SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bohaterów Walk o Wolnoœć w Rdzawce.
Zdalne nauczanie
Uwaga!  Zadania zamieszczane na stronie to dokładnie te same zadania które macie zamieszczone w zakładce zadania domowe w dzienniku elektronicznym.

Dodatkowo na stronie szkoły są zamieszczane z powodu zgłaszanych przez rodziców trudności w logowaniu się na dziennik.


  świetlica
  oddział przedszkolny grupa III
  oddział przedszkolny grupa II
  logopeda
  Klasa 8
  Klasa 7
  Klasa 6
  Klasa 5
  Klasa 4
  Klasa 3
  Klasa 2
  Klasa 1
  Klasa 0


Klasa 3

Rozkład materiału dla klasy III
25– 29 maja 2020
Język Angielski

KLASA III
Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji.
LINK:
https://padlet.com/dimmonerhome/9n4qszrkd5k633v9
Wybierz odpowiedni dzień tygodnia. Użyj suwaka po prawej stronie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.

WTOREK (26.05.2020)
TEMAT:Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5.
Temat na podstawie podręcznika, rozdział 5.

PIĄTEK: ( 29.05.2020)
TEMAT: Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-5.
Temat na podstawie podręcznika, str. 61
Religia

Wtorek, 26.05.2020.
Temat 53.: „Dziękuję Ci, Panie Jezu".

Temat zapisać w zeszycie. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 185-187. Jako pomoc w pracy wykorzystać: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Bardzo proszę aby w miesiącu maju dzieci z rodzicami odmawiały „Litanię Loretańską” do Matki Bożej. Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.

Czwartek, 28.05.2020.
Temat 55.: „W modlitwie różańcowej spotykam się z Jezusem i Maryją".

Zapisać temat w zeszycie. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 191-196. Jako pomoc w pracy wykorzystać: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.
 A.Wróbel

 25.05 poniedziałek

 Na podstawie wiersza Jana Brzechwy pt. ”Żuraw i czapla”str.40-41 podręcznik wykonać ćwiczenia 1-6 str.42-43

Rośliny i zwierzęta wodne podręcznik str.42-43 uzupełnić ćwiczenia 7,8 str.44

Matematyka ćwiczenia str.69

Zabawy z piłką w ogrodzie

Praca plastyczna – wykonać laurkę z okazji „ Dnia Matki”.

 26.05 wtorek

 Na podstawie opowiadania Roksany Jędrzejewskiej – Wróbel „ Zamiana” podręcznik str.44-45 wykonaj ćwiczenia 1,2 str.45

Ćwiczenia ortograficzne ćw.3,4,5,6 str.46

Wielka litera ze względów grzecznościowych ćw.7,8 str.47 Zaproszenie.
27.05 środa

 Wykonać ćwiczenia str.48-49 „Sprawdzam sam siebie”

Matematyka ćw.70-71

Zabawy ruchowe w ogrodzie

Kto ma możliwość bardzo proszę o przeczytanie lektury pt.” O psie ,który jeździł koleją” Romana Pisarskiego
28.05 czwartek

 Zapoznanie się z wybranymi prawami dziecka i dorosłych na podstawie książki Marii Terlikowskiej „ Drzewo do samego nieba”str.46-48 podręcznik wykonać ćwiczenia 1,2,3,4,5 str.50-51

Ćwiczenia „nie” z przymiotnikami- wykonać ćwiczenia podręcznik str.49

Zabawy podwórkowe
29.05 piątek

 Przeczytać wiersz Marcina Brykczyńskiego „ O prawach dziecka „str50-51podręcznik wykonać ćwiczenia 1,2,3,4 str.52-53

Mamy swoje prawa – ilustrowanie praw dziecka
Plan pracy klasy III 18.05.2020-22.05.2020Język Angielski

Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji.
LINK: https://padlet.com/dimmonerhome/9n4qszrkd5k633v9
Wybierz odpowiedni dzień tygodnia. Użyj suwaka po prawej stronie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.

