SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bohaterów Walk o Wolnoœć w Rdzawce.
Zdalne nauczanie
Uwaga!  Zadania zamieszczane na stronie to dokładnie te same zadania które macie zamieszczone w zakładce zadania domowe w dzienniku elektronicznym.

Dodatkowo na stronie szkoły są zamieszczane z powodu zgłaszanych przez rodziców trudności w logowaniu się na dziennik.


  świetlica
  oddział przedszkolny grupa III
  oddział przedszkolny grupa II
  logopeda
  Klasa 8
  Klasa 7
  Klasa 6
  Klasa 5
  Klasa 4
  Klasa 3
  Klasa 2
  Klasa 1
  Klasa 0


Klasa 2
Plan pracy klasy II 25.05.2020-29.052020
Poniedziałek

Edukacja polonistyczna

Głośne czytanie opowiadania M.Letki,,Zeszyt z wydatkami’.’

Podręcznik s.43-45

Zeszyt ćwiczeń s.58


Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.Rozwiązywanie zadań.


Wychowanie fizyczne 1-3

Lekcja tańca dla dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=_niF6s8tbZE


Edukacja muzyczna

Koncert dla dzieci-Chopin

https://www.youtube.com/watch?v=M1fEAju174Y

Język angielskDo zeszytu
Swim-pływać
Walk- chodzić
Play football -grać w piłkę nożną
Ride a bike – jeździć na rowerze
Roller-skate -jeździć na rolkach
CD 3(44]
Wtorek

Edukacja polonistyczna

Głośne czytanie wiersza N.Usenko,,Najczerwieńszy kubek'' z odpowiednią intonacją, pisanie krótkiej notatki o swojej mamie; redagowanie i pisanie życzeń z okazji Dnia Matki .

Podręcznik s.33-34

Zeszyt ćwiczeń s.46-47


Edukacja matematyczna

Liczby trzycyfrowe-ćwiczenia utrwalające układ pozycyjny liczb.

Ćwiczenia s.71


Edukacja techniczna

Prezent na Dzień Matki-Serce z kolorowego papieru.

https://www.youtube.com/watch?v=qw1JhdDCRvA


Edukacja przyrodnicza

Eksperymenty z wodą.

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts
Środa

Religia

Temat 65

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej

Zeszyt ćwiczeń 221-224


Edukacja polonistyczna

Układanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej i podanego

słownictwa,,Planujemy zakupy”

Podręcznik s.46-47

Zeszyt ćwiczeń s.59


Edukacja matematyczna 

Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych.

Ćwiczenia s.72


Wychowanie fizyczne 1-3 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg

E.plastyczna

Portret mojej mamy-malowanie farbami plakatowymi
Czwartek

J.angielski

Podręcznik strona 67
Do you swim? ( Czy pływasz?)
Yes, I do -Tak
No, I don’t-Nie
Posłuchaj rymowanki - I ride a bike in the park.
CD3(45)

3.44_Bugs_Team_2.mp3

3.45_Bugs_Team_2.mp3


E.polonistyczna

Głośne czytanie opowiadania R.Witka,,Fileciki do kontroli'', określanie miejsca akcji, ustalanie kolejności wydarzeń.Ocena zachowania bohatera.


E.społeczna

Uczciwość i prawdomówność w życiu codziennym-swobodne wypowiedzi uczniów.

Podręcznik s.48

Ćwiczenia s.60-61


Religia

Temat 65

Jan Paweł II -100 rocznica urodzin

Na kartce z bloku wykonać postać Świętego Jana Pawła II –technika dowolna
Piątek

E.polonistyczna

Czytanie wiersza M.Strzałkowskiej ,,Ruszam mózgiem nie na próżno!''.Utrwalenie wyrazów z ó niewymiennym – pisanie ich z pamięci, układanie z nimi zdań.

Podręcznik s.49

Ćwiczenia s.62-63

W-F

Ćwiczenia koordynacyjne.

https://www.youtube.com/watch?v=Xh6wmRAVdVg 


E.matematyczna

Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych.

Ćwiczenia s.72


Zajęcia komputerowe

Urodzinowe zaproszenie-piszemy w Wordzie.Rozkład materiału dla klasy II
18 – 22 maja 2020
Poniedziałek

J. angielski
Lesson
Do zeszytu
Want to - chcieć
Do you want to go to the park? Czy chcesz pójść do parku?
Yes, I do - Tak
No, I don’t - Nie
I want to go to the zoo. Chcę pójść do zoo.
I like water parks. -Lubię parki wodne.
I don’t like funfairs. Nie lubię lunaparków.

