczenie graficzne Karta pracy str.37

"Czytamy" – utrwalenie poznanych liter, odczytywanie sylab i wyrazów Karta pracy str.38

"Kwiatki dla rodziców" – praca plastyczno-techniczna Teczka małego artysty nr 18Środa 27.05.2020

Zawody naszych bliskich

"Poznajemy zawody"- https://www.youtube.com/watch?v=AUGHYwEqcPM

"Ciekawe zawody" – układanie zdań do zdjęć Karta pracy str.39,

"Narzędzia potrzebne do pracy" ćwiczenia w przyporządkowaniu przedmiotów do zawodów Karta pracy str.40

Rozwiązywanie zagadek słownych o zawodach https://www.youtube.com/watchv=hjDKoBQYr7U

Ćwiczenia grafomotoryczne- szlaczki; Rysowanki str.58Czwartek 28.05.2020

Rodzinne zajęcia i zabawy

"Bajka dla mamy" – nauka wiersza Heleny Bechlerowej na pamięć

Ćwiczenia doskonalące umiejętność wyznaczania wyniku dodawania Karta pracy str.41

Szeregowanie elementów zgodnie ze wzrastającą ilością Karta pracy str.42

Słuchanie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=t7koX6Y_e3APiątek 29.05.2020

Roboty mojej mamy

Przypomnienie nazw i dźwięków sprzętów AGD https://www.youtube.com/watch?v=tdOfLb9pjSM

"Roboty od brudnej roboty" – wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń AGD Karta pracy str.43

Bezpieczne korzystanie z urządzeń https://www.youtube.com/watch?v=xqVym7AjIFY

Ćwiczenia graficzne – Rysowanki str. 36

"Czytamy" zadanie dodatkowe Karta pracy str. 72 To jestem...

Rozkład materiału OP grupa 0
18 – 22 maja 2020


Poniedziałek 18.05.2020
j.angielski
Powtórzenie słownictwa związanego z pogodą https://www.youtube.com/watch?v=O-1qYTfWyHU 
Muzyka dawniej i dziś
Instrumenty muzyczne' – prezentacja instrumentów, ich wyglądu i brzmienia 
https://www.youtube.com/watch?v=kl9lXIhjlr8 
 Podział na instrumentów na dęte, perkusyjne, strunowe https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg 
Rodzaje instrumentów” wykonanie ćwiczenia Karta pracy str. 23
Wiosenny walczyk” - nauka układu ruchowego https://www.youtube.com/watch?v=xo7QDnHyGFI 
Karta pracy str. 26,27Wtorek 19.05.2020
Muzyka w moim domu
Poznajemy literę h,H 
https://www.youtube.com/watch?v=ZYseoOcd6m8 
https://www.youtube.com/watch?v=BXgXzVKvyTwSłuchanie piosenki o literze
https://www.yo utube.com/watch?v=tZjEIqfKJ-s 
 Wprowadzenie litery, czytanie sylab, nauka pisania
https://www.youtube.com/watch?v=k4btQ-LguJ0 
https://www.youtube.com/watch?v=-oZH9lWPpdQ 
Karta pracy str.24,25
Zabawa „Memo” - instrumenty muzyczne Pomoce dydaktyczne str.51Środa 20.05.2020
Tańczyć każdy może
Rytmiczna rozgrzewka w podskokach https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 
Nazywanie i kolorowanie instrumentów Karta pracy str.28
Kolorowanie marakasów – zmienianie kolorów wg kodu Karta pracy str. 29
Czytanie wyrazów i podkreślanie nazw instrumentów Karta pracy str.28
Zgadnij, co to?' - rozwiązywanie zagadek dźwiękowych https://www.youtube.com/watch?v=eVPhhfQ9Xuc 
Słoń w drodze po ciasteczko” - praca z obrazkiem Karta pracy str.30Czwartek 21.05.2020
Obrazy zapisane w nutach
Poznanie podstawowych wartości rytmicznych  https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0 
 Wykonanie bębenka- praca techniczna. Wystukiwanie rytmów na wykonanym bębenku. 
Utrwalenie poznanych liter Karta pracy str.31
Ćwiczenia w klasyfikowaniu ze względu na więcej niż jedną cechę Karta pracy str.32
 Liczebniki porządkowe - piosenka https://www.youtube.com/watch?v=oNUgn39Z0Ns   Karta pracy str. 33 
Piątek 22.05.2020
Małe kłamstwa to duży problem
 Słuchanie wiersza o Grzesiu kłamczuchu i jego cioci https://www.youtube.com/watch?v=GsC4H5xPdV8 
Dokonanie oceny postępowania bohatera. „Kłamstwo ma krótkie nogi”-analiza słuszności potocznego stwierdzenia.
Słuchanie piosenki „Tydzień liczy 7 dni” https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ Karta pracy str.34
Ćwiczenia logicznego myślenia„Dopasuj i połącz” - Karta pracy str. ,35,
Kształty” - rysowanie samochodu, wykorzystanie pokazanych figury Karta pracy str.36
zakres materiału realizowany 11.05.2020 – 15.05.2020

