SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bohaterów Walk o Wolnoœć w Rdzawce.
Zdalne nauczanie
Uwaga!  Zadania zamieszczane na stronie to dokładnie te same zadania które macie zamieszczone w zakładce zadania domowe w dzienniku elektronicznym.

Dodatkowo na stronie szkoły są zamieszczane z powodu zgłaszanych przez rodziców trudności w logowaniu się na dziennik.


  świetlica
  oddział przedszkolny grupa III
  oddział przedszkolny grupa II
  logopeda
  Klasa 8
  Klasa 7
  Klasa 6
  Klasa 5
  Klasa 4
  Klasa 3
  Klasa 2
  Klasa 1
  Klasa 0


Klasa 7Rozkład materiału dla klasy VII
25– 29 maja 2020
JĘZYK POLSKI

TEMAT: Obrzęd dziadów w dramacie.(online, 2 jednostki lekcyjne)
1. Omówienie świata przedstawionego w utworze – analiza pytań do tematu, podręcznik str. 260
2. Motyw winy i kary.
Zad. dom.
Wysłuchaj nagrania na temat „Dziadów” cz. II A. Mickiewicza, które pozwoli Ci jeszcze lepiej zrozumieć treść i przesłanie dzieła. Skorzystaj z poniższego linku:
https://www.youtube.com/watch?v=TO_qAS0qDjY

TEMAT: Obrzęd dziadów w dramacie. Kontynuacja tematu.

TEMAT: Romantyczny dramat pełen zagadek.
1. Analiza pytań do tematu – podręcznik str. 261

TEMAT: Przebaczenie. (online)
1. Czytanie fragmentu powieści H. Sienkiewicza „Krzyżacy” – str. 262 – 265
2. Rozmowa na temat bohaterów – charakterystyka postaci.
3. Cechy powieści historycznej.
4. Archaizmy i ich funkcja w powieści.

TEMAT: Między dobrem a złem.(online)
1. Czytanie wiersza ks. Jana Twardowskiego „Podziękowanie”.
2. Analiza i interpretacja wiersza – pyt. 1-11 pod tekstem.
JĘZYK ANGIELSKI

Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji.
LINK:
https://padlet.com/dimmonerhome/7uyf6q5vpyvztffw
Wybierz odpowiedni dzień tygodnia. Użyj suwaka po prawej stornie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.

WTOREK (26.05.2020)
TEMAT: Czas Present Perfect - konwersacje online.
Spotkanie online - godz. 8:00.
Temat na podstawie podręcznika, str. 108

ŚRODA (27.05.2020)
TEMAT: Natura-wprowadzenie słownictwa.
Temat na podstawie podręcznika-strony106-107


PIĄTEK (29.05.2020)
TEMAT: Czas Present Perfect – rozwiązywanie zadań.
Temat na podstawie podręcznika, rozdziały 108i 131.
JĘZYK NIEMIECKI

TEMAT: ĆWICZENIA LEKSYKALNO - GRAMATYCZNE.
1. ZADANIE DLA CHĘTNYCH: Wykonaj zadanie 1, 2, 3, 4, 5 na str.106 w podręczniku. Odeślij odpowiedzi na adres asia.czupta@poczta.onet.pl
Podpowiedź do zadania 5: podmiot + czasownik modalny+ dopełnienie+ bezokolicznik na końcu zdania!!!, np. Wir wollen Basketball spielen.
2. Wykonaj 3 sesje w programie Insta.ling. Termin upływa 31 maja.
3. Dokończ ćwiczenia w zestawie "Stopniowanie regularne" (zadanie dla osób, które nie otrzymały jeszcze oceny za ten zestaw). We wtorek ukaże się na platformie kolejny zestaw.

26.05.2020
Temat: Jaka jest pogoda?/Wie ist das Wetter?
1.Wykonajcie proszę 2-3 ćwiczenia w nowym zestawie "Das Wetter - pogoda". Na ukończenie całego zestawu macie czas do wtorku (2 czerwca). Na podstawie ćwiczenia FISZKI wykonajcie notatkę w zeszycie zapisując wszystkie zwroty dotyczące pogody.
2. Wykonajcie także 3 sesje w programie Insta.ling. Termin upływa 31 maja.
3. Jeśli ktoś nie otrzymał oceny za zestaw "Stopniowanie regularne" może jeszcze dziś wykonać resztę ćwiczeń.

HISTORIA

26.05
Temat: Odrodzenie Rzeczpospolitej.
https://youtu.be/tVA4fu_guMI – lekcja zdalna Odrodzenie Rzeczpospolitej
Przeczytaj tema w podręczniku. Oglądnij film. Zrób ćwiczenia i wyślij.


27.05
Temat: Walka o granicę wschodnią.
https://youtu.be/4jgvr5u_4YI – wojna polsko - bolszewicka 1919 – 1920r.
https://youtu.be/XdGqRANDGxU – Bitwa warszawska animacja
Napisz dlaczego bitwę warszawską nazywamy cudem nad Wisłą – wyślij to zadanie
MATEMATYKA

Poniedziałek 25.05.2020
wtorek 26.05.2020
temat: Podsumowanie działu - graniastosłupy.
Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne
1. Lekcja będzie odbywała się on-line w czasie rzeczywistym na Messenger poniedziałek 10:40, wtorek 11:40
2. podczas lekcji będziemy rozwiązywać zadania z ćwiczeń str 116-117 oraz z podręcznika str 283
3. nie rozwiązujecie sami zadań. Zadania rozwiązujemy wspólnie podczas lekcji.
4. Zadania które będą sprawiały problemy będę na bieżąco tłumaczyła i zamieszczała filmiki – na których pokażę jak rozwiązać zadanie
5. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger


czwartek 28.05.2020
piątek 29.05.2020
temat: Odczytywanie danych statystycznych.
Temat jest przewidziany na trzy lekcje
1. Lekcja będzie odbywała się on-line w czasie rzeczywistym na Messenger, czwartek 11:50, piątek 8:00
2. Na lekcji będziemy rozwiązywać zadania w zeszycie ćwiczeń str 118 – 120 i z książki str 290 - 297
3. nie rozwiązujecie sami zadań. Zadania rozwiązujemy wspólnie podczas lekcji.
4. Zadania które będą sprawiały problemy będę na bieżąco tłumaczyła i zamieszczała filmiki – na których pokażę jak rozwiązać zadanie
5. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger
6. dla osób chętnych zamieszczam linki w których jest omówione jak odczytujemy wykresy: https://www.youtube.com/watch?v=Qa3qOlQzPWQ diagramy https://www.youtube.com/watch?v=2jWn93WZ6eM oraz tabele https://www.youtube.com/watch?v=msyy-WTr7Fc&t=385s (nie będziemy oglądać tych filmów podczas lekcji – konkretne zadania ja będę wam tłumaczyła – jest to dodatkowy materiał do obejrzenia po lekcji)zajęcia kształtujące kreatywność

28.05.2020
temat: Triki z matematyki.
Na dzisiejszej lekcji chciałbym kontynuować wasze zmagania z zagadkami. Obejrzyjcie filmik :)
https://www.youtube.com/watch?v=M7-hM3TvBoc
Spróbujcie po zadaniu zagadki zatrzymać film i odgadnąć ją samodzielnie!
Powodzenia!
https://www.youtube.com/watch?v=7ZWV7MJqthQinformatyka

28.05.2020
temat: Praca z dokumentem wielostronicowym
1.Przypominam o odesłaniu ulotki „zaginął mój pies” – termin do 28.05
przypominam, o odsyłaniu zaproszenia – kto jeszcze mi nie przesłał - termin minął 16.05
1. film omawiający zagadnienie dzisiejszej lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=HoJRehnpxWM
2. bardzo proszę podczas oglądania filmu – zatrzymujcie go i proszę samodzielnie stworzyć dokument który jest omawiany
sylwialeszczynskakoszarek@mail.com
W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontakt
FIZYKA

25.05
T: Powtórzenie wiadomości z działu Dynamika
Na lekcji online : Wspólne rozwiązywanie Zad. 1 ,2,3 i 4 str191 z podręcznika
Praca domowa
Wykonaj doświadczenie ze str 84/85 z zeszytu ćwiczeń Zdjęcia z doświadczenia prześlij na mój adres mailowy do dnia 01.06.


27.05
T: Powtórzenie wiadomości z działu Dynamika – ciąg dalszy
Na lekcji online : Wspólne rozwiązywanie Zad. 5 ,1,2 i 3 str192 z podręcznika
Praca domowa
Ćw.1 i 3 str 86 z zeszytu ćwiczeń.
GEOGRAFIA

27.05.

Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług.

Opracuj:

1. Autostrady w Polsce - mapa, podr. str. 187.

a) centra logistyczne i zaopatrzeniowe.

2. Inwestycje przemysłowe we Wrocławiu i oklicach.

3. Rola transportu morskiego w Trójmieście.

4. Na podstawie dostępnych źródeł podaj 2 przykłady przedsiębiorstw z okolic Krakowa , które znajdują się blisko autostrady czy drogi ekspresowej.


29.05.

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.

Opracuj:

1. Obszary nadmorskie i ich walory przyrodnicze i kulturowe.

a) ruch turystyczny nad Bałtykiem.

2. Obszary górskie, przede wszystkim Małopolska, jej walory kulturowe, przyrodnicze, historyczne.

3. Ruch turystyczny w Polsce - analiza mapy w podr. str. 215.

a) wypisz województwa o największym nasileniu ruchu turystycznego.

4. Turystyka w obliczu pandemii, próby jej ożywienia.

5. Wykonaj zadania 3,4, podr. str.216.
BIOLOGIA

25.05.

Temat: Rozwój człowieka od narodzin do starości.

Opracuj:

1. Opracuj charakterystykę okresów rozwojowych człowieka.

a) noworodkowy,

b) niemowlęcy,

c) poniemowlęcy,

d) dzieciństwa,

e) dorosłości,

f) starości.


29.05.

Temat: Zmiany w okresie dojrzewania.

Opracuj:

1. Dojrzewanie u dziewcząt: opis zmian jakie zachodzą.

2. Dojrzewanie u chłopców: opis zmian jakie zachodzą.

Odpowiedź ustna na forum grupy mesengera.
CHEMIA

26.05.

Temat: Podsumowanie działu: Tlenki i wodorotlenki.

1. Rozwiązywanie zadań testowych przesłanych na forum grupy. Odpowiadają osoby wyznaczone w formie ustnej .


27.05.

Temat: Tlenki i wodorotlenki - podsumowanie.

1. Pisanie równań reakcji chemicznych; powstawanie tlenków, wodorotlenków. Zadania będą przesłane na forum grupy mesengera, rozwiązania w formie ustnej.
MUZYKA

Temat: Warsztat muzyczny
Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str 152 ( To już wiemy)
Utrwal sobie piosenkę M. Grechuty pt: Dni których nie znamy https://www.youtube.com/watch?v=oG6pEolAKm8
Tekst piosenki podałam wcześniej.Plastyka

- czwartek 28.05.20r.
Temat : Metoda projektu
Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str.80
Przygotuj prezentacje na 1 wybrany temat:
* Motyw mamy w literaturze, malarstwie i piosence
* Motyw książki w malarstwie i filmie
*Chronione gatunki roślin i zwierząt w Tatrach
*Jak żyć zdrowo i na sportowo
* Od malarstwa jaskiniowego do sztuki muralu
Temat przeznaczony na dwie godziny lekcyjne.Prace proszę przesłać do dnia 05.06. na email- maria.twarog@onet.eu
ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ – 28.05.

Temat: Oceniamy nasze zachowanie.

Rozkład materiału dla klasy VII
18 – 22 maja
2020


JĘZYK POLSKI

TEMAT: Mowa niezależna i zależna(online)
1. Odpowiedź na pytanie, po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałem, czym różni się mowa niezależna od zależnej. Str. 235
2. Wykonywanie ćwiczeń z podręcznika:1, 2 i 7


TEMAT: Zasady cytowania cudzych tekstów.
1. Zapoznaj się z materiałem na temat zasad cytowania cudzych tekstów – str. 238-239
2. Wykonaj zadanie: 1, 2 i 5.
Zad. dom. do przesłania
Str. 240 zad. 7


TEMAT: Podsumowanie wiadomości.
1. Praca z tekstem – str. 243 zad. 1-13
TEMAT: Dobro i zło.
1. Obejrzyj obraz Caravaggio „Powołanie św. Mateusza” i odpowiedz na pytania zamieszczone poniżej niego. – str. 245


TEMAT: Sprawdzian ze znajomości treści lektury „Dziady” cz. II A. Mickiewicza.
Test zostanie udostępniony na grupie w dniu sprawdzianu, godz. 9.00
JĘZYK ANGIELSKI

Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji.
LINK:
https://padlet.com/dimmonerhome/7uyf6q5vpyvztffw
Wybierz odpowiedni dzień tygodnia. Użyj suwaka po prawej stornie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.

WTOREK (19.05.2020)
TEMAT: Tryb warunkowy pierwszego stopnia i WILL - konwersacje online.
Spotkanie online - godz. 8:00.
Temat na podstawie podręcznika, str. 96 i 100

ŚRODA (20.05.2020)
TEMAT: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8
Temat na podstawie podręcznika-rozdział 8.

PIĄTEK (22.05.2020)
TEMAT: Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 7-8.
Temat na podstawie podręcznika, rozdziały 7 i 8.
JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Czasowniki modalne: sollen, dürfen i müssen.
1. Dzisiaj kontynuujemy temat "czasowniki modalne". W notatce znajduje się odmiana trzech czasowników. Proszę pobrać notatkę i zapoznać się z odmianą czasowników: sollen, dürfen i müssen.
2. Wykonujemy 2-3 ćwiczenia w zestawie "Stopniowanie - wyjątki", tak aby do wtorku (19 maja) ukończyć cały zestaw.
3. Pamiętamy o programie Insta.ling. Termin: 31 maja
MATEMATYKA

Poniedziałek 18.05.2020
temat: Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości.
1. Lekcja będzie odbywała się on-line w czasie rzeczywistym na Messenger poniedziałek, 10:40,
2. na początku lekcji w poniedziałek obejrzyjcie filmy
https://www.youtube.com/watch?v=Foe58Vp7S9A
3. po obejrzeniu filmów przejdziemy do wykonywania zadań w zeszycie ćwiczeń str 113 - 114
4. nie rozwiązujecie sami zadań. Zadania rozwiązujemy wspólnie podczas lekcji.
5. Zadania które będą sprawiały problemy będę na bieżąco tłumaczyła i zamieszczała filmiki – na których pokażę jak rozwiązać zadanie
6. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger

wtorek 19.05.2020
czwartek 21.05.2020
piątek 22.05.2020
temat: Objętość graniastosłupa..
Temat jest przewidziany na trzy lekcje
1. Lekcja będzie odbywała się on-line w czasie rzeczywistym na Messenger wtorek 11:50, czwartek 11:50, piątek 8:00
2. na początku lekcji we wtorek proszę obejrzeć filmy
https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8
3. po obejrzeniu filmów przejdziemy do wykonywania zadań w zeszycie ćwiczeń str 115 – 116 i z książki str 281 - 282
4. nie rozwiązujecie sami zadań. Zadania rozwiązujemy wspólnie podczas lekcji.
5. Zadania które będą sprawiały problemy będę na bieżąco tłumaczyła i zamieszczała filmiki – na których pokażę jak rozwiązać zadanie
6. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie MessengerZajęcia kształtujące kreatywność matematyczną

klasa VII 21.05.2020
temat: Triki z matematyki.
Na dzisiejszej lekcji chciałbym pokazać wam triki z matematyki. Obejrzyjcie filmik :)
https://www.youtube.com/watch?v=DWNjwg53R2g
Spróbujcie po zadaniu zagadki zatrzymać film i odgadnąć ją samodzielnie!
Powodzenia!
https://www.youtube.com/watch?v=35XWcx-L5xc
kolejne zagadki już za tydzień!
Informatyka

21.05.2020
temat: Więcej o opracowywaniu tekstu 
1.to już druga lekcja na której pracujecie nad ulotką „zaginął mój pies”
2. na ulotce mają się znaleźć podstawowe informacje oraz zdjęcie psa – ale warto też zerknąć choćby na google i zobaczyć jak taka typowa ulotka wygląda
3. Ma być opracowana ładnie graficznie – pamiętajcie WordArt itd…
4. termin odsyłania prac – 28.05.2020
przypominam, o odsyłaniu zaproszenia – kto jeszcze mi nie przesłał – zadanie z zeszłego tygodnia
sylwialeszczynskakoszarek@mail.com
W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontakt
GEOGRAFIA- 20.05

Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich.

Opracuj:

1. Wpływ migracji na zaludnienie obszarów wiejskich na przykładzie województw: zachodniopomorskiego i podlaskiego.

2. Wpływ migracji na strukturę wieku ludności wiejskiej na przykładzie województw jw.

3. Starzenie się społeczeństwa na obszarach wiejskich na przykładzie województw jw.

4. Wykonaj zad. 1-4, podr. str. 183. (wysłać jako priv).


22.05.

Temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia.

Opracuj:

1. Wyjaśnij jakie są różnice pomiędzy gospodarką centralnie sterowaną a gospodarką rynkową.

2. Na czym polega restrukturyzacja przemysłu, wyjaśnij na przykładzie.

3. Wykonaj zad. 4, podr. Str. 186.
BIOLOGIA 18.05

Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego.

Opracuj:

1. Żeńskie hormony płciowe-zadania.

2. Przebieg cyklu miesiączkowego na podstawie schematu- podr. str. 223.

a) faza niepłodności,

b) owulacja,

c) faza płodności. 3.Cykl miesiączkowy: zadanie przesłane na mesengera.


22.05.

Temat: Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin.

Opracuj:

1. Wyjaśnij pojęcie zapłodnienie i napisz gdzie zachodzi?.

2. Rozwój zarodkowy.

a) zagnieżdżenie zarodka w ścianie macicy,

b) powstanie łożyska,

c) pępowina,

d) charakterystyka rozwoju zarodkowego.

3. Charakterystyka rozwoju płodowego.

4. Poród - etapy.

5. Bliźnięta jednojajowe, dwujajowe.
CHEMIA – 19.05.

Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

Opracuj;

1. Wodorotlenki praktycznie nierozpuszczalne w wodzie, przykłady.

2. Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) i wodorotlenku glinu -opis doświadczenia.

3. Wyjaśnij pojęcie zasady, podaj przykłady.

4. Wykonaj zad. 1-3, podr. Str. 221


20.05.

Temat: Proces dysocjacji jonowej.

Opracuj:

1. Wjaśnij na czym polega dysocjacja jonowa?.

2. Zapis ogólny równania dysocjacji jonowej.

3. Równanie dysocjacji jonowej - zapis

4. Wykonaj zad. 1-4, podr. str. 224.

5. Przygotuj się do podsumowania działu: Tlenki i wodorotlenki.
FIZYKA

18.05
Temat: Opory ruchu.

Przed lekcją obejrzyjcie filmik https://www.youtube.com/watch?v=wdUXSPnGMDs https://www.youtube.com/watch?v=axGnQ0D6ycs
Na lekcji online:
• Tarcie statyczne i kinetyczne: Omówienie doświadczenia 48 ze str 183. Wytłumaczenie pojęcia tarcia statycznego i kinetycznego. Siła tarcia a siła nacisku ( od czego zależy siła tarcia?)
• Omówienie znaczenia siły tarcia w życiu codziennym.
• Opór powietrza: Omówienie zjawiska oporu powietrza
Notatka do zeszytu: Proszę przepisać tekst w żółtej ramce na str 184 oraz wzór poniżej ( na wartość siły tarcia)
Praca domowa
Praca domowa
Proszę przyswoić wszystkie nowe wiadomości na temat oporów ruchu.

20.05
Temat: Opory ruchu – rozwiązywanie zadań.

Na lekcji online
• Przypomnienie wiadomości nt. oporów ruchu.
• Wspólne rozwiązanie Zad 1, 2, 3, 4 i 5 str 189 z podręcznika
Praca domowa
Zad 1, 2 i 3 str 82 z zeszytu ćwiczeń
HISTORIA

19.05
Podsumowanie rozdziału 6
otwórz portal notatki z lekcji.pl historia
wejdź w zakładkę kl. 6. na drugiej stronie jest temat : Świat w okresie międzywojennym, powtórzenie. Otwórz ten temat. Powtórz dział przy pomocy,ouizzów, testu, milionerów, zagadek, memory,
Wykonaj w ćwiczeniach podsumowanie z rozdziału 6 str.96-97

20.05
Sprawdzian z rozdziału Świat w okresie międzywojennym
PLASTYKA

Temat: Wolna kopia wybranego dzieła
Kontynuacja tematu z poprzedniej lekcjiMuzyka 22.05.

Temat: Na estradzie- pop, rock, muzyka rozrywkowa.
1. Zapoznaj się a materiałem z podręcznika str. 145-149
2.Napisz nazwy zespołów i stylów muzycznych, które były popularne w czasie, kiedy Twoi rodzice chodzili do szkoły.
3. Wykonaj kartę pracy/ prześlę na m,messenger. Zadanie domowe prześlij do dnia 29.05
ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

Temat: Plusy i minusy nauczania zdalnego

Plan pracy kl VII 11.05.2020-15.05.2020BIOLOGIA

11.05.

Temat: Męski układ rozrodczy.

Opracuj:

1. Zadania męskiego układu rozrodczego.

2. Budowa męskiego układu rozrodczego, funkcje poszczególnych elementów budowy.

3.Przedstaw na rysunku budowę plemnika, funkcje jej elementów budowy.


15.05.

Temat: Żeński układ rozrodczy.

Opracuj:

1. Zadania żeńskiego układu rozrodczego.

2. Budowa i funkcje poszczególnych elementów układu.

a) wewnętrzne narządy płciowe,

b) zewnętrzne narządy płciowe.

3. Przedstaw na rysunku budowę komórki jajowej, omów funkcje elementów budowy.CHEMIA- 12.05.

Temat: Wodorotlenek sodu, potasu.

Opracuj:

1. Otrzymywanie wodorotlenku sodu: przebieg reakcji, obserwacja, wniosek, zapis reakcji chemicznej.

2. otrzymywanie wodorotlenku potasu, zapis reakcji chemicznej.

3. Właściwości fizyczne i chemiczne.

4. Zastosowanie.

5. Wykonaj zad. 2,3, podr. str.215 (odp ustna).


13.05.

Temat: Wodorotlenek wapnia.

Opracuj:

1. Otrzymywanie wodorotlenku wapnia: przebieg reakcji, obserwacja, wniosek, zapis reakcji chