SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bohaterów Walk o Wolnoœć w Rdzawce.
Zdalne nauczanie
Uwaga!  Zadania zamieszczane na stronie to dokładnie te same zadania które macie zamieszczone w zakładce zadania domowe w dzienniku elektronicznym.

Dodatkowo na stronie szkoły są zamieszczane z powodu zgłaszanych przez rodziców trudności w logowaniu się na dziennik.


  świetlica
  oddział przedszkolny grupa III
  oddział przedszkolny grupa II
  logopeda
  Klasa 8
  Klasa 7
  Klasa 6
  Klasa 5
  Klasa 4
  Klasa 3
  Klasa 2
  Klasa 1
  Klasa 0


Klasa 1Rozkład materiału dla klasy I


25 – 29 maja 
2020Poniedziałek 25.05.2020WF

Wędrówka po najbliższej okolicy połączona z pokonywaniem przeszkód terenowych.


Edukacja polonistyczna i społeczna

Wyodrębnienie nazw środków lokomocji na podstawie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej

Letnie podróże „ oraz własnych doświadczeń. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu ze zrozumieniem.

Podręcznik str. 46-47, Ćwiczenia str. 42-43


Edukacja matematyczna

Rozszerzenie zakresu liczbowego – obliczenia pełnymi dziesiątkami do 100.

Podręcznik 42-43 Ćwiczenia str.72-74.


Wtorek 26.05.2020


Edukacja polonistyczna

Dzień mamy , redagowanie życzeń i przygotowanie własnoręcznej laurki.


Język angielski
TEMAT: Określamy kolor oczu i włosów.
Temat na podstawie podręcznika, strona. 63
https://padlet.com/dimmonerhome/8es76kbjg2kts279

WF

Gry i zabawy ruchowe.


Edukacja matematyczna

Doskonalenie umiejętności praktycznych ( obliczenia zegarowe, ważenie, mierzenie, obliczenie pieniężne)

Podręcznik str 46, Ćwiczenia str. 75Edukacja muzyczna

Powtórzenie piosenki „ Walczyk dla rodziców”, próba generalna.


Zajęcia wyrównawcze

Powtórzenie wiadomości o zegarach.


Środa 27.05.2020


Religia

Temat 58.: „Maryja- Królowa nieba i ziemi". Pomoc w realizacji tematu: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Bardzo proszę aby w miesiącu maju dzieci z rodzicami odmawiały „Litanię Loretańską” do Matki Bożej. W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać polecenie 1. Temat katechezy wpisać do zeszytu. Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera. 


Języka angielski
TEMAT: Opisujemy wygląd na podstawie historyjki.
Temat na podstawie podręcznika, strony 64-65

https://padlet.com/dimmonerhome/8es76kbjg2kts279


Edukacja polonistyczna

Wypowiedzi na temat polskich krajobrazów na podstawie tekstu informacyjnego, materiałów ilustracyjnych , pracy z mapa i własnych doświadczeń.

Podręcznik str. 48- 49 Ćwiczenia str. 44-45


Edukacja matematyczna

Obliczenia pieniężne – wprowadzenie groszy, doskonalenie umiejętności praktycznych.

Podręcznik str. 47, Ćwiczenia str. 76


Czwartek 28.05.2020


WF

Gry i zabawy ruchowe w terenie wykorzystanie naturalnych przeszkód.


Edukacja polonistyczna

Miejsce bliskie sercu- swobodne wypowiedzi o mojej miejscowości, wykonanie plakatu.


Religia

Temat 62.: „Ofiarowanie Pana Jezusa". Pomoc w realizacji tematu: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać polecenia 1 i 2. Temat katechezy wpisać do zeszytu. Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera. 


Edukacja informatyczna

Rozwiązywanie zagadek logicznych związanych z życiem mrówek.( elementy programowania) cz 2.

Ćwiczenia str. 50-51.


Edukacja techniczna

Odbijanie monet na papierze – technika frotażu.


Piątek 29.05.2020


Edukacja matematyczna

Rozwiązuje różne zadania – ćwiczenia rachunkowe.

Podręcznik str. 42-43, Ćwiczenia str. 70-71.


Edukacja polonistyczna

Z wizyta w stolicy. Wypowiedzi na temat Warszawy, jej charakterystycznych obiektów i zabytków na podstawie opowiadania „ Ciekawie jak w Warszawie”.

Podręczni 48-49 Ćwiczenia 47-48


Edukacja przyrodnicza

Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w różnych terenach Polski.

Podręcznik str. 42-43, Ćwiczenia str. 46


Edukacja plastyczna

Mapa Polski – gra.


Zajęcia kreatywne

Przeplatanki papierowe.Rozkład materiału dla klasy I


18 – 22 maja 
2020


Poniedziałek 18.05.2020


WF

Kształtowanie zwinności, szybkości i skoczności w zabawach terenowych.


Edukacja polonistyczna i społeczna

Rozmowa o dziecięcych marzeniach na podstawie wiersza Doroty Betlewskiej „ Prezent dla dziecka” Tworzenie rymów i rymowanek. Wspólne układanie i zapisywanie życzeń dla dzieci z całego świata.

Podręcznik str. 36-37, Ćwiczenia str. 37


Edukacja matematyczna

Mierzenie dowolnie wybraną miarą oraz miara centymetrową, doskonalenie umiejętności rachunkowych.

Ćwiczenia str.60-63..


Wtorek 19.05.2020


Edukacja polonistyczna

Wizyta w szkolnej bibliotece. Określenie roli książki na podstawie własnych doświadczeń i wiersza Hanny Łochockiej „ Książka czeka”. Cudzysłów i wielka litera w tytułach książek

Podręcznik str. 38-39, Ćwiczenia str. 37

Język angielski
https://padlet.com/dimmonerhome/8es76kbjg2kts279
TEMAT: Poznajemy członków rodziny.
Temat na podstawie podręcznika, strona. 62

WF

Rodzinny turniej sportowy.

Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań – utrwalenie umiejętności matematycznych.

Ćwiczenia str. 64-67Edukacja muzyczna

Nauka piosenki Baju , baju, książeczko. Mieszkańcy pięciolinii – nuty ( do ,re, mi ,fa ,sol, la, si, do) . https://www.youtube.com/watch?v=hu-vl-LD0Ag

Ćwiczenia str. 83


Zajęcia wyrównawcze

Powtórzenie wiadomości o miarach centymetrowych, pojemnościowych ( l).


Środa 20.05.2020


Religia

Temat 57.: „Od Maryi uczymy się posłuszeństwa". Pomoc w realizacji tematu: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Bardzo proszę aby w miesiącu maju dzieci z rodzicami odmawiały „Litanię Loretańską” do Matki Bożej. W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać polecenie 1. Temat katechezy wpisać do zeszytu. Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.


Języka angielski
TEMAT: Opisujemy wygląd wybranej osoby.
Temat na podstawie podręcznika, strona 63

https://padlet.com/dimmonerhome/8es76kbjg2kts279


Edukacja polonistyczna

Jak dbać o książkę ? -rozmowa na podstawie opowiadania Wojciecha Widłaka „ Rozmowy książek „ i własnych doświadczeń. Rola wykrzyknika w zdaniach rozkazujących.

Podręcznik str. 40-41. Ćwiczenia str. 38


Edukacja matematyczna

Sprawdzam siebie – szlifowanie wiadomości i umiejętności matematycznych.

Ćwiczenia str. 68-69
Czwartek 21.05.2020


WF

Gry i zabawy z piłką – podawanie piki i toczenie piłki po torze.


Edukacja polonistyczna

Ulubione czasopisma. Słuchanie informacji na temat „Świerszczyka „. Zapoznanie z rubrykami „Świerszczyka”.

Podręcznik str. 44-45, Ćwiczenia 40-41


Religia

Temat 59.: „Lolek – wśród rówieśników". Pomoc w realizacji tematu: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać polecenia 1 i 2. Temat katechezy wpisać do zeszytu. W zeszycie proszę napisać miejsce i datę urodzin „Lolka” a także jakie imię otrzymał na chrzcie i jak miała na imię jego mama i tata. Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera. Edukacja informatyczna

Rozwiązywanie zagadek logicznych związanych z życiem mrówek.( elementy programowania)

Ćwiczenia str. 48-51.


Edukacja techniczna

Opracowanie historyjki obrazkowej w formie książeczki.


Piątek 22.05.2020


Edukacja matematyczna

Rozwiązuje różne zadania – ćwiczenia rachunkowe.

Podręcznik str. 42-43, Ćwiczenia str. 70-71.


Edukacja polonistyczna

Książka moim przyjacielem – ćwiczenia: językowe, w uważnym słuchaniu i spostrzegawczości.

Elementarz odkrywców str 64-65


Edukacja przyrodnicza

Wykorzystanie drewna przez człowieka.

Podręcznik str. 42-43, Ćwiczenia str. 39


Edukacja plastyczna

Wykonanie zakładki do książki.Zajęcia kreatywne

Muzyczne inspiracje- wykonanie pracy plastycznej do wysłuchanego fragmentu muzyki.zakres materiału realizowany od 11.05.2020 do 15.05.2020Poniedziałek 11.05.2020


WF

Zamierzone i skoordynowane rzuty małymi przyborami na odległość i do celu.


Edukacja polonistyczna i społeczna

Opowiadanie Zofii Staneckiej „Świnka”- formułowanie wniosków na temat postępowania z pożyczonymi rzeczami. Utrwalenie nazw dni tygodnia – wskazanie wydarzeń zgodnie z następstwem czasowym. Ćwiczenia językowe.

Podręcznik str. 28-29, Ćwiczenia str. 29-30


Edukacja matematyczna

Sprawdzian umiejętności matematycznych w zakresie do 20.


Wtorek 12.05.2020


Edukacja polonistyczna

Praca z tekstem „ Jak nasza mama zreperowała księżyc”. Zdania pytające konstrukcja i wymowa. Ustalenie stopni pokrewieństwa.

Podręcznik str. 30-31, Ćwiczenia str. 31-32

Język angielski
TEMAT: Powtarzamy wiadomości z rozdziału 5.
Temat na podstawie podręcznika, strony 52-60.
LINK:
https://padlet.com/dimmonerhome/8es76kbjg2kts279

WF

Ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie mocy i zręczności.


Edukacja matematyczna

Obliczenia w zakresie 20 – zagadki matematyczne i działania z okienkami.

Ćwiczenia str. 54-55


Edukacja muzyczna

Nauka piosenki Walczyk dla rodziców. Pięciolinia dom dla nut.

Ćwiczenia str. 80


Zajęcia wyrównawcze

Rozumienie tekstu czytanego – ćwiczenia.


Środa 13.05.2020


Religia

Temat 55 : Maryja – matka Jezusa.


Języka angielski

TEMAT: Powtarzamy wiadomości z rozdziałów 1-5.
Temat na podstawie podręcznika - do piątego rozdziału.

LINK:
https://padlet.com/dimmonerhome/8es76kbjg2kts279

Edukacja polonistyczna

Wprowadzenie dwuznaku dż, Dż. Wykonanie mapy pamięciowej.

Podręcznik str. 32-33. Ćwiczenia str. 33-34Edukacja matematyczna

Ćwiczenia rachunkowe przygotowujące do przekroczenia progu dziesiątkowego- rozwiązywanie zadań.

Ćwiczenia str. 56-57


Czwartek 14.05.2020


WF

Biegi , skoki – pokonywanie przeszkód terenowych.


Edukacja polonistyczna

Praca z tekstem „ Nagła sprawa” . Rozmowa w sklepie – doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu.

Podręcznik str. 34-35, Ćwiczenia 35


Religia

Temat 56 : Maryja – nasza matka.


Edukacja informatyczna

Rysowanie ilustracji do wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „ Wiosna”

Ćwiczenia str. 46-47.


Edukacja techniczna

Malowanie farbami na kamieniach (postaci zwierząt)- kształt i barwa.


Piątek 15.05.2020


Edukacja matematyczna

Litr – mierzenie objętości płynów.

Podręcznik str. 40- 41, Ćwiczenia str. 58-59.


Edukacja polonistyczna

Ćwiczenia w analizie słuchowo- wzrokowej wyrazów ze spółgłoskami miękkimi


Edukacja przyrodnicza

Zwierzęta wokół nas – zwierzęta towarzyszące człowiekowi.


Edukacja plastyczna

Mój herb – wykonanie herbu prezentującego własna osobę


Zajęcia kreatywne

Tworzymy własne instrumenty muzyczne, cz2.

zakres materiału realizowany od 04.05.2020 do 08.05.2020


Poniedziałek 04.05.2020


WF

Zabawy bieżne i rzutne – rzucanie i chwytanie piłki. Gry i zabawy rozwijające koordynacje ruchową.


Edukacja polonistyczna i społeczna

Wiosenne zachowanie ptaków związane z zakładaniem gniazd, wysiadywanie jaj i opieka nad pisklętami – na podstawie tekstu Tomasze Szweda „Kto puka?”, ilustracji, ciekawostek i własnych obserwacji.

Podręcznik str. 18-21, Ćwiczenia str. 20-22


Edukacja matematyczna

Waga i ważenie , kilogram jako jednostka masy.

Podręcznik str. 36-39, Ćwiczenia str. 45
Wtorek 05.05.2020


Edukacja polonistyczna

Wprowadzenie dwuznaku dź, Dź. Ćwiczenia doskonalące analizę i syntezę słuchowo- wzrokową wyrazów. Dźwięki jakie możemy usłyszeć w lesie.

Podręcznik str. 22-23, Ćwiczenia str. 23-24

Język angielski
TEMAT: Łączymy słowa z odpowiednimi grupami.
Temat na podstawie podręcznika, str. 58.
Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji.
LINK:
https://padlet.com/dimmonerhome/8es76kbjg2kts279
Wybierz odpowiedni dzień tygodnia. Użyj suwaka po prawej stronie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.

WF

Gry i zabawy ruchowe rozwijające zręczność i koordynację ruchową.


Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań tekstowych, obliczenia pieniężne w zakresie 20.

Ćwiczenia str. 46-47.


Edukacja muzyczna

Rozpoznawanie i naśladowanie głosów ptaków, poznanie instrumentów należących do rodziny fletów, nauka piosenki „ Ptasie głosy”.

Ćwiczenia str. 77-79


Zajęcia wyrównawcze

Doskonalenie czytania metodą globalną.Środa 06.05.2020


Religia

Temat : „Pan Jezus posyła mam swojego Ducha”.


Języka angielski

TEMAT: Poznajemy tradycyjne angielskie słodycze.
Temat na podstawie podręcznika, str. 59.

Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji.
LINK:
https://padlet.com/dimmonerhome/8es76kbjg2kts279
Wybierz odpowiedni dzień tygodnia. Użyj suwaka po prawej stronie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.

Edukacja polonistyczna

Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej dzi, Dzi. Ćwiczenia utrwalające pisownie wyrazów ze spółgłoską miękką dź.

Podręcznik str. 23. Ćwiczenia str. 25-26


Edukacja matematyczna

Ćwiczenia rachunkowe w zakresie 20, obliczenia pieniężne i zegarowe.

Ćwiczenia str. 48-49Czwartek 07.05.2020


WF

Zabawy rzutne z elementami mierzenia.


Edukacja polonistyczna

Pojazdy powietrzne budowane przez człowieka – na podstawie tekstu „Ludzie i ptaki”. Głośne czytanie tekstu ze zrozumieniem. Utrwalenie pisowni wyrazów ze spółgłoską miękką dź.

Podręcznik str. 25-27, Ćwiczenia 27-28


Religia

Temat: Moja mama.


Edukacja informatyczna

Nauka pisania w programie MS Paint.

Ćwiczenia str. 46-47.


Edukacja techniczna

Ptaki”- przestrzenna praca konstrukcyjno-plastyczna.Piątek 08.05.2020


Edukacja matematyczna

Sprawdzam siebie. Powtórzenie wiadomości w zakresie 20.

Ćwiczenia str. 50-51.


Edukacja polonistyczna

Tworzenie porównań i wyjaśnienie związków frazeologicznych. Informacje o lotni, szybowcu i latawcach.


Edukacja przyrodnicza

Słuchanie i czytanie ciekawostek o fruwaniu i lataniu. Elementy budowy ptaka umożliwiające latanie.

Podręcznik str. 24,


Edukacja plastyczna

Latawiec- praca plastyczna z wykorzystaniem makaronu.


Zajęcia kreatywne

Tworzymy własne instrumenty muzyczne.

klasa I zadania realizowane od 27.04.2020 do 30.04.2020


Poniedziałek 27.04.2020


WF

Zabawy z mocowanie- kształtowanie siły.


Edukacja polonistyczna

Wiersz Barbary Stępień „ Wiosenna łąka”. Wypowiedzi na temat zmian zachodzących w przyrodzie w maju na podstawie obserwacji. Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ń. Praca z tekstem i ilustracją.

Podręcznik str. 10-11 ,14, Ćwiczenia str. 14-15


Edukacja społeczna

Słuchanie opowiadania Rafała Witka „ Tajemnica zaginionej książki”, nasze emocje dyskusja na temat odwagi.