Poniedziałek 11.05.2020
j. angielski

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sounds/button-up

 Świat pod lupą
Łąka wiosną” oglądanie filmu „Wędrówki Skrzata Borówki”
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 
Wykonanie pracy plastycznej„Wiosenna łąka” wg instrukcji z filmiku 
lub wykonanie motyla Teczka małego artysty nr 17 (zdjęcie)
Ćwiczenia spostrzegawczości Karta pracy str.16,17
Słuchanie piosenki „Łąka wiosną” https://www.youtube.com/watch?v=5KkSHKVRXZg 
Zadanie dodatkowe: Karta pracy str.71 Pan Sławomir....


Wtorek 12.05.2020
 Na tęczowej łące 
Mieszkańcy łąki” - rozwiązywanie zagadek https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4 
 Litera J,j poznanie zapisu drukowanej litery
https://www.youtube.com/watch?v=yMIY7XESVpU  
https://www.youtube.com/watch?v=k-3bItxUSPY                                        
https://www.youtube.com/watch?v=Rt0SywVarKE 
 Słuchanie piosenki „Litera j”https://www.youtube.com/watch?v=4J4B7k5yec0 
Litera J,j czytanie sylab, nauka pisania https://www.youtube.com/watch?v=w8bdZvKXlpE 
Karta pracy str.18,19


Środa 13.05.2020
Tworzymy łąkowy atlas 
Przypomnienie wyglądu figur geometrycznych (piosenka o figurach) https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 
Geometryczne kwiaty”- układanie kwiatów z figur, przeliczanie oraz nazywanie figur.
Ćwiczenia ruchowe „Wiosenna łąka” https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk 
Rysowanie drogi mrówek do mrowiska „Rysowanki” str.32
Ćwiczenia w odejmowaniu Karta pracy str.20Czwartek 14.05.2020
Harmonia przyrody 
Słuchanie opowiadania Wojciecha Widłaka „Co w trawie piszczy?” i rozmowa a jego temat 
Stemplowana łąka -praca plastyczna https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc 
Etapy powstawania miodu – bajka edukacyjna https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8 
Karta pracy str.21
Słuchanie piosenki „Bal na łące”https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo Piątek 15.05.2020
Kto się ukrył w trawie? 
 Piosenka o cyferkach https://www.youtube.com/watch?v=JlXSMBAFt-A 
Zabawa logopedyczna „Liczebniki porządkowe” https://www.youtube.com/watch?v=5zPyV4FzTxw 
Rysowanie po śladzie i łączenie kropek od 1 do 10 „Karta pracy” str.22
Kto mieszka na łące?”-omówienie ilustracji Karta pracy „rozkładówka” „Łąka latem”
 Słuchanie odgłosów łąki https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 
Zadanie dodatkowe „Karty pracy” str.71 Franek lubi...

zakres materiału realizowany od 04.05.2020 do 08.05.2020

Poniedziałek 04.05.2020

j.angielski https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/actions-1

Strach ma wielkie oczy

Oglądanie bajki o emocjach https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs

Rozpoznawanie samopoczucia na podstawie mimiki Karta pracy str. 9

Słuchanie piosenki o emocjach https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4

Utrwalanie wyglądu cyfr 0-9 https://www.youtube.com/watch?v=JdcGTOAAuKg piosenka o cyferkach

Rysowanki str.47

Wtorek 05.05.2020

Siła odwagi

Utrwalenie wyglądu cyfr, zabawy w dodawanie i odejmowanie https://www.youtube.com/watch?v=xu8zcsTCimg

Ćwiczenia graficzne: rysowanie po śladzie, dorysowywanie brakujących elementów Karta pracy str.10

Memo obrazkowo-wyrazowe;wycinanie, odczytywanie wyrazów, dobieranie obrazków Pomoce dydaktyczne str.55,56