WTOREK (19.05.2020)
TEMAT:Tworzymy plan wymarzonego miasta.
Temat na podstawie podręcznika, strona 58

PIĄTEK: ( 22.05.2020)
TEMAT: Nazywamy i używamy pieniędzy w sklepie.
Temat na podstawie podręcznika, str. 59  
Religia

Wtorek, 19.05.2020.
Temat 54.: „Lolek kocha Pana Jezusa". Zapisać temat w zeszycie. Pod tematem odpowiedzieć na pytania: w jakiem mieście urodził się Lolek, którego dnia, miesiąca i roku, jakie imię otrzymał na chrzcie, jakie imiona nosili Jego rodzice, kim z zawodu był tata Lolka, ile rodzeństwa miał Lolek/podać imiona/? Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 188-190. Jako pomoc w pracy wykorzystać: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Bardzo proszę aby w miesiącu maju dzieci z rodzicami odmawiały „Litanię Loretańską” do Matki Bożej. Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.

Czwartek, 21.05.2020.
Temat 52.: „Proszę Cię, Panie Jezu"! Zapisać temat w zeszycie. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 180-184. Jako pomoc w pracy wykorzystać: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.
18.05 poniedziałek

 Na podstawie opowiadania Pawła Beręsewicza pt. ”Sposób na Adama ‘ str.30 podręcznik wykonać ćwiczenia nr.1,2,3,4,6,7. str.26-28 ćwiczenia.

 Zabawy ruchowe w ogrodzie.

 Kto ma możliwość to niech przeczyta książkę pt.”Karolcia „Marii Kruger.19.05 wtorek

Przeczytać tekst informacyjny dotyczący czasopism str.33 podręcznik i uzupełnić ćwiczenia 1,2,3,5 str.29- 30 , następnie napisać ogłoszenie  ćwiczenie 4 .

Ćwiczenia matematyczne str.62-63

 20.05 środa

 Przeczytać wiersz Wandy Chotomskiej pt.  „Ale heca str.35 podręcznik

Na podstawie wiersza uzupełnić „Potyczki ortograficzne”str.36-37 ćwiczenia.

  Ćwiczenia matematyczne str.64-65

 Zabawy ruchowe z piłką

 Plastyka – „Makowa łąka” technika dowolna.

 21.05 czwartek

 Przeczytać wiersz Jana Stannego pt.”Dywan”str.36 podręcznik na podstawie wiersza uzupełnić ćwiczenia1,2,3.

Przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa podczas burzy ,następnie zredagować napisać w zeszycie opowiadanie .Ćwiczenie 1 str.37 podręcznik.

 Uzupełnić ćwiczenia matematyczne str.66-67

 22.05 piątek

 Na podstawie tekstu informacyjnego ze str.38-39 podręcznik oraz własnych obserwacji wykonać ćwiczenia 1-8 str.39-41

Ćwiczenia matematyczne ze str.68.

 Technika –plakat pt. Oszczędzaj wodę”.Plan pracy klasy III 11.05.2020-15.05.2020Religia

Wtorek, 12.05.2020.
Temat 50.: „Bóg wsłuchuje się w modlitwę". Zapisać temat w zeszycie. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 171-173. Jako pomoc w pracy wykorzystać: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Bardzo proszę aby w miesiącu maju dzieci z rodzicami odmawiały „Litanię Loretańską” do Matki Bożej. Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.

Czwartek, 14.05.2020.
Temat 51.: „Przepraszam Cię, Panie Jezu"! Zapisać temat w zeszycie. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 174-179. Jako pomoc w pracy wykorzystać: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.Język Angielski

Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji.
LINK:
https://padlet.com/dimmonerhome/9n4qszrkd5k633v9
Wybierz odpowiedni dzień tygodnia. Użyj suwaka po prawej stronie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.

WTOREK (12.05.2020)
TEMAT:Rozpoznajemy i nazywamy miejskie budynki.
Temat na podstawie podręcznika, strona 57

PIĄTEK: ( 15.05.2020)
TEMAT: Jakie budynki znajdują się w pobliskim mieście?.
Temat na podstawie podręcznika, str. 57


11.05 poniedziałek

Na podstawie tekstów informacyjnych „Majowe świętowanie” oraz „Kto rządzi w Polsce?”str.18-19 podręcznik oraz wiersza Marcina Brykczyńskiego „Polska”str.20 podręcznik uzupełnić ćwiczenia 1,2,4,5 str.14-15.

Ćwiczenia gimnastyczne w ogrodzie lub na balkonie.12.05 wtorek

Czytanie tekstu informacyjnego pt. ”Kronikarz naszej historii „str.22podręcznik uzupełnić ćwiczenia ze str.16i 17.

Matematyka ćwiczenia str.5613.05 środa

Na podstawie opowiadania Pawła Beręsewicz „Zagadka” str.24podręcznik uzupełnić ćwiczenia 1,2,3,4,5 ze str.18-20.