Podręcznik str. 9


Edukacja matematyczna

Mierzenie miarką centymetrową – obliczenia w zakresie 20.

Podręcznik str.32-34, Ćwiczenia str.43


Wtorek 28.04.2020


Edukacja polonistyczna

Ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo- wzrokowej wyrazów ze spółgłoska miękką ń. Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej ni.

Podręcznik str. 10-11, Ćwiczenia str.16-17


Język angielski
TEMAT: Rozpoznajemy i nazywamy jedzenie z historyjki.
Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji. Temat na podstawie podręcznika, str. 56. Aby zobaczyć wszystkie ćwiczenia, przeciągnij pasek w dół, który widzisz po prawej stronie kolumny.

https://padlet.com/dimmonerhome/8es76kbjg2kts279WF

Gry i zabawy ruchowe.


Edukacja matematyczna

Obliczenia w zakresie 20 – różne formy zapisu ,tabele.

Karta pracy.


Edukacja muzyczna

Łąka – królestwo owadów, nauka piosenki „ Łąka – królestwo owadów”, aktywne słuchanie muzyki z zastosowaniem rekwizytu.

Ćwiczenia str. 75


Zajęcia wyrównawcze

Głoski miękkie, ćwiczenia utrwalające

Środa 29.04.2020

Religia

TEMAT 51: Przykazanie miłości.


Język angielski

TEMAT: Rozpoznajemy grupy żywności.
Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji. Temat na podstawie podręcznika, str. 57. Aby zobaczyć wszystkie ćwiczenia, przeciągnij pasek w dół, który widzisz po prawej stronie kolumny.
https://padlet.com/dimmonerhome/8es76kbjg2kts279

Edukacja polonistyczna

Praca rolnika w czasie sianokosów. Wypowiedzi na temat roślin i zwierząt występujących na łące.

Podręcznik str. 12-13, Ćwiczenia str. 18


Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne .

Podręcznik str. 35, Ćwiczenia str.44

.Czwartek 30.04.2020


WF

Pokonywanie niskich i wąskich przeszkód.


Edukacja polonistyczna

Czytanie z podziałem na role tekstu „ W szkole dla pszczółek”. Wypowiedzi na temat funkcji, jakie pełnia pszczela królowa i robotnice.

Podręcznik str. 15-17, Ćwiczenia str.19


Religia

TEMAT 52: Przygotowanie się do spotkania ze Zmartwychwstałym w Komunii Świętej.


Edukacja informatyczna

Z ogonkiem czy bez?- zapisujemy trudne litery. Nauka pisania liter z polskimi znakami diakrytycznymi: ą, ę, ł, ó, ć, ń, ś, ź, ż.

Zeszyt ćwiczeń str.44-45


Edukacja techniczna

Wiosenne motyle, potrzebne materiały papier kolorowy, nożyczki, spinacz, mocny klej.
klasa I zadania realizowane od 20.04.2020 do 24.04.2020


Poniedziałek 20.04.2020


WF

Poruszam się w rytm muzyki. Ćwiczenia do muzyki.

https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI

https://www.youtube.com/watch?v=9HtRyc3ixrc

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY


Edukacja polonistyczna i społeczna

Wypowiedzi na temat znaczenia wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin na podstawie ilustracji, zdjęć oraz własnych doświadczeń. Prawda i humor w wierszu Jana Brzechwy „Żaba”.

Podręcznik str.4-5 Ćwiczenia str. 4-5


Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

Ćwiczenia str.41


Wtorek 21.04.2020


Edukacja polonistyczna

Wprowadzenie litery ź,Ź oznaczającej spółgłoskę miękką. Praca z tekstem o koziołku Dyziu.

Podręcznik str.6-7, Ćwiczenia str.6-7.


J. angielski
TEMAT: Produkty żywnościowe - wyrażanie ,co się lubi a co nie.
I. Odtwórzcie ponownie poniższy filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=RYxEIJK8YuM&list=PLDee6s2yAuvvTXvNAr46M41hJm4Rfa4KW&index=5
Powtórzcie słówka, które wymawia Colin.
II. Podręcznik. Str. 53 zadanie 2.
Spróbuj nazwać produkty, które znajdują się na talerzach.
Podręcznik online dostępny pod adresem:
https://online.flippingbook.com/view/957906/
III. Odtwórzcie nagranie 2.47. Czy potraficie wskazać talerze, o których jest mowa w nagraniu? Jestem pewna, że tak:-) Podpowiedzią są buźki uśmiechnięte lub smutne.
Smutna buźka: I don't like - Nie lubię.
Uśmiechnięta buźka: I like – Lubię.
IV. Odtwórz ponownie nagranie 2.47
Śledź tekst i powtarzaj:
I like chicken (refren)
Yummy, yummy, yummy
Yuk, yuk, yuk
Yummy, yummy, yummy
Yuk, yuk, yuk
I like carrots
And I like chicken, too
I don’t like cheese
What about you?
(refren)
I like tomatoes
And I like ham, too
I don’t like yoghurt
What about you?
(refren)
V. Narysuj w zeszycie coś co lubisz (wybierz z poniższych przykładów) i podpisz:
I like ham. Lubię szynkę.
I like cheese. Lubię ser.
I like tomatoes. Lubię pomidory.
I like yoghurt.Lubię jogurt.
I like bananas. Lubię banany.
I like carrots. Lubię marchewki.
Narysuj w zeszycie coś, czego nie lubisz (wybierz z poniższych przykładów) i podpisz:
I don't like ham. Nie lubię szynki.
I don't like cheese. Nie lubię sera.
I don't like tomatoes. Nie lubię pomidorów.
I don't like yoghurt.Nie lubię jogurtu.
I don't like bananas. Nie lubię bananów
I don'tlike carrots. Nie lubię marchewek.

WF

Ćwiczenia z piłką, prowadzenie piłki i strzał na bramkę.


Edukacja matematyczna

Dodawanie w zakresie 20 – porównywanie sum i różnic.

Podręcznik str. 30, Ćwiczenia str. 42.


Edukacja muzyczna

Nauka piosenki „Kałużowy deszcz”, rozpoznawanie odgłosów związanych z wodą.


Zajęcia wyrównawcze

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

Środa 22.04.2020


J. angielski
Temat: Słuchanie historyjki o drużynie Robaczków.
I. Podręczni,str. 54-55,zad. 1
Przyjrzyjcie się ilustracjom. Zastanówcie się, o czym opowiada historyjka.
Odtwórzcie nagranie nr 2.50 i wskazujcie paluszkiem obrazki,o których jest mowa.
II. Obejrzyjcie poniższy filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=fOGr76JCSCQ
III. Zapisz pytanie i na nie odpowiedz:
Do you like honey? Czy lubisz miód?
Yes, I do. Tak, lubię.
No, I don't. Nie, nie lubię.
Jeśli masz ochotę, możesz narysować w zeszycie słoiczek/baryłkę miodu i podpisać: HONEY (miód)
Zadanie z wtorku i dzisiejsze,proszę przesłać na adres:
szkola.podstawowa.angielski@interia.pl
TYTUŁ WIADOMOŚCI: 20.04.2020-24.04.2020, imię, nazwisko, klasa.Edukacja polonistyczna

Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej zi , Zi, Wypowiedzi dzieci na temat życiodajnego znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin.

Podręcznik str. 6-8 Ćwiczenia str. 8-9


Edukacja matematyczna

Układanie i rozwiązywanie zadań – obliczenia pieniężne w zakresie 20.Czwartek 23.04.2020


WF

Zabawy bieżne i orientacyjno -porządkowe


Edukacja polonistyczna

Zasoby wodne świata. Sposoby oszczędzania wody. Układanie rymowanek o wodzie.

Podręcznik str. 8, Ćwiczenia str. 10-11


Edukacja informatyczna

Ćwiczenia praktyczne związane z kopiowanie i wklejaniem elementów w programie MS Paint.


Edukacja techniczna

„Akwarium”- przestrzenna praca konstrukcyjna zgodnie z podana instrukcją. Potrzebne przybory: kredki, nitka, taśma klejąca, bibuła lub papier kolorowy ( niebieski i zielony), pudełko po butach.


Piątek 24.04.2020


Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Podręcznik str. 31Edukacja polonistyczna

Słuchanie tekstu Zofii Staneckiej „Zemsta Wodników”. Wypowiedzi oceniające zachowanie bohaterów.


Edukacja przyrodnicza

Obieg i znaczenie wody w przyrodzie

Podręcznik str. 8, Ćwiczenia str. 10-11


Edukacja plastyczna

Wodny obraz – praca plastyczna ( technika mokre na mokrym).


Zajęcia kreatywne

Przygotowanie i prezentacja inscenizacji.Religia

Środa, 22.04.2020.

Temat 49.: „Zmartwychwstały – obecny wśród nas ". Pomoc w realizacji tematu: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać polecenie 1, 2 i 3. Temat katechezy wpisać do zeszytu. Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.

Czwartek, 23.04.2020.

Temat 50.: „Jezus przynosi nam radość, pokój, miłość i szczęście". Pomoc w realizacji tematu: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać polecenie 1 i 2. Temat katechezy wpisać do zeszytu. Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.

Bardzo proszę uczniów o nadsyłanie zadań i prac z zeszytów oraz z zeszytu ćwiczeń na mojego Messengera i powyższego maila. Chodzi o to wszystko, co do tej pory było robione i zadane w ramach Religi przez zdalne nauczanie.


klasa I zadania realizowane od 15.04.2020 do 17.04.2020


Środa 15.04.2020


Religia Środa, 15.04.2020.


Temat 47.: „Dzień Zmartwychwstania". Pomoc w realizacji tematu: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać polecenie 1 i 2. Temat katechezy wpisać do zeszytu. Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.


J. angielski

TEMAT: Rozpoznawanie i nazywanie produktów żywnościowych.
I. Odtwórzcie poniższy filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=RYxEIJK8YuM&list=PLDee6s2yAuvvTXvNAr46M41hJm4Rfa4KW&index=5
Spróbujcie powtórzyć słówka, które wymawia Colin.
Odtwórzcie ponownie, tym razem zwróćcie uwagę na to, jak pisze się wymawiane słówka.
II. Podręcznik. Str. 52 zadanie 2.
Odtwórzcie nagranie 2.45
Słuchajcie, powtarzajcie i pokazujcie paluszkiem odpowiedni obrazek.
III. Odtwórzcie nagranie 2.46. Czy potraficie wskazać produkty żywnościowe, o których jest mowa w nagraniu? Jestem pewna, że tak:-)
IV. W rymowance pojawiło się zdanie: I can see a carrot – Widzę marchewkę.
Proszę, abyście teraz wybrali 2 produkty, narysowali je w zeszycie i odpowiednio podpisali.
Oto podpowiedź:
I can see a carrot. – Widzę marchewkę.
I can see a tomato. - Widzę pomidora.
I can see ham. – Widzę szynkę.
I can see yoghurt. -Widzę jogurt.
I can see a banana. - Widzę banana.
I can see cheese.-Widzę ser.
Zdjęcia wykonanego zadania, proszę przesłać na adres:
szkola.podstawowa.angielski@interia.pl
TYTUŁ WIADOMOŚCI: 15.04.2020, imię, nazwisko, klasa.

Edukacja polonistyczna

Swobodne wypowiedzi o sposobach spędzania wieczorów w rodzinnym gronie. Omówienie ilustracji i tekstu. Wprowadzenie litery ć,Ć na oznaczenie głoski miękkiej- ćwiczenia w analizie słuchowo-wzrokowej.

Podręcznik str. 68-70 Ćwiczenia str.59


Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań – obliczenia pieniężne w zakresie 20.

Podręcznik str. 39-40


Czwartek 16.04.2020


WF

Rzuty i chwyty – ćwiczenia z piłką.


Edukacja polonistyczna

Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej ci, Ci. Ćwiczenia w czytaniu tekstu z uwzględnieniem poziomu trudności. Wizyta w teatrze – wypowiedzi na temat teatru, tworzenie regulaminu zachowania się w teatrze.

Podręcznik str. 68-69,71 Ćwiczenia str. 60-61


Edukacja informatyczna

Uczymy się kopiować i wklejać w programie Paint.


Edukacja techniczna

Pacynki” – wykonanie lalek zgodnie z instrukcją.

Religia Czwartek, 16.04.2020.


Temat 48.: „Symbole wielkanocne". Pomoc w realizacji tematu: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać polecenie 1 i 2. Temat katechezy wpisać do zeszytu. Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.Piątek 17.04.2020


Edukacja matematyczna

Doskonalenie umiejętności rachunkowych – obliczenia w zakresie 20.


Edukacja polonistyczna

Wzbogacenie słownictwa związanego z teatrem. Wypowiedzi na temat wyglądu teatru. Rodzaje lalek teatralnych.

Podręcznik str. 72-73, Ćwiczenia 61-62

.

Edukacja społeczna

Poznawanie pracy aktora i lalkarza oraz innych osób pracujących w teatrze.

Podręcznik str. 72-73
Edukacja plastyczna

Wykonanie farbami, flamastrami lub kredkami obrazu z wykorzystaniem fragmentu ilustracji, zdjęcia lub wycinka z gazety.


Zajęcia kreatywne

Dzień gier planszowych.


klasa I zadania realizowane od 6.04.2020 do 8.04.2020


Poniedziałek 6.04.2020

WF

Przejścia równoważne po przeszkodach terenowych- kształtowanie równowagi.

Edukacja społeczna

Głośne czytanie opowiadania Zofii Staneckiej „ Rysunek” i wiersza Natalii Usenko „ Fantazja”. Zabawy inspirowane poznanymi tekstami.

Podręcznik str. 66-67

Edukacja polonistyczna

Opowiadanie fantastycznych historii z wybranymi bohaterami oraz na podstawie ilustracji. Utrwalenie pisowni wyrazów z ś, si.

Ćwiczenia str. 57-58,

Edukacja matematyczna

Wprowadzenie liczby 19 w aspekcie głównym i porządkowym,.

Podręcznik str. 28, Ćwiczenie str. 35


Wtorek 7.04.2020

Edukacja polonistyczna

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Głośne czytanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „ Na wielkanocnym stole”. Wypowiedzi na temat przygotowań do Wielkanocy i tradycji związanych z tymi świętami. Opisywanie wielkanocnego stołu.

Podręcznik str. 74-75, Ćwiczenia 66- 67.

J. angielski
TEMAT: Tradycje związane z Wielkanocą,cz.1
Podręcznik, str. 78 zad. 1
I. Odtwórz nagranie nr 3.45.
Słuchaj w pokazuj paluszkiem odpowiednie obrazki.
II. Narysuj w zeszycie pisankę.
Podpisz ją: It's my Easter egg. (To jest moja pisanka).
Podczas wykonywania zadania, odsłuchuj i śpiewaj piosenkę z poniższego linku:
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
Zdjęciem zadania z zeszytu prześlij na adres:
szkola.podstawowa.angielski@interia.pl TYTUŁ: 06.04.-08.04.2020,imię,nazwisko, klasa.

WF

Wyginam śmiało ciało” – zumba dla dzieci

Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań – obliczenia w zakresie 19.

Ćwiczenia str. 36-37

Edukacja muzyczna

Pisanki ,pisanki” - nauka piosenki,

Zajęcia wyrównawcze

Ćwiczenia utrwalające dodawanie i odejmowanie w zakresie 19, czytanie metodą globalną.


Środa 8.04.2020

J. angielski
TEMAT: Tradycje związane z Wielkanocą,cz.2
I. Odtwórz poniższy filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE
Słuchaj i powtarzaj.
II. Zeszyt ćwiczeń, str. 76
Uzupełnij zad. 1 i 2.
III. DLA CHĘTNYCH NA OCENĘ:
Jeśli mają Państwo możliwość drukowania a dzieci chęć na wykonanie dodatkowych zadań,proszę przesłać mi wiadomość na Dzienniku ze swoim adresem e-mail, a odeślę dodatkowe karty pracy związane z Wielkanocą.

Edukacja polonistyczna

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Cz 2.Wykonanie ozdobnego wielkanocnego jajka zgodnie z podana instrukcją.

Edukacja matematyczna

Wprowadzenie liczby 20 i nauka jej pisania . Wspólna analiza i rozwiązywanie zadań tekstowych.

Podręcznik str. 29 Ćwiczenia str. 38


religia Klasa I.

Środa, 08.04.2020.

Temat 46.: „Panie zmiłuj się nad nami – Wielki Piątek". Pomoc w realizacji tematu: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać polecenie 1. Temat katechezy wpisać do zeszytu. Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.

zajęcia od 30.03.2020 do 03.04.2020Poniedziałek 30.03.2020


WF

Pokonywanie toru przeszkód, własnego pomysłu pod nadzorem osoby dorosłej.


Edukacja polonistyczna

Z wizyta na wsi. Zmiany zachodzące na polach uprawnych w ciągu roku – swobodne wypowiedzi. Czytanie i słuchanie tekstu informacyjnego.

Podręcznik str.58-59, Ćwiczenia str. 48-49.


Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia w zakresie 16.

Ćwiczenia str.30


Edukacja społeczna

Wiersz J. Brzechwy „ Kwoka”- ocena postępowania głównej bohaterki. Ustalanie zasad przyjmowania gości na podstawie wiersza i własnych doświadczeń.

Podręcznik str.64 Ćwiczenia str.55 zad 1


Wtorek 31.03.2020


Edukacja polonistyczna

Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ś, Ś. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

Podręcznik str.60, Ćwiczenia str.50-51.


J. angielski

TEMAT: Utrwalenie nazwy zwierzątek i czynności, które wykonują.
I. Podręcznik. Str. 83
Przeczytaj podpisy pod obrazkami sam lub z pomocą. Zasłaniaj podpisy rączką-czy potrafisz na zwać to, co widzisz na obrazku?
II. Spróbuj połączyć dwoma paluszkami obrazki, które są opisane w poniższych zdaniach:
A giraffe can walk. (Żyrafa potrafi chodzić)
A hippo can swim. (Hipopotam porafi pływać)
A parrot can fly. (Papuga potrafi latać).
A monkey can climb(Małpka potrafi się wspinać)
A zebra can jump. (Zebra potrafi skakać).

WF

Ćwiczenia z piłką, rzuty do celu.


Edukacja matematyczna

Wprowadzenie liczby 17 w aspekcie głównym i porządkowym.

Podręcznik str. 24, Ćwiczenia str. 31.


Edukacja muzyczna

Nauka piosenki i zabawy „ Jawor, Jawor”.


Zajęcia wyrównawcze

Ćwiczenia utrwalające spółgłoskę ś, Ś, czytanie metodą globalną.


Środa 1.04.2020


J. angielski
TEMAT: Powtórzenie słownictwa z rozdziału 3 i 4.
I. Podręcznik, str. 50 GRA
Przygotuj kostkę i pionka(Jeśli, ktoś ma ochotę zagrać z Tobą, przygotuj odpowiednią ilość pionków).
Rzucaj kostką. Na polu na którym jest obrazek-nazwij go. Na tym, na którym jest działanie-wykonaj go.
II. Narysuj w zeszycie obrazki, na które natrafiłeś podczas gry. Jeśli potrafisz je podpisać, możesz to zrobić lub podpisz tak jak umiesz.
Zdjęcia wykonanego zadania, proszę przesłać na adres:
szkola.podstawowa.angielski@interia.pl
TYTUŁ WIADOMOŚCI: Gra, imię, nazwisko, klasa.


Edukacja polonistyczna

Wprowadzenie zapisu spółgłoski miękkiej si, Si.

Podręcznik str. 61 Ćwiczenia str.52-53


Edukacja matematyczna

Liczba 18 w aspekcie głównym i porządkowym.

Podręcznik str. 25-26, Ćwiczenia str. 32


Czwartek 2.04.2020


WF

Zabawy bieżne i orientacyjno -porządkowe


Edukacja polonistyczna

Tworzenie form liczby mnogiej wyrazów zakończonych na spółgłoskę miękką ś.

Podręcznik str. 65, Ćwiczenia str.55-56


Edukacja informatyczna

Ćwiczenia praktyczne dotyczące zmiany kroju, koloru i wielkości czcionki.


Edukacja techniczna

W wiejskiej zagrodzie- wykonanie hodowlanego zwierzęcia metoda orygami.


Piątek 3.04.2020


Edukacja matematyczna

Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 18, obliczenia pieniężne.

Ćwiczenia str. 33-34


Edukacja polonistyczna

Nazwy zabudowań w gospodarstwie wiejskim. Ćwiczenia rozwijające pamięć i kreatywność.


Edukacja przyrodnicza

Dlaczego ludzie hodują zwierzęta? Nazwy zwierząt i ich młodych.

Podręcznik str.62-63, Ćwiczenia str. 54


Edukacja plastyczna

Kura z kurczętami- praca plastyczna wykonana farbami plakatowymi przy pomocy dłoni.


Zajęcia kreatywne

Tworzymy własną grę planszową cz2. ( wykonanie planszy).


Religia

Środa, 01.04.2020.

Temat 37.: „Bóg mówi do nas przez kapłanów".

Pomoc w realizacji tematu: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać polecenie 1. Temat katechezy wpisać do zeszytu.


Czwartek, 02.04.2020.

Temat 38: "Słuchamy Boga na Mszy Świętej".

Temat zapisać w zeszycie. W zeszycie ćwiczeń wykonać polecenie 1 i 2. Proszę skorzystać ze strony: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczaniamateriał do realizacji od 16.03 do 27.03

Poniedziałek 16.03.2020

- Edukacja polonistyczna i i edukacja społeczna

Wypowiedzi na temat zalet współpracy w grupie na podstawie tekstu Rafała Witka " Ale się wiosna zdziwi" . Swobodne wypowiedzi na temat marcowej pogody na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń.

Podręcznik str. 40-41,Ćwiczenia str. 32 i 33

- Matematyka

Wprowadzenie liczby 13.

Podręcznik str. 16, Ćwiczenia str. 21


Wtorek 17.03.2020

- Edukacja polonistyczna

Gdzie jest wiosna?- pierwsze oznaki wiosny na podstawie wiersza W. Broniewskiego " Pierwiosnek" oraz ilustracji. Wypowiedzi na temat oznak wczesnej wiosny.

Podręcznik str. 42-45, Ćwiczenia str. 34-35

- Matematyka

Obliczenia w zakresie 13 - dodawanie i odejmowanie bez przekraczania progu dziesiątkowego.

Zabawa w sklep, karty pracy

- J. angielski

Powtarzamy nazwy zwierząt.

Podręcznik str. 40


Środa 18.03.2020

- Edukacja polonistyczna

Omówienie wiosennego zachowania i zwyczajów zwierząt. Wprowadzenie litery ż, Ż.

Podręcznik str. 46-47, Ćwiczenia 36-37, kaligrafia str. 45

- Matematyka

Wprowadzenie liczby 14,

Podręcznik str. 17, Ćwiczenia str. 22,

- J. angielski

Odsłuchujemy historyjkę.

Podręcznik str. 42

- Religia

Codzienna rozmowa z Bogiem – pacierz.

Ćwiczenia temat 34


Czwartek 19.03.2020

- Edukacja polonistyczna

Wprowadzenie dwuznaku rz, Rz. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów i zdań z nowo poznanym dwuznakiem. Kilku zdaniowe wypowiedzi na temat wiosny, na podstawie ilustracji, tekstu w podręczniku i własnych obserwacji.

Podręcznik str. 46-47, Ćwiczenia str. 38-39, Kaligrafia str.46

- Informatyka

Zapoznanie z programem Word, znaczenie pogrubienia ,pochylanie i podkreślanie wyrazów w edytorze tekstów,


Piątek 20.03.2020

- Edukacja polonistyczna

Ćwiczenia w czytaniu tekstu " My chcemy wiosny", pisownia wyrazów z ż, rz.

Podręcznik str.48-49

- Matematyka

Dodawanie i odejmowania w zakresie 14 bez przekraczani progu dziesiątkowego, Podręcznik str. 18-19, Ćwiczenia str.23.


Poniedziałek 23.03.2020

- Edukacja polonistyczna, edukacja społeczna

Opowiadanie przygody ze zwierzątkiem na podstawie tekstu „ Wściekły chomik” i historyjki obrazkowej. Wypowiedzi o domowych zwierzętach oraz właściwej nad nimi opiece na podstawie własnych doświadczeń i przedstawionych sytuacji. Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt domowych, nieznanych i dziko żyjących.

Podręcznik str. 50-51, Ćwiczenia str. 40-41

- Matematyka

Wprowadzenie liczby 15. Która jest godzina? -odczytywanie godzin na zegarze.

Podręcznik str. 20, Ćwiczenia str. 24


Wtorek 24.03.2020

- Edukacja polonistyczna

Ulubione formy wypoczynku na świeżym powietrzu. Wysłuchanie opowiadania, swobodne wypowiedzi na temat przygotowania roweru do jazdy po zimie. Wprowadzenie dwuznaku dz, Dz.

Podręcznik str. 52-53, ćwiczenie 42-43, Kaligrafia str.47

- Matematyka

Sprawdzam siebie – utrwalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 15, obliczenia pieniężne.

Podręcznik str. 22-23, Ćwiczenia str. 25-26, kaligrafia str.24

- J. angielski

Powtórka liczebników.
I

1 - one
2 - two
3 - three
4 - four
5 - five
6 - six
7 - seven
8 - eight
9 - nine
10 - ten
Link do wymowy:
https://www.youtube.com/watch?v=g57ebaeQmnI
II
W ramach utrwalenia liczebników, proszę rozwiązać poniższy quiz.
https://learningapps.org/1150032

III
Poniższy quiz zawiera różne konfiguracje po prawej stronie.
https://wordwall.net/pl/resource/283516/numbers-1-10

Środa 25.03.2020

- Edukacja polonistyczna

Wyrabianie właściwych postaw wobec nieznajomych na podstawie rozmów, własnych doświadczeń i tekstu „ Magda sama w domu”.

Podręcznik str. 54-55, Ćwiczenia str. 44-45

- Matematyka

Rozwiązuje różne zadania – samodzielne sprawdzenie swojej wiedzy

Ćwiczenia str. 27-28

- J. angielski

Co potrafią zwierzęta.
I Zad. 1 str. 45
Proszę odtworzyć nagranie 2.29.
Słuchamy, wskazujemy paluszkiem na odpowiedni obrazek i powtarzamy.
II
Odtwarzamy nagranie 2.30 do zad. 2 i również wskazujemy prawidłowy obrazek.
III
Słówka do powtórzenia:
walk-chodzić, run-biegać, swim-pływać, jump-skakać,climb-wspinać się.
IV
Zeszyt ćwiczeń, str. 87


Czwartek 26.03.2020

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia gimnastyczne z przyborami, zabawy bieżne ( na świeżym powietrzy)


Edukacja polonistyczna

Wypowiedzi na temat pomocy udzielanej ludziom przez policję, straż pożarna i pogotowie ratunkowe w życiu codziennym i sytuacjach wyjątkowych. Sytuacje , w których dziecko może się zwrócić o pomoc do służb alarmowych. Powtórzenie numerów alarmowych.

Podręcznik str. 56-57, Ćwiczenia str. 46-47


Edukacja informatyka

Zapoznanie z elementami formatowania tekstu: zmian kroju, rozmiaru i koloru czcionki , klawisz Caps Lock

Ćwiczenia w programie MS Word


Edukacja techniczna

Wykonanie zawieszki z numerami alarmowymi zgodnie z instrukcją.

Potrzebne będą kredki,klej nożyczki, kartka formatu A4 z bloku technicznego


Religia


Piątek 27.03.2020


Edukacja matematyczna

Wprowadzenie liczby 16. Liczba 16 w aspekcie głównym i porządkowym.

Podręcznik str. 21 - 23, Ćwiczenia str. 29


Edukacja polonistyczna

Gry i ćwiczenia utrwalające poznany materiał.


Edukacja przyrodnicza

Jak przygotować się do wyprawy rowerowej? Poznanie budowy roweru.


Edukacja plastyczna

Wiosenne kwiatki.

Potrzebne będą rolka po papierze toaletowym, farby plakatowe, papier kolorowy


Zajęcia kreatywne

Tworzymy własna grę planszową cz.1 ( wstępny projekt planszy, pionki do gry)

:: (C) 2006-2020    projekt i wykonanie www.kud.pl