Ćwiczenia gimnastyczne https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

Środa 06.05.2020

Do odważnych świat należy

Litera F,f poznanie zapisu drukowanej litery

https://www.youtube.com/watch?v=-xmhpUCU5NE

https://www.youtube.com/watch?v=MUEPJ-b2ju0

Litera f pisana czytanie sylab https://www.youtube.com/watch?v=74zd8Y9Ng_E

Słuchanie piosenki o literze f https://www.youtube.com/watch?v=F8W3oi1I20E

Karta pracy str. 11,12

Zabawy przy piosence https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

Czwartek 07.05.2020

Mali bohaterowie

Zabawa dydaktyczna, wyznaczanie wyniku odejmowania:

https://www.youtube.com/watch?v=osSObvWUI6s

https://www.youtube.com/watch?v=jMTvTBAOIH8

Karta pracy str.13,14

Zabawy przy piosence https://www.youtube.com/watch?v=47jquUszRas

PIĄTEK 08.05.2020

Mówienie prawdy najlepszą obroną

Co nie pasuje?” Karta pracy str.15 Wykreślanie niepasujących do zbioru elementów.

Słuchanie opowiadania Jadwigi Jasny-Mazurek „Samo się” i rozmowa na jego temat.

Jak wygląda Samosię ?” praca plastyczna. Wykonanie portretu Samosię dowolną techniką

Rysowanki str. 28

zakres materiału realizowany od 27.04.2020 do 30.04.2020


Poniedziałek 27.04.2020

 Język angielski link-School things-https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/school-things-1

Spotkanie ze Smokiem Wawelskim
Przerwany hejnał”-poznanie legendy związanej z hejnałem https://www.youtube.com/watch?v=gq8HijEzB8A 
Hejnał z wieży mariackiej”- wysłuchanie hejnału  Phttps://www.youtube.com/watch?v=i6R_v0ZCg4M  
Smok Wawelski” poznanie legendy https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8 
Smok i jego historia”- historyjka obrazkowa. Wycinanie ilustracji, układanie zgodnie z następstwem zdarzeń, opowiadanie historii smoka, wymyślanie innego zakończenia, rysowanie ilustracji wymyślonego zakończenia:„Pomoce dydaktyczne” str. 47,48
Smok Wawelski”- ćwiczenie sprawności manualnych, czytanie tekstu Karta pracy nr4 str. 3


WTOREK 28.04.2020
Kwiat paproci
W poszukiwaniu paproci” -słuchanie legendy https://www.youtube.com/watch?v=rHqiBW8av-s 
Litera Ł,ł – poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery  
https://www.youtube.com/watch?v=dbcNF4SQETghttps://www.youtube.com/watch?v=SDfHrp8JE9E 
 https://www.youtube.com/watch?v=6-kR0TNghJU 
Wykonanie ćwiczeń Karta pracy str. 4,5
Wycinanie litery „ł'' z planszy literowej i układanie wyrazów z poznaną literą

ŚRODA 29.04.2020
Legendy naszej stolicy
Dawna Warszawa i jej pojazdy” -oglądanie obrazu i zdjęć. Wykonanie ćwiczenia Karta pracy str. 6
 Oglądanie bajki „Złota kaczka” https://www.youtube.com/watch?v=7hDI5umGkzc 
Słuchanie piosenek o Warszawie https://www.youtube.com/watch?v=bGr6RgLmdVIhttps://www.youtube.com/watch?v=fiiN9E3-V4I 
Korale Złotej Kaczki” - zabawa dydaktyczna : grupowanie figur ze względu na kolor, kształt i wielkość, nazywanie figur,układanie dowolnego ciągu z 10 figur – korale dla Złotej kaczki ” Pomoce dydaktyczne” str.59,61 
Rysowanki” str.38


CZWARTEK 30.04.2020
Mądrość ukryta w słowie
Legenda o Warszawskiej Syrence” - słuchowisko Syrena-legendy warszawskie https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw 
Rozwijanie spostrzegawczości :wyszukiwanie różnic między obrazkami Karta pracy str.8
 Porównywanie liczebności z wykorzystaniem znaków <, >, = 
https://www.youtube.com/watch?v=NBAiuJ6O6Hk
Zamek”-zabawa dydaktyczna utrwalająca znajomość figur geometrycznych . Rysowanie zamku poprzez obrysowywanie figur geometrycznych, przeliczanie i ich nazywanie. „ Karta pracy” str.7
Oglądanie filmiku o polskich symbolach narodowych 
 https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA&list=RDFJ83BRqFPBA&index=1Słuchanie piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem” https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

zakres materiału realizowany od 20.04.2020 do 24.04.2020

Język angielski
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3F2F7B6E0C1B2E8B!1111&ithint=file%2cdocx&authkey=!AEef6A-7KD-Ov-0