Matematyka ćwiczenia str.str.57-58.

Praca plastyczna – wykonanie pocztówki- technika dowolna.

Zabawy ruchowe ze skakanką.14.05 czwartek

Na podstawie opowiadania Wojciecha Widłaka pt. ”Babcia ,papież i nuda”str.26-27 podręcznik uzupełnić krzyżówkę ćw.1,2 oraz zredagować i zapisać kilka zdań o Janie Pawle II z wykorzystaniem informacji i zgromadzonego słownictwa ćw.3 str.22 oraz uzupełnić ćw.4,5,6,7,8 str.22-23.

Matematyka ćwiczenia str.5915.05 piątek

Przeczytać tekst informacyjny pt.” Góry Polski”.

Utrwalenie wiedzy przyrodniczej-rozwiązywanie krzyżówek i zagadek „Dzień odkrywców”str.24-25 ćwiczenia

Matematyka ćwiczenia str.60-61

Zabawy z piłką.

Wykonanie rzeźby wybranego zwierzęcia górskiego z plasteliny.

 zakres materiału realizowany od 04.05.2020 do 08.05.2020

4.05.poniedziałek

Praca z tekstem informacyjnym „Fantastyczne dzieła natury”str.6 podręcznik,

Na podstawie tekstu wykonać ćwiczenia 1,2,3,4,str.4-5.


Matematyka ćwiczenia str.52.


Ćwiczenia gimnastyczne – zabawy z piłką.
5.05 wtorek

Na podstawie wiersz Natalii Usenko „Drzewo”str.8 podręcznik wykonać ćwiczenie 1 str.6

List do dębu – uzupełnić jego treść ćw.2 str.6

Jakie ma znaczenie las –przeczytać tekst informacyjny i uzupełnić ćwiczenia 3,4,5 str.7.

religia

Wtorek, 05.05.2020.
Temat 48.: „Świętujemy w rodzinie i w kościele". Zapisać temat w zeszycie. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 165-167. Jako pomoc w pracy wykorzystać: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Bardzo proszę aby w miesiącu maju dzieci z rodzicami odmawiały „Litanię Loretańską” do Matki Bożej. Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.6.05 Środa

Poznanie polskich parków narodowych – na podstawie tekstów informacyjnych str.10- 11p.wykonać ćw.1i2 str.8 oraz opisać łosia – na podstawie podanego planu str.9 ćw.4i5.

Wykonać plakat przedstawiający dowolny polski park narodowy.

Matematyka ćwiczenia str.53
7.05 czwartek

Na podstawie opowiadania Wojciecha Widłaka „Co to za księga”str.13 podręcznik uzupełnić ćwiczenia 1,2,3,4 str.10-11

Matematyka ćwiczenia str.54

Obserwacja przyrody – spacer wokół swojego domu.

religia

Czwartek, 07.05.2020.
Temat 49.: „Mój biały tydzień". Zapisać temat w zeszycie. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 168-170. Jako pomoc w pracy wykorzystać: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania

Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.8.05 piątek

Co nas czeka w maju – praca z tekstem informacyjnym str.16 i 17podręcznik

Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem – praca z kartką kalendarza.

Dzień odkrywców wykonać ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 str.12-13.

Matematyka ćwiczenia str.55

Praca plastyczna – namalować majowy ogródek.
Język Angielski

Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji.
LINK:
https://padlet.com/dimmonerhome/9n4qszrkd5k633v9
Wybierz odpowiedni dzień tygodnia. Użyj suwaka po prawej stronie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.

WTOREK (05.05.2020)
TEMAT: There is/are – przykłady na podstawie historyjki.
Temat na podstawie podręcznika, str. 54-55.

PIĄTEK: ( 08.05.2020)
TEMAT: Ja dostać się do....?-mini dialog.
Temat na podstawie podręcznika, str. 56zakres materiału od 27.04 do 30.04

Religia:

Wtorek, 28.04.2020.
Temat 46.: „Komunia Święta najwspanialszym prezentem". Zapisać temat w zeszycie. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 157-160. Jako pomoc w pracy wykorzystać: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.

Czwartek, 30.04.2020.