3.37_Bugs_Team_2.mp3


E.polonistyczna

Przybliżenie postaci Jana Pawła II w setną rocznicę jego urodzin - czytanie fragmentów książeczki Jana Krzyżanowskiego,,Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem''.


E. matematyczna

. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb dwucyfrowych w zakresie 100.

Ćwiczenia s.66


W-F

Zestaw ćwiczeń rozciągających

https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw&t=10s


E.muzyczna

Nauka piosenki ,,Moja fantazja''

https://www.youtube.com/watch?v=wRGwusndw0I
Wtorek

E.polonistyczna

Formułowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat opisanej wyspy w wierszuJ.Brzechwy ,,Na wyspach Bergamutach'


E.matematyczna

Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100, sprawdzanie poprawności obliczeń.

Ćwiczenia s.67


E.techniczna

Laurka dla mamy.

 

E.przyrodnicza

Wyszukiwanie na mapie państw sąsiadujących z Polską i czytanie ich nazw. 
Środa

E.polonistyczna

Słuchanie opowiadania Małgorzaty Węgrzeckiej,,Czary mamy''sprawdzenie słuchania ze zrozumieniem, odpowiedzi na pytania do tekstu.

Ćwiczenia s.52-53


E.matematyczna

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000.Zapisywanie liczb słowami.

Ćwiczenia s.68

W-F

Zabawy przy muzyce

https://www.youtube.com/watch?v=_MfHDnNzwAY


E.plastycza

Rysunek kredką ,,Dzieci z różnych kontynentów'' 


Religia

Temat 62,,Świętych obcowanie’’
Czwartek

E.polonistyczna

Głośne czytanie wypowiedzi dzieci z różnych krajów europejskich, wypowiedzi na temat ich marzeń i własnych, pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat marzeń; wielka litera w nazwach państw i ich mieszkańców; przypomnienie kompozycji listu, pisanie listu do rówieśnika z innego kraju.

Podręcznik s.38-39

Ćwiczenia s.54-55


J.angielski

Lesson
Ćwiczenia słuchowe – historyjka obrazkowa
CD3(37)
Podczas słuchania proszę wskazywać odpowiedni rysunek.
Zeszyt ćwiczeń -Rozdział 6., Lekcja 3.: ćw. 1–2, s. 62.

3.37_Bugs_Team_2.mp3


Religia

Temat 61,,Z Jezusem na drodze krzyżowej’’.
Piątek

E.polonistyczna

Rozmowa o mocnych stronach, zainteresowaniach, poczuciu własnej wartości-praca inspirowana opowiadaniem R. Witka,,Każdy jest ważny''.

Podręcznik s.41

Ćwiczenia s.56-57


W-F

Ćwiczenia wzmacniające motorykę

https://www.youtube.com/watch?v=gOLWLBuXQxURozszerzenie zakresu liczbowego do 1000.Dodawanie liczb do 1000.

Ćwiczenia s.68


Z.komputerowe

Piszemy życzenia dla mamy z okazji jej święta programie Word.


Plan pracy klasy II 11.05.2020-15.05.2020Poniedziałek

E. polonistyczna

Układanie pytań do tekstu informacyjnego ,,Majowa łąka’’.Pisownia wyrazów z ,,ó'' wymiennym

Podręcznik s.24-25

Ćwiczenia s.32-35


E.matematyczna

Doskonalenie mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 100.Rozwiązywanie zadań tekstowych m.in. złożonych – obliczenia zegarowe.

Ćwiczenia s.62


W_F

Ćwiczenia szybkościowe

https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ8


E.muzyczna

Improwizacje głosowe,zabawy ruchowe przy piosence ,,Podwórko pod chmurką''.

https://www.youtube.com/watch?v=raJ24AUdMW4


J.angielski
Lesson
Town attractions /Atrakcje miejskie
Do zeszytu:
Cinema-kino
Funfair-lunapark
Zoo
water park-park wodny
swimming pool-basen
sports centre-centrum sportowe
museum-muzuem
There is a cinema in Rabka. W Rabce jest kino.
Is there a zoo in your town? Czy w twoim mieście jest zoo?
Yes, there is. Tak
No, there isn’t. Nie
CD3(30)
Wtorek

E.polonistyczna

Czytanie ze zrozumieniem tekstów informacyjnych o zwierzętach żyjących na łące, opisywanie wybranego zwierzęcia, czytanie wiersza z podziałem na role.Nauka wiersza ,,Żuk’’na pamięć.

Podręcznik s.26-27 Ćwiczenia s.36-38 


E.przyrodnicza

Zwierzęta żyjące na łące (gromadzenie informacji o nich), ich znaczenie dla człowieka i przyrody; budowa owada (na przykładzie mrówki); sprzymierzeńcy i szkodniki; Informacje na temat życia i zwyczajów pszczół, poznawanie pracy pszczelarza.

https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE


E.matematyczna

Dodawanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100.

Ćwiczenia s.63


E.techniczna

Wykonanie motyla

https://www.youtube.com/watch?v=DylFl1D8Qnc
Środa

E. polonistyczna

Czytanie tekstu Adama Bahdaja ,,Malowany ul''- opowiadanie przygody pszczółki i ocena postępowania głównej bohaterki, ustalenie wartości pracy pszczółki.

Podręcznik s.28-29

Ćwiczenia s.39-41


E.matematyczna

Ćwiczenia s.64


W_F

Zabawy przy muzyce-elementy Zumby https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL

E.plastyczna

Owady z kleksów” – praca plastyczna z wykorzystaniem różnych technik; „Malowany ul”


Religia

Temat 60:Błogosławiona Anielo, ucz nas jak służyć.
Czwartek

E.polonistyczna

Wskazywanie kolejnych wydarzeń i opowiadanie fabuły na podstawie tekstu Agnieszki Tyszki,,Agata i motyle''. Podręcznik s.30-31 Ćwiczenia s.44-45


E.społeczna

Rozmowa o spełnianiu marzeń innych ludzi; głośne czytanie wypowiedzi zwierząt żyjących w ogrodzie; czytanie informacji o sposobach walki ze szkodnikami.


J.angielski

Lesson
1.Podręcznik str. 62, CD3(32)
Zadaniem dzieci jest wysłuchać rymowanki, śledzić miejsca ukazane na obrazkach i wskazać ten plan miasta, o którym mowa w rymowance.
2.Zeszyt ćwiczeń, rozdział 6, lekcja1, ćwiczenia1-2, strona 60.

https://1drv.ms/u/s!AosuGwxuey8_iRYWxTxUd99DgB5r


Religia

Temat61:Lolek uczy się i modli.
Którą rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku 18 maja Jana Pawła II
Piątek

E.polonistyczna

Potyczki ortograficzne.

https://www.profesor.pl/mat/pd7/pd7_a_przybylska_20061117.pdf

Ćwiczenia s.42-43


E.matematyczna

Miary długości-metr, centymetr.

Ćwiczenia s.65


W_F

Trening dla rodziców z dziećmi

https://www.youtube.com/watch?v=VgBp1eu8xUM

Zajęcia komputerowe

Ćwiczenia z płytą CD-zadania ortograficzne.

https://dyktanda.online/app/dyktando/1238
Plan pracy klasy II 04.05.2020-08.05.2020


Poniedziałek


E.polonistyczna

Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują czerwień i biel? Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

https://www.youtube.com/watch?v=NREwvjzaRc8

Quiz ,,Wiem wszystk o Polsce

https://learningapps.org/9828223sce’’


E. matematyczna

Mnożenie i dzielenie przez 10 w zakresie 100

Ćwiczenia s.57


E.muzyczna

Hymn Polski,,Mazurek Dąbrowskiego”-powtórzenie i utrwalenie https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo


W-F

https://www.youtube.com/watch?v=iJdgErtfSzo

Ćwiczenia dla dzieci w ramach zajęć WF


J. angielski

Proszę o uzupełnienie zeszytu ćwiczeń unit 5 , review -powtórzenie


Wtorek

Edukacja polonistyczna

Jak w Polsce powstała konstytucja?

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs


E. matematyczna

Związek dzielenia z mnożeniem

Ćwiczenia s.58


Zajęcia techniczne

Wykonanie flagi biało-czerwonej


E.przyrodnicza

Zwierzęta hodowlane,produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

Ćwiczenia s.25
Środa

E. polonistyczna

,,Czarna owieczka’’-Tworzenie metryczki lektury

Ćwiczenia s.23-24


E. matematyczna

Mnożenie i dzielenie przez 5i 10 w zakresie 100

Ćwiczenia s.59


W_F

Kształtowanie mięśni grzbietu

http://scholaris.pl/resources/run/id/110029


E. plastyczna

Wykonanie ilustracji do lektury,,Czarna owieczka’’

Rysunek ,,Wiejska zagroda’

Religia

Temat 57

,,Jestem w kościele’’

Ćwiczenia 196-198Czwartek

E. polonistyczna

Opowiadanie o przygodach bohaterów na podstawie lektury ,,Czarna owieczka’’

Ćwiczenia s.26-27


E.matematyczna

Mnożenie liczb w zakresie 50

Ćwiczenia s.60


J.angielski

Lesson

Proszę o odesłanie prac na mail [ocena za sprawdzian]
BT2_Unit_5_PB_Worksheet_Plus.pd


Religia

Temat 59

,,Pomagam misjom’’

Ćwiczenia s.199-203


ksztalcenia kreatywności polonistycznej,
07.05.2020r.
"Baśń sceniczna. Jak wędruje baśń na scenę"- porównanie oryginalnego tekstu bajki Jana Brzechwy, pt. "Pchła szachrajka" z obejrzaną wersją teatralną.
Piątek

E.polonistyczna

Wiersz M.Przewoźnika,,Majówka

Podręcznik s.23

Ćwiczenia s.30-31


E. matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

Cwiczenia s.61


W-F

Pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń

http://scholaris.pl/resources/run/id/109703

http://scholaris.pl/resources/run/id/112020


Zaj. Komputerowe

Tworzenie prostego ogłoszenia w edytorze tekstu np. o zaginionym zwierzątku

Plan pracy klasy  II 27.04.2020-30.04.2020

 

Poniedziałek

E.polonistyczna

Światowy Dzień Ziemi-Inscenizacja wiersza M. Strzałkowskiej,,Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny''.

E. matematyczna

Mnożenie i dzielenie w zakresie 50.

Ćwiczenia s.54

E.muzyczna

Nauka piosenki ,,Dzień Ziemi''.

https://www.youtube.com/watch?v=bJUrm1ibC1A

W-FWyprostuj się-ćwiczenia profilaktyczne zapobiegające wadą postawy u dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec&t=1268s

 

J. angielski

Lesson
Do zeszytu
My favourite meal is dinner. Moim ulubionym posiłkiem jest obiad.
I love soup. Uwielbiam zupę.
Are you ready to order? Czy jesteś gotowy, aby złożyć zamówienie?


 

Wtorek

E. polonistyczna

Głośne czytanie tekstu R.Witka,,Zwykły czy niezwykły''.

Podręcznik s.16-19

Ćwiczenia s.16-18

E. matematyczna

Związek dzielenia z mnożeniem

 Ćwiczenia s.55

Zajęcia techniczne

Wykonanie z  pudełek papierowych  lub kartonowych projektu budynku szkolnego i placu zabaw.Można łączyć inne materiały[plastelina,plastik itp.]

E.przyrodnicza

Zboża na polu

Wędrówki  skrzata Borówki-film

https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4.

 

 

Środa

E. polonistyczna

 ,,Od ziarenka do bochenka’’-czytanie tekstu Z. Staneckiej

Podręcznik s.20-21

Ćwiczenia s.19-22

E. matematyczna

Pomyślę i rozwiąże

Ćwiczenia s.26

W_F

 Ćwiczenia w domu i na podwórku

https://www.youtube.com/watch?v=A9kBgvNvTpw

E. plastyczna

Rysunek ,,Wiejska zagroda’’

Religia

Temat 57

,,Uczynki miłosierdzia’’

Ćwiczenia s.193-195

 

 

Czwartek

E. polonistyczna

Potyczki ortograficzne

Podręcznik s.22

 Ćwiczenia s.28-29

E.matematyczna

Mnożenie liczb w zakresie 50

Ćwiczenia s.57

 

 

J.angielskiLesson
Listening practice- praktyczne słuchanie
Podręcznik unit5, lekcja7

3.22_Bugs_Team_2.mp3

3.23_Bugs_Team_2.mp3

3.24_Bugs_Team_2.mp

Religia

Temat 64

,,Maryja Królowa Polski’’

Ćwiczenia s.218-219

 


ksztalcenia kreatywności polonistycznej,
30.04.2020r.
"Pchła Szachrajka"- oglądanie przedstawienia teatralnego w wersji online.
https://youtu.be/UsgcCItndV4

 

 


Plan pracy klasy  II 20.04.2020-24.04.2020

 

Poniedziałek

E.polonistyczna

Pisanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej,,Przygoda kota’’.

Podręcznik s.76-77

 

E. matematyczna -Obliczenia w zakresie 100

Ćwiczenia s.49

 

E.muzyczna

Antonio Vivaldi - Cztery Pory Roku - Wiosna ("La Primavera")

https://www.youtube.com/watch?v=4Nyq_wSBa_Y

 

W-F

Słoneczne Ćwiczenia z Gefi -Pod nadzorem rodziców

https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8

 

J.angielski

Do zeszytu


Lesson (Lekcja)


Meals – posiłki


Breakfast – śniadanie


Lunch – lunch


Dinner – obiad


Tea – podwieczorek ( inne tłumaczenie tea – herbata)


Supper – kolacja


Snack – przekąska


I eat chicken for dinner. Jem kurczaka na obiad.


Ciekawostka(nie do zeszytu)


W Wielkiej Brytanii lunch to obiad jedzony np. w szkole wczesnym popołudniem, dinner to obiadokolacja spożywana późnym popołudniem, a snack to przekąska jedzona o różnych porach dnia.


Homework (Zadanie domowe)


Zeszyt ćwiczeń -Rozdział 5., Lekcja 5.: ćw. 1–2, s. 54.


https://quizlet.com/pl/415812047/unit-5-meals-flash-cards/

 

Wtorek

E. polonistyczna

Czytanie opowiadania,,Tu mówi lisek’’

Podręcznik cz.4 str.4-7

Ćwiczenia s.4-6

 

E. matematyczna-

Sprawdzenie odejmowania za pomocą dodawania

 Ćwiczenia s.50

 

Zajęcia techniczne

Zwierzęta z plasteliny –wiejska zagroda

 

E.przyrodnicza

Zwierzęta w gospodarstwie wiejskim-film edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U

 

Środa

E. polonistyczna

Tekst informacyjny ,,Cztery żywioły’’

Podręcznik s.8-10

Ćwiczenia s.7-9

 

E. matematyczna

Rozwiązywanie zadań

 Ćwiczenia s.51

 

W-F

Trening dla mamy z dzieckiem

https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y

 

E. plastyczna

Rysunek kredką,,Wiosenna łąka’’

 

religia

Środa, 22.04.2020.

Temat 55.: "Sakramenty święte". Proszę zapisać temat do zeszytu. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 188-190. Proszę nauczyć się na pamięć Siedem Sakramentów Świętych. Pomoc:

http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messenger

Bardzo proszę uczniów o nadsyłanie zadań i prac z zeszytów oraz z zeszytu ćwiczeń na mojego Messengera i powyższego maila. Chodzi o to wszystko, co do tej pory było robione i zadane w ramach Religi przez zdalne nauczanie.

 

Czwartek

J.angielski

Meal plan-language project (Planowanie posiłku -projekt językowy)


Uczniowie układają plan posiłków w zeszytach.


Na przykład:


My plan is to eat toast for breakfast, chicken for lunch, a sandwich for tea and salad for dinner.


I wykonują odpowiednie rysunki.


Proszę o przesłanie zdjęć prac do oceny.


https://quizlet.com/pl/415812099/unit-5-dishes-flash-cards/

 

E.polonistyczna

Tekst R.Witka,,Dwa worki wstydu’’

Podręcznik s.11

Ćwiczenia s.10

 

E.matematyczna

Gra planszowa,,Liczę szybciej niż ślimak’’ s.52

 

Religia Klasa II.

Czwartek, 23.04.2020.

Temat 56.: "Miłosierny Samarytanin". Proszę zapisać temat do zeszytu. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 191-192. Przy opracowaniu tego tematu proszę posłużyć się Ewangelią św. Łukasza 10, 30-37. Zachęcam tez do obejrzenia filmu z serii: „Opowieści Biblijne – Miłosierny Samarytanin”: https://www.youtube.com/watch?v=bOwq3rGwHh8 Pomoc: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.ksztalcenia kreatywności polonistycznej,
23.04.2020r.
"Złap Groteskę w sieci"- lekcja śpiewu. 
https://youtu.be/_vQa-9E84rE


Piątek

E. polonistyczna

Ze starego nowe-czytanie wiersza,,Stare, nowe’’

Podręcznik s.12-13

Ćwiczenia s.11-13

 

E.matematyczna

Mnożenie liczb w zakresie 30

Ćwiczenia s.52

 

W-F

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds

Ćwiczenia ruchowe dla dzieci.Mały Sportowiec w DOMU

 

Zajecia komputerowe

Piszemy tekst w edytorze Word

Podręcznik s.10 rz  po spółgłoskach g,k


 


Plan pracy kl. II   15.04.2020-17.04.2020

 

Środa

Religia

Środa, 15.04.2020.

Temat 53.: "Pusty grób". Proszę zapisać temat do zeszytu. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 182-184. Pomoc: http://www.ekatecheza.pl/index.php?

page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.

 

E.polonistyczna

Czytanie wiersza  wiersza Doroty Gellner ,,Sad rozkwita'' z uwzględnieniem interpunkcji i odpowiedniej intonacji.

Podręcznik s.70,71

Ćwiczenia s.76-78

 

E.matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 typu: 47+3, 50-3.Obliczenia zegarowe-ćwiczenia.

Ćwiczenia s.46

 

Wychowanie fizyczne

Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe.

https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0

 

E.plastyczna

Kwitnące drzewa-wyklejanka papierem kolorowym.

 

 

Czwartek

E.polonistyczna

Swobodne wypowiedzi na temat zmian w przyrodzie w najbliższej okolicy na podstawie tekstu informacyjnego i własnych doświadczeń.

Podręcznik s.72-73

Ćwiczenia s.79

 


ksztalcenia kreatywności polonistycznej,
16.04.2020r.
"Lekcja dykcji z teatrem Groteska"- ćwiczenia poprawiające dykcję z wykorzystaniem utworu "Pchła Szachrajka".
https://youtu.be/0NtgxJBLjgw


Religia

Czwartek, 16.04.2020.

Temat 54.: "Niedziela Zmartwychwstania". Proszę zapisać temat do zeszytu. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 185-187. Przy wykonywaniu zadania na str. 186 proszę posłużyć się Ewangelią św. Łukasza 24, 1-9. Pomoc: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.

 

J.angielski

Słuchanie historyjki s.54-55

3.12_Bugs_Team_2.mp3

 

Piątek

E.polonistyczna

Głośne czytanie wiersza W. Chotomskiej,,Dlaczego cielę ogonem miele'', omówienie zachowania głównego bohatera, uzasadnienie tytułu wiersza.

Podręcznik s.74-75

Ćwiczenia s.80-81

 

Wychowanie fizyczne

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I

Gimnastyka korekcyjna Trzymaj się prosto .

 

E. matematyczna

Doskonalenie umiejętności rachunkowych – obliczenia w zakresie 100.

Ćwiczenia s.47

 

Zajęcia komputerowe

Ćwiczenia interaktywne: Czy to już wiosna?

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/e42af64436311f132656b5b7d1140122_/lesson/lesson/index.html#

 


Plan pracy klasy II 06-08.04.2020


Poniedziałek 06.04.2020

Edukacja polonistyczna

Słuchanie opowiadania, rozmowa uświadamiająca znaczenie dobroci i uśmiechu w naszym życiu – na podstawie tekstu ,,Zosia i fiołkowy kapelusz’’ i własnych doświadczeń.

Podręcznik s.68-69

Zeszyt ćwiczeń s.74-75


Edukacja matematyczna

Obliczenia pieniężne, kalendarzowe, układanie treści zadania do podanego działania złożonego

Ćwiczenia s.43


Wychowanie fizyczne 1-3

 Ćwiczenia rozwijające aktywność fizyczną. //www.youtube.com/watch?v=KPM5sHiWE4k[Pod nadzorem rodziców}


Edukacja muzyczna

Nauka piosenki,,Śmigus''.

https://www.youtube.com/watch?v=sX_4AgGpdkg


Język angielski

BT2_Unit_5_PB_Worksheet_Standard (1).pd


Wtorek 07.04.2020

Edukacja polonistyczna

Wypowiedzi na temat wyglądu kwitnącego sadu; czytanie wiersza ,,Sad rozkwita’’ z uwzględnieniem interpunkcji i odpowiedniej intonacji.

Podręcznik s.70-71

Zeszyt ćwiczeń s.76-78


Edukacja matematyczna

Ćwiczenia w odczytywaniu i wskazywaniu godzin i minut na zegarach demonstracyjnych, wprowadzenie pojęcia kwadrans.


Edukacja plastyczna 

Kwitnące drzewa” – praca plastyczna (wyklejanka)


Edukacja przyrodnicza

Drzewa owocowe w sadzie-od kwiatu do owocu, etapy powstawania owocu. 


Środa 08.04.2020

Edukacja polonistyczna

Wypowiedzi na temat wielkanocnych zwyczajów na podstawie wiersza Róży Plater,,Wielkanoc''.Redagowanie i pisanie życzeń wielkanocnych.

Podręcznik s.80-81

Zeszyt ćwiczeń s.84-85


Edukacja matematyczna

Ćwiczenia w odczytywaniu i wskazywaniu godzin i minut na zegarach ,Obliczenia zegarowe.Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Ćwiczenia s.45


Wychowanie fizyczne 1-3

Ćwiczenia rozwijające koncentrację. https://www.youtube.com/watch?v=p1god4x0uu4 {Pod nadzorem rodziców}


Edukacja techniczna

Pisanki wielkanocne-ozdabianie.

religia Klasa II.

Środa, 08.04.2020.

Temat 52.: "Krzyż". Proszę zapisać temat do zeszytu. Pod tematem odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego chrześcijanin wykonuje znak krzyża?. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 178-181. Pomoc: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.


materiał realizowany w dniach 30.03 – 03.04

 

Poniedziałek 30.03.2020:

 

Edukacja polonistyczna

Temat: Praca inspirowana wierszem M. Strzałkowskiej „Budki, dudki, bieg i śnieg”.

Podręcznik s.56

Zeszyt ćwiczeń s.64-65

 

Edukacja matematyczna

Temat: Sprawdzam Siebie

Ćwiczenia s. 32,33

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Zabawy przy muzyce.

https://www.youtube.com/watch?v=fpdAWNoh3iE 

 

Edukacja muzyczna

Temat: Nauka piosenki

„Przyszła Pani Wiosna”; wykonanie wersji instrumentalnej piosenki; poznanie budowy i brzmienia skrzypiec; wykonanie tańca do piosenki

 

Wtorek 31.03.2020:

 

Edukacja polonistyczna

Temat: Świat przedstawiony w wierszu J.Brzechwy „Prima Aprilis”

Podręcznik s.57,58

Zeszyt ćwiczeń s.66,67

 

Edukacja matematyczna

Temat: Waga i ważenie – wprowadzenie pojęcie dekagram

Ćwiczenia: s.39,40

 

Edukacja przyrodnicza

Temat: Zakładamy hodowlę cebuli lub pietruszki.

Quiz wiosenny-rozwiązywanie zagadek i krzyżówki. 

 

Edukacja techniczna

Temat: Wiosenna gałązka lub palma wielkanocna

 

 

Środa 1.04.2020:

 

Religia

Temat: ,,Grzechy główne’’

Temat 46

 

 

 

Edukacja polonistyczna

Temat: Praca inspirowana wierszem M. Bartkowicza „Czemu wróbelku”?

Podręcznik s.59,60

 

Edukacja matematyczna

Temat: Dodawanie w zakresie 100

Ćwiczenie: s.41

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Gry i zabawy inscenizowane ruchem. 

https://www.youtube.com/watch?v=i0A73XwFIds

 

Edukacja plastyczna

Temat: Wykonanie ilustracji dowolną techniką do wiersza ,,Prima Aprilis''-barwy ciepłe i zimne. 

 

 

Czwartek 2.04.2020:

 

Religia

Temat: ,,Zacheuszem przemieniamy nasze życie’’

Temat 47

 

Edukacja Polonistyczna

Temat: Praca inspirowana opowiadaniem W.Widłaka. „Dla kogo ta ścieżka”

Podręcznik s.62,63

Zeszyt Ćwiczeń s.69

 

Edukacja społeczna

Temat: Rower gotowy do jazdy – zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Zeszyt ćwiczenia s.70

ksztalcenia kreatywności polonistycznej,
02.04.2020r.
"Pchła Szachrajka"- czytanie bajki Jana Brzechwy.
https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/3432/Przygody_Pch%C5%82y_szachrajki

 Piątek 3.04.2020

 

Edukacja polonistyczna

Temat: Praca inspirowana opowiadaniem Z. Staneckiej „Bardzo ważny telefon”.

Podręcznik s.64,65

Zeszyt Ćwiczeń s.71

 

Edukacja matematyczna

Temat: Obliczenia pieniężne. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Ćwiczenia: s.42

 

Zajęcie komputerowe

Temat: Zapis krótkiego tekstu z trudnościami ortograficznymi edytorze tekstu Word.religia

Środa, 01.04.2020.

Temat 46.: "Grzechy główne".

Proszę zapisać temat do zeszytu. Pod tematem zapisać - 7 grzechów głównych 1. Pycha, 2. Chciwość, 3. Nieczystość, 4. Zazdrość, 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6. Gniew, 7. lenistwo /nauczyć się na pamięć/. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 162-163. Pomoc: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania


Czwartek, 02.04.2020.

Temat 47.: "Z Zacheuszem przemieniamy nasze życie".

Temat zapisać w zeszycie. Proszę wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń na stronach: 164-167. Pomoc: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczaniamateriał realizowany 25.03.2020 i 27.03.2020 

Środa 25.03.2020

Czy już widać wiosnę w lesie?

 

Wypowiedzi na temat kwiatów kwitnących wczesną wiosną; głośne czytanie wiersza, wyszukiwanie w tekście nazw kwiatów; wspólne redagowanie opisu przebiśniegu – na podstawie ilustracji, z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa i podanych pytań; opisywanie wybranych kwiatów przedstawionych na zdjęciach; wybieranie nazw kwiatów – rzeczowników w liczbie pojedynczej. 

 

Podręcznik s.48,49

Zeszyt  ćwiczeń s.60,61

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23

 

Tworzenie zbiorów 10-elementowych, przeliczanie jednostkowych elementów zbiorów, nazywanie pełnych dziesiątek w zakresie 100, zapisywanie liczebników słowami; rozwiązywanie zagadek matematycznych; porównywanie liczb, znaki >, <, =; obliczenia pieniężne – przeliczanie kwot z wykorzystaniem banknotów o różnych nominałach; dopełnianie liczb do pełnych dziesiątek; rozwiązywanie zadań tekstowych, m.in. złożonych – porównywanie różnicowe, obliczenia kalendarzowe. 

 

Zeszyt ćwiczeń s.34,35

 

Czwartek 26.03.2020

 

Nasze wiosenne porządki .

 

Wypowiedzi dzieci na temat ich udziału w domowych porządkach oraz ich pomysłów na wykorzystanie niepotrzebnych rzeczy; głośne czytanie opowiadania ,,Szafka skarbów'', stosowanie dwukropka, przecinka i dwukropka przy wyliczaniu, pisanie zdań o wiosennych porządkach, znaki interpunkcyjne; tworzenie rodziny wyrazów kurz, porządek, sprzątać, utrwalanie pisowni wyrazów z rz; układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej; rozwijanie grup podmiotu i orzeczenia, zaznaczanie czasowników w zdaniu.

 

Podręcznik s.51,52

Zeszyt ćwiczeń s.62

http://pisupisu.pl/klasa2/rz-i-z

 

Dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami - obliczenia w zakresie 100.Obliczenia pieniężne.

 

Zeszyt ćwiczeń s.36,

 https://www.matzoo.pl/klasa2/odejmowanie-dziesiatek-od-roznych-liczb_7_24

 

ksztalcenia kreatywności polonistycznej,
26.03.2020r.
"Rozgrzewka aparatu głosowego"- ćwiczenia.
https://youtu.be/pZnl8-Vly9sPiątek 27.03.2020

 

Groźna woda

 

Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej ,,Powódź'', odpowiedzi na pytania do tekstu, rozmowa o przyczynach powstawania powodzi, pomocy udzielanej powodzianom przez straż pożarną i wojsko oraz o udziale w akcjach charytatywnych w celu niesienia pomocy powodzianom;opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej, pisanie rozwinięcia i zakończenia opowiadania; czasowniki w czasie teraźniejszym i przeszłym - zamiana; pisownia wyrazów z ó wymiennym i niewymiennym, układanie zdań. 

Podręcznik s.53,54,55

http://pisupisu.pl/klasa2/rz-i-z-wybierz-slowo

 

Numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania w zakresie 100; wskazywanie cyfr dziesiątek i jedności; porównywanie sum i różnic; rozpoznawanie nominałów na monetach groszowych, układanie wskazanych kwot; wprowadzenie pojęcia grosz i jego skrótu; rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne, kalendarzowe, wyrażenia dwumianowane; siła nabywcza 1 zł. 

 

Zeszyt ćwiczeń s.38

https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-w-zakresie-20_9_26materiał realizowany od 16.03.2020 do 24.03.2020

poniedziałek 16.03.2020
Podręcznik s.36,37 Opowiadanie ,,Ważna karta''
Zeszyt ćwiczeń s.44,45

wtorek 17.03.2020.
Podręcznik s.38,39 tekst,,Olbrzymy i krasnoludki''.
Zeszyt ćwiczeń s.48-50
Religia
Zeszyt ćwiczeń - Temat nr 43

środa 18.03.2020
Podręcznik s.40-41 wiersz ,,Sowa''
Zeszyt ćwiczeń s.51-52

czwartek 19.03.2020
Podręcznik s.33-35 ,,Piramida zdrowia''
Zeszyt ćwiczeń s.42-43
Język angielski
Powtórka słownictwa i konstrukcji There is.
Uzupełnić ćwiczenia do końca Unit 4

piątek 20.03.2020.
Podręcznik s.42-43 wiersz ,,O krasnalkowym zębie i o dobrej radzie''.
Zeszyt ćwiczeń s.53-54

poniedziałek 23.03.2020
Podręcznik s.44-45 Opowiadanie,,Dużo na głowie''
Zeszyt ćwiczeń s.55

wtorek 24.03.2020
Podręcznik s.46-47 wiersz,,Pobudka''
Zeszyt ćwiczeń s.58-59

środa 25.03.2020
Podręcznik s.48-50 wiersz ,,Pierwsze kwiatki''
Zeszyt ćwiczeń s.60-61

:: (C) 2006-2020    projekt i wykonanie www.kud.pl