Poniedziałek 20.04.2020
Segregować każdy może
"Rady na odpady"-bajka edukacyjna https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
Recykling-wyjaśnienie znaczenia słowa Karta pracy str. 57
Nauka piosenki "Świat w naszych rękach-eko piosenka"    https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
"Przeciwieństwa"-ćwiczenie logicznego myślenia Karta pracy str. 56
"Szlaczki" Karta pracy str.66

Wtorek 21.04.2020
Ekocuda - coś nowego ze starego
"Czytamy" - utrwalenie poznanych liter, czytanie prostych tekstów Karta pracy str. 58,59
"Dodajemy na palcach"  https://www.youtube.com/watch?v=PSIZdjKSuu8 
Oglądanie lamp i żyrandoli wykonanych z materiałów recyklingowych. Projektowanie żyrandola Karta pracy str. 60
Oglądanie filmiku "Świnka Pepa-segregowanie śmieci"   https://www.youtube.com/watch?v=WXSYr0U43rs

Środa 22.04.2020
Zakupy z ekotorbą
Dodawanie prezentacja  https://www.youtube.com/watch?v=VL7s-ENTyXo
 https://www.youtube.com/watch?v=xu8zcsTCimg
"Eko-zakupy" - zabawa dydaktyczna, samodzielne tworzenie zadań z treścią i wykonania do nich ilustracji Karta pracy str. 61

Piosenka "Ekosłodziaki" https://www.youtube.com/watch?v=4mA4GrL-yYA
Wykonanie z odpadów grzechotki lub marakasów  https://www.youtube.com/watch?v=j_f4TJcsXHo 
https://www.youtube.com/watch?v=8evAL7xZL8E

23.04.2020
Kodeks Małego Ekologa
"Czytanie"-utrwalenie poznanych liter Karta pracy str.62
"Ekologiczne znaki"-prezentacja znaków ekologicznych https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 
"Ekologiczny pociąg"-praca techniczno-konstrukcyjna Teczka małego artysty nr16

24.04.2020
Przyszłość planety w naszych rękach
"Jak dbać o Ziemię?"-oglądanie filmiku https://www.youtube.com/watch?v=msyPppuj8yg 
"Jak pomogę Ziemi ?"- Karta pracy str. 63
Wykonanie szlaczków Karta pracy str.67
"Czytamy" - czytanie prostych tekstów str.71zakres materiału realizowany od 15.04.2020 do 17.04.2020

15.04.2020  środa
Wiosna ptaków
"Wiosenne powroty ptaków" - oglądanie filmiku https://www.youtube.com/watch?v=vlXQqg1T07s
"
Czytamy" -odczytywanie sylab, wyrazów i zdań, utrwalenie poznanych liter Karta pracy str.50,51

Nauka piosenki "Maszeruje wiosna" https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY

16.04.2020  czwartek
Wiosenne przebudzenia
Słuchanie opowiadania W. Bieriestow "Nikt mnie więcej nie zobaczy"
.Praca plastyczna "Motyl" - symetryczne odciskanie plam malowanych na połowie szablonu https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/287-motyl
Ć
wiczenia w zakresie regularnych wzorów Karta pracy str.52,53


17.04.2020  piątek
Pastelowa wiosna
"Wiosenny wianuszek"- praca plastyczno-techniczna- Teczka małego artysty nr15
"Jezioro wiosną"-rozmowa na temat konieczności ochrony wód Karta pracy, rozkładówka "Jezioro wiosną
"Spacer bociana"-ćwiczenie uwagi Karta pracy str.55
"Czytamy"-odczytywanie rebusów wyrazowo-obrazkowych Karta pracy str. 54


zakres materiału realizowany od 6.04.2020 do 10.04.2020

06.04.2020
Pisanki, kraszanki - sztuka ludowa
"Pisanki"-słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat. "Uporządkuj pisanki"-ćwiczenie pamięci. "Budujemy wieże"-zabawa matematyczna. "Karta pracy" str.42,43 Nauka piosenki "Pisanki" https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY  " W wielkanocnym koszyczku"--zabawa dydaktyczna. "Rysowanki" str. 27

07.04.2020
Wielkanoc w Polsce
"Znam te litery"-odszukiwanie i odczytywanie poznanych liter. "Karta pracy" str. 44,45 Dzielenie na sylaby, głoskowanie wyrazów. Ćwiczenia dla chętnych "Karta pracy"-str.71 Wykonanie zajączka- praca plastyczna https://www.youtube.com/watch?v=1mb0WpZz2mk

08.04.2020
Śmigus dyngus
"Wielkanocny obrazek"-ćwiczenie sprawności manualnych "Karta pracy" str.46,47. "Zabawa z wielkanocnym zajączkiem"-zabawa dydaktyczna. "Wesoły śmigus-dyngus - pogadanka.

09.04.2020
Wielkanocne stroiki
Opowiadanie o hodowli tulipana. "Od cebulki do kwiata"- wykonanie ćwiczenia na karcie pracy str. 46 "Wielkanocny stroik"-praca plastyczna

10.04.2020
Wielkanocny zajączek
Słuchanie opowiadania o wielkanocnym zajączku. "Zabawa z wielkanocnym zajączkiem"-zabawa dydaktyczna."Pisanki- mniej, więcej czy tyle samo" - ćwiczenia matematyczne, doskonalenie porównywania stosunków ilościowych. "Mój zajączek wielkanocny"-malowanie farbami


język angielski:

https://www.helloangielski.pl/rozmowki/zyczenia-wielkanocne-po-angielsku/


Tematy realizowane od 30,03,2020 do 03,04,2020

30.03.2020
Jesteśmy odpowiedzialni
"Pomoce dydaktyczne" str.43,44
Segregowanie figur ze względu na jedną, dwie lub trzy cechy "Karty pracy" str.40

31.032020
Mierz siły na zamiary
Opowiadanie Wandy Chotomskiej "Bajka o rogaliku, który chciał zostać księżycem" "Karty pracy" 41,66

01.04.2020
Poznajemy literę G,g

https://www.youtube.com/watch?v=zJkNBw1L5ns 
https://www.youtube.com/watch?v=zZITH4qXsSw 
https://www.youtube.com/watch?v=EK7xZlxSaBU 
https://www.youtube.com/watch?v=M4rYfS5qqHE 
"Karty pracy" str. 36,37 dla chętnych str.70


 
02.042020

Pogoda na wiosenne dni
Zapoznanie z przysłowiem kwiecień plecień... Rozwiązywanie zagadek słownych "Karta pracy" str.48,49


 
03.04.2020

Przedświąteczne przygotowania
Opowiadanie Agnieszki Galicy "Bajeczka wielkanocna" "Teczka małego artysty" str. 14 Wysiew rzeżuchy.Ćwiczenia od logopedy

stopniowa rozgrzewka Koniec zimy ale śnieg i mróz za oknem nam towarzyszy jeszcze. Poćwicz czytanie i myślenie. Utrwalamy i zamykamy temat zima. 1.Po kliknieciu w link wybierz Obraz ŚNIEZNA ZIMA,MROŻNA PANI, potem wybierasz obrazek z napisem CO PASUJE DO ZIMY I robisz zadanie –przeciągasz obrazek na właściwe pole. https://learningapps.org/1773304 2 . Gra na spostrzegawczość i doskonalenie czytania. Wybierz Obrazek z napisem ZIMA GDZIE TO JEST i zagraj klikając w obrazki po przeczytaniu wyrazu. Miłej zabawy. Pamiętaj przy każdym ćwiczeniu o dokładnej wymowie głosek .Przypomnij sobie jak ustawiasz język. https://learningapps.org/1773304 3. Głoska sz- zabawa https://learningapps.org/247521423.03
Karty pracy str. 32,33
Rysowanki str. 57
24.03
Karty pracy str. 34,35
Rysowanki str. 30
25.03
Gra karciana "Przygoda kornika" Pomoce dydaktyczne str.37,38,39


26.03.2020
Poznajemy literę Z:
https://youtu.be/skc_KAALq7k
https://youtu.be/qTk1d-Rz2-M
https://youtu.be/IHEu07CCGDE
Karty pracy s. 30,31.
Układanie wyrazów z poznanych liter.

27.03.2020
Znamy swoje obowiązki:
Kolekcja sześciolatka s. 38,39.
Rysowanki s. 24.

:: (C) 2006-2020    projekt i wykonanie www.kud.pl