Temat 47.: „Błogosławieństwo Chrystusa". Zapisać temat w zeszycie. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 161-164. Jako pomoc w pracy wykorzystać: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.JĘZYK ANGIELSKI
WTOREK(28.04.2020)
Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, zadania domowe i wskazówki dotyczące lekcji. Temat na podstawie podręcznika, str. 53.
link:
https://padlet.com/dimmonerhome/9n4qszrkd5k633v9


Edukacja Wczesnoszkolna

27.04 poniedziałek

Na podstawie tekstu „Puszka Pandory”str.75 podręcznik uzupełnić ćwiczenie 1,2,3,4 str.82-83.

Ćwiczenia matematyczne  str.47-48.

Zabawy ruchowe w ogródku.

 

 

28.04.wtorek

Na podstawie tekstu informacyjnego Niezwykłe budowle str.78-79 podręcznik wykonać ćwiczenie 1,2,3,4,5 na str.84-85.

 

29.04.środa

Matematyka str.49-50 ćwiczenia

Przeczytać wiersz Marcina Brykczyńskiego „Ale teatr!”i tekstów informacyjnych wykonać str.80-81 wykonać ćwiczenia 1,2,3,4,5 str.86-87.

Praca plastyczna-plakat teatralny.

 

30.04.czwartek

Ćwiczenia str.88-89 Sprawdzam siebie –uzupełnić

Ćwiczenia gimnastyczne wg. własnych możliwości.

Wykonanie lalki teatralnej ze zużytych przedmiotów codziennego użytku.Plan pracy kl.III od 20.04.2020 do 24.04.2020

20.04. poniedziałek

J.polski Przeczytać opowiadanie Małgorzaty Węgrzeckiej „ Naprzeciwko północy”

Str.60-61

Na podstawie opowiadania uzupełnić ćwiczenie 1,2,3,4,5 str.70-71


Matematyka ćwiczenia str.42-43


Zabawy ruchowe w swoim ogrodzie lub na balkonie.


21.04.wtorek


Przeczytać tekst informacyjny na str.63 podręcznik oraz czytankę pt.” Duch pociągowy ”Rafała Witka str.64-65 .Na podstawie tych informacji uzupełnić ćwiczenia ze strony 72-73


JĘZYK ANGIELSKI KL.III
TEMAT: Świat sportu – słownictwo.
I
Podręcznik,str. 51,zad.1
Odtwórz nagranie 3.1
Słuchaj, wskazuj i powtarzaj.

II
Zapisz w zeszycie i odpowiedz na pytanie:
What sports can you name in English? Jakie sporty potrafisz nazwać po angielsku?
III
Str. 51 zad.1
Czy potrafisz po kolei nazwać sporty w tym ćwiczeniu?
(1, 2 football, 3 basketball, 4 rugby, 5 tennis, 6 basketball)
IV
Rozwiąż poniższe zadania. Zostały utworzone na podstawie podręcznika, str. 51.
W rozwiązaniu zadań pomocne okażą się rysunki z zadania 1 , str.51 w podręczniku.
Screeny wykonanych ćwiczeń prześlij wraz z piątkowym zadaniem do końca tego tygodnia.
https://wordwall.net/play/1564/343/295

https://wordwall.net/play/1564/824/466


religia

Wtorek, 21.04.2020.

Temat 44.: „Modlimy się do Ojca i prosimy o pokój". Zapisać temat w zeszycie.

Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 151-153. Jako pomoc w pracy wykorzystać: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.

Bardzo proszę uczniów o nadsyłanie zadań i prac z zeszytów oraz z zeszytu ćwiczeń na mojego Messengera i powyższego maila. Chodzi o to wszystko, co do tej pory było robione i zadane w ramach Religi przez zdalne nauczanie.


22.04.środa


Wiersz Tomasza Plebańskiego pt. ”O statkach dużych i małych” str.66-67podręcznik przeczytać i uzupełnić ćwiczenia ze str.74-75.


Matematyka ćwiczenia str.44


Praca plastyczna – składanie statków z kolorowego papieru.


23.04.czwartek


Przeczytać opowiadanie Rafała Witka Pt. ”Jak wylecieć z lotniska ‘’str.70-71podręcznik

Uzupełnić ćwiczenia ze str.76-77.

Tworzenie i rozwiązywanie rebusów i zagadek związanych z tematem „Dzień odkrywców”str.78-79.


Zabawy ruchowe – test sprawnościowy dla przyszłych kierowców wg.możliwości.


religia

Czwartek, 23.04.2020.

Temat 45.: „Oto Baranek Boży". Zapisać temat w zeszycie. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 154-156. O Nannolinie – małej dziewczynce z Włoch trochę informacji znajduje się w podręczniku, na stronie internetowej w pomocach, proszę z tego skorzystać. Jako pomoc w pracy wykorzystać: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.


24.04.piątek


Ćwiczenia matematyczne ze str.45-46


Na podstawie tekstu „ Mgły wachlarzem nie rozpędzisz”str.73 podręcznik uzupełnić ćwiczenia ze str.80-81

Ćwiczenia gimnastyczne wg. własnych możliwości.


Język angielski

TEMAT: Idziemy na zakupy- poznajemy słownictwo związane z zakupami.
I
Odtwórz poniższe filmiki. Zatrzymuj po fragmencie i powtarzaj.
https://www.youtube.com/watch?v=w1LxjzDDyOg

II
Podręcznik, str. 52 Obrazki w zadaniu 2.
Odtwórz nagranie nr 3.5. Tym razem zwróć uwagę na pisownię wyrazów.
III
Odtwórz nagranie nr 3.7
Śledź tekst i kiedy będziesz gotowy,powtarzaj.

„I like shopping”
It’s Saturday morning.
Let’s go shopping, let’s go!
To the bakery and the clothes shop.
I like shopping, you know.
It’s Saturday morning.
Let’s go shopping, let’s go!
To the shoe shop and the pet shop.
I like shopping, you know.
It’s Saturday morning.
Let’s go shopping, let’s go!
To the sweet shop and the toy shop.
I like shopping, you know.
It’s Saturday morning.
Let’s go shopping, let’s go!
To the market and the bookshop.
I like shopping, you know.

ZADANIE DLA CHĘTNYCH NA OCENĘ:
Przeczytaj poprawnie powyższy tekst i nagraj się.(wystarczy za pomocą telefonu).
Nagranie prześlij na adres:
szkola.podstawowa.angielski@interia.pl
Tytuł:Nagranie,imię,nazwisko,klasa.
IV
Zad.3 str. 52
ZADANIE DO ZESZYTU:
Podpisz odpowiednio obrazki,tak jak w przykładzie. Nazwy sklepów znajdziesz w zadaniu drugim,str. 4.

Grupę zadań (z wtorku i piątku) prześlij na adres:
szkola.podstawowa.angielski@interia.pl
Tytuł: 20.04.2020-24.04.2020
Powodzenia kochani!


Plan pracy kl.III od 15.04.2020 do 17.04.2020


15.04.2020r. środa    

Na podstawie lektury H.Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko” uzupełnić ćwiczenia str.66 -67

Wykonać kilka ćwiczeń gimnastycznych wg.własnych możliwości.

Matematyka ćwiczenia str.3916.04.2020r.czwartek

J.polski na podstawie czytanki str.55 Wojciecha Widłaka „Z wiosną na ratunek” uzupełnić ćwiczenia str.64-65

Na podstawie podręcznika str.57 opisać w zeszycie forsycje (krzew).17.04.2020r. piątek

Matematyka ćwiczenia str.40-41

Na podstawie podręcznika ze str.58-59”Co nas czeka w kwietniu” uzupełnić ćwiczenia str.68-69

Praca plastyczna – „Wiosenny krajobraz z figur geometrycznych”.

Ćwiczenia gimnastyczne wg. własnych możliwości (balkon,ogród ).JĘZYK ANGIELSKI KL.III

PIĄTEK(17.04.2020)

TEMAT: Gra utrwalająca słownictwo z rozdziałów 3 i 4.

I

Odtwórz poniższe filmiki. Zatrzymuj po fragmencie i powtarzaj.

https://www.youtube.com/watch?v=Te3YqbWFh9s&list=PLDee6s2yAuvv09vSst9uh9kX_5filV6Xk&index=3


https://www.youtube.com/watch?v=bqtonr-qIz4&list=PLDee6s2yAuvv09vSst9uh9kX_5filV6Xk&index=4

II

Podręcznik,str.50 GRA

Zasady: Zaproś kogoś z domowników do gry. Jeden gracz kładzie na czerwonym koszu na planszy pionek, np. gumkę do ścierania,drugi kładzie pionek na zielonym koszu. Pierwszy gracz zaczyna, rzucając kostką, np. staje na polu z ilustracją gry na gitarze. Jeśli ta osoba poprawnie opisze ilustrację, tj. poda pasujące słowo lub zwrot, przesuwa pionek o jedno oczko. Jeśli natomiast zbuduje poprawnie pełne zdanie z tym słowem lub zwrotem, wzorując się np. na zdaniach zapisanych w dymkach, przesuwa się o wyrzuconą ilość oczek. Jeśli zadanie nie zostanie wykonane poprawnie, pionek pozostaje na miejscu. Następnie druga osoba wykonuje ruch. Wygrywa ten gracz, który pierwszy stanie na polu startowym przeciwnika, tj. pierwszy gracz na zielonym koszu, a drugi na koszu czerwonym.

III

Zapisz w zeszycie wszystkie poprawne odpowiedzi jakie podałeś podczas gry.


Odpowiedzi prześlij na adres:

dimmonia@interia.pl

Tytuł:GRA,imię,nazwisko,klasa.Religia Czwartek, 16.04.2020.


Temat 43.: „Dziękujemy Bogu za wielkie dzieła Jego". Zapisać temat w zeszycie.

Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 148-150. Jako pomoc w pracy wykorzystać: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.


Plan pracy kl.III od 6.04.2020 do 8.04.2020


6.04.2020r. poniedziałek

Przeczytać czytankę na stronie 82 Wojciecha Witka „Wielkanocna niespodzianka”na podstawie tekstu uzupełnić ćwiczenia ze strony 90-91.


Ćwiczenia matematyczne str.36-37.


Wykonać kilka ćwiczeń ruchowych wg. własnych możliwości.


7.04.2020r. wtorek

Przeczytać tekst informacyjny ze str.84 podręcznik na podstawie tekstu wykonać ćwiczenia ze strony 92-93.

Wykonać kartkę świąteczną –technika dowolna oraz napisać życzenia.

religia Klasa III.

Wtorek, 07.04.2020.

Temat 60.: „Radość ze Zmartwychwstania". Zapisać temat w zeszycie a pod tematem /jako zadanie/ ułóż krótką modlitwę dziękczynną za dar Jezusowego krzyża i Jego Zmartwychwstanie.

Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 221-215. Jako pomoc w pracy wykorzystać: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania Wykonane ćwiczenie i zapis w zeszycie przesłać na maile: ziaja37@wp.pl bądź na Messengera.


8.04.2020r. środa

Ćwiczenia matematyczne strona 38

Przeczytać lekturę H.Ch.Andersena „Brzydkie kaczątko”.materiał realizowany od 30.03. do 03.04.2020

Poniedziałek 30.03.2020r

Przeczytać teksty informacyjne o wybranych regionach Polski s.48-49 podręcznik

Na podstawie tekstu uzupełnić ćwiczenia ze str.55 -57. W.f.- w miarę możliwości wykonać kilka ćwiczeń gimnastycznych.


Wtorek 31.03.2020r.

Sprawdzian na stronie 32-33 ćwiczenia matematyczne.

„Muzea dla wszystkich”- praca z tekstem informacyjnym .Dzień odkrywców ćwiczenie 1.


Środa 1.04.2020r.

Dzień odkrywców – ćwiczenie 2,3,4. J.polski.

Ćwiczenia matematyczne str.34

Wykonanie plakatu reklamującego muzeum.


Czwartek 2.04.2020r.

J.polski Na podstawie wiersza Tomasza Plebańskiego „Wiosenne przebudzenie „podręcznik s.51

Wykonać ćwiczenia ze strony 60-61.

W miarę możliwości wykonać ćwiczenia gimnastyczne.

Matematyka ćw.str.35


Piątek 3.04.2020r.

Czytanka pt.”Co robimy wiosną”s.52

Ćwiczenia ze str.62-63 j.polski

W miarę możliwości zakładamy hodowlę fasoli lub innej rośliny.

Poćwiczyć sobie zegar, temperaturę i obliczenia pieniężne.JĘZYK ANGIELSKI KL.III
WTOREK (31.03.2020)
TEMAT: Opisywanie czynności dnia codziennego.
I
Podręcznik ,str.47 zad.1
Odtwórz nagranie 2.48 i śledź tekst. Odtwórz ponownie, zatrzymuj po krótkim fragmencie i powtarzaj.
II
Odpowiedz DO ZESZYTU na pytania:
Where are you from? -Skąd jesteś?
What time do you come home from school? O której wracasz ze szkoły?
What do you do in your free time? Co robisz w wolnym czasie?
Przykładowe odpowiedzi znajdziesz w podręczniku w zadaniu 2, str. 47
III
Zapisz w zeszycie 3 przykłady czynności, które można wykonywać o szkole. Przykłady przepisz z podręcznika ze strony 47.
Przykład:
I do my homework. Odrabiam zadania.

PIĄTEK (03.04.2020)
TEMAT: Utrwalenie wiadomości z rozdziału 4.
I
Podręcznik, str.83. Sprawdź czy potrafisz nazwać wszystkie czynności na obrazkach oraz nazwy zawodów.
II
Wybierz 2 czynności oraz dwie nazwy zawodów i ułóż z nimi 4 zdania do zeszytu.
Np. I brush my teeth at 7 o'clock.
My mus is a vet.
III
Upewnij się, że wykonałeś wszystkie zadania z rozdziału 4 w zeszycie ćwiczeń.


religia

Wtorek, 31.03.2020.

Temat 41.: „Jezus obecny pod postacią chleba i wina".

Zapisać temat w zeszycie a pod tematem następujący tekst:

On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc:

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.

TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

Tekst drukowany nauczyć się na pamięć. Wykonać polecenia w zeszycie ćwiczeń, strony: 140-142. Jako pomoc w pracy wykorzystać: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczania


Czwartek, 02.04.2020.

Temat 42.: „Bierzcie i jedzcie”. Temat zapisać w zeszycie. Wykonać polecenia: 1., 2., 3.,4., w zeszycie ćwiczeń na stronach: 143-147. Pomoc: http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=materia%C5%82y-do-nauki-religii-pomoce-do-zdalnego-nauczaniatydzień od 23 do 27 marca

Poniedziałek 23.03. 2 020r.

J.polski bardzo proszę o przeczytanie tekstu informacyjnego pt.” W galerii sztuki” str.42-43 i na podstawie tego tekstu uzupełnić ćwiczenia na str.48-50.


Wtorek 24.03.2020r.

Ćwiczenia matematyczne str.28

język angielski

I
Podręcznik, str. 45 zad.1
Odtwórz nagranie nr 2.43. Powtarzaj, do momentu aż wypowiesz słówka poprawnie.
II
Zad. 3 str.45
Odtwórz nagranie 2.45. Śledź tekst. Zatrzymuj po każdym zdaniu i czytaj.
III
Na podstawie tekstów, wpisz do zeszytu opis wybranej przez Ciebie osoby(mamy, taty, cioci, babci, id). Tak jak potrafisz. Pamiętaj, że opisujesz trzecią osobę liczby pojedynczej czyli poszesz o nim lub o niej. HE – on, SHE ona. W tym przypadku do czasownik go → goes; work → works;
have--> has

I have breakfast ALE He has breakfast.
I go to school ALE She goes to school
I work in a supermarket ALE He works in a supermarket.

IV W zeszycie ćwiczeń kończymy nierozwiązane zadania z rozdziału 4.


Środa 25.03.2020r.

J.polski - przeczytać tekst informacyjny o aparatach fotograficznych str.44.Na podstawie tekstu uzupełnić ćwiczenia str.51-52.

Matematyka ćwiczenia str.29 -30

Czwartek 26.03.2020r.

J.polski – przeczytać opowiadanie Rafała Witka „Truskawka”, na podstawie opowiadania uzupełnić ćwiczenia str.53 -54

Piątek 27.03.2020r.

Ćwiczenia matematyczne str.29-30 uzupełnić.

Przeczytać ulubioną, bajkę którą macie w domu i wykonać ilustracje do bajki –technika dowolna.


JĘZYK ANGIELSKI

PIĄTEK (27.03.2020)
Temat: Przeprowadzamy wywiad z przedstawicielami poszczególnych zawodów.
I
Podręcznik, str. 46 zad. 2
Odtwórz nagranie 2.47,zatrzymuj po każdym zdaniu i powtarzaj do momentu,aż powtórzysz poprawnie.
Kto jeszcze nie ściągnął nagrań, podaję instrukcję:
Wejdź na stronę:
https://www.macmillan.pl/
klikamy kolejno:
→ STREFA UCZNIA
→ Szkoła podstawowa klasy 1-3
→ Bugs Team 3
→ Pupil's Audio
Po ściągnięciu nagrań (CD1, CD2, CD3), proszę odtworzyć nagranie 47 z płyty nr 2 (2.47)

II
Na podstawie dialogu z zadania 2, proszę napisać podobny dialog do zeszytu– zmieniamy dane(zawód,godziny,zajęcia w wolnym czasie). Podobny dialog już pisaliśmy w zeszycie, dlatego teraz wybierz inny zawód.
Wybierz osobę, z którą „przeprowadzisz” mini wywiad. Wybierz z nazw podanych w podręczniku w zadaniu 1 str. 45.
Objaśnienie:
What's your job? - kim jesteś zawodu?
I'm... - Jestem..
What time do you get up? - O której wstajesz?
I get up at.... - Wstaję o....
What time do you start work? - O której zaczynasz pracę?
I start work at...- Zaczynam pracę o...
What time do you come home? - O której wracasz do domu?
I come home at....-Wracam do domu o....
What do you do in your free time? - Co robisz w wolnym czasie?

III
Wyobraź sobie, że jesteś kolejno:lekarzem, sprzedawcą i policjantem. Jeśli masz możliwość, poproś, aby ktoś zadawał Ci pytania z dialogu,a Ty odpowiadaj. Jeśli nie, odczytuj pytania sam/a i podawaj różne odpowiedzi.tydzień od 16 do 20 marca

Piątek 20.03.2020r.

Język polski str.46-47 Sprawdzam siebie ćwiczenia. Matematyka ćwiczenia str.26-27


język angielski

I Poszerzamy słownictwo: Określanie pogody.
Obejrzyj poniższe filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=mHHmvKKiXjs
https://www.youtube.com/watch?v=_xMMWHVbjGk
https://www.youtube.com/watch?v=cwsrnbdyIYc
II
Krótkie objaśnienie pod poniższym linkiem:
https://www.helloangielski.pl/rozmowki/pogoda-po-angielsku/

III
Otwórz poniższe linki i wykonaj Quizy:
https://learningapps.org/2797988
https://learningapps.org/3477105

IV
Quizy po angielsku wymagające logowania:
https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/499/pogoda-pory-roku-po-angielsku-dla-dzieci

Proszę spróbować do zeszytu napisać jaka jest dziś pogoda a jutro dopisać pogodę z piątku.


Czwartek 19.03.2020r.

Matematyka ćwiczenia str.24-25


Środa 18.03.2020r.

Matematyka str.22-23 ćwiczenia oraz j.polski tekst pt.”Niespodzianka”,”Kłopotliwe śmieci”uzupełnić ćwiczenia str.43-45


Wtorek 17.O3.2020r.

Język polski – napisać opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej ze str.39


język angielski

I Odtwarzamy historyjkę z podręcznika: str. 42 zad.1.
Nagranie 2.38 (czyli z drugiej płytki)- instrukcje ściągania nagrań z internetu w poprzedniej wiadomości). Podczas odsłuchu dzieci śledzą tekst. Następnie odsłuchujemy drugi raz. Tym razem po każdym wysłuchanym tekście z danego obrazka robimy pauzę i dzieci czytają same. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Ćwiczenie ma na celu kształcenie umiejętności poprawnego czytania.
OBJAŚNIENIA:
We've got a special guest. → Mamy dziś wyjątkowego gościa.
Who is it? –> Kto to jest?
He's got a difficult job.--> On ma trudną pracę.
Every morning,... → Każdego ranka...
Children, you can ask questions now. → Dzieci, możecie teraz zadawać pytania.
Do you.....? → Czy ty....
Yes, I do! → Tak!
What do you do in your free time? → Co robisz?/Pan robi w wolnym czasie?
I'm tired. → Jestem zmęczony.
Do you know who's got a difficult job? → Czy wiecie, kto ma trudną pracę?


II
Dla chętnych: podaję stronkę do darmowych gier w języku angielskim. Link prowadzi do quizu o nazwach sportów. Minusem jest konieczność zalogowania.
https://naukaizabawa.squla.pl/demo/klasa-3/misje/zabawa-z-angielskim/slowka/1967-sport
Kolejna stonka z quizami:
https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/572/sport-poziom-podstawowy

Powyższe linki wymagają logowania. Będą się zapewne wyświetlać możliwości dokupienia rozszerzonej wersji, jednakże proszę tego nie robić. Podstawowa, bezpłatna wersja strony w zupełności wystarczy.

III Jeśli ktoś ma ochotę na dodatkowe zadania na ocenę i możliwość wydruku w domu, to proszę o przesłanie wiadomości na Dzienniku ze swoim adresem mailowym-wówczas wyślę materiały do rozwiązania i druku.


Poniedziałek 2020-03-16

Język polski Na podstawie tekstu „Zdobywcy wszechświata”s.38 uzupełnić ćwiczenia str.41-42

:: (C) 2006-2020    projekt i wykonanie www.kud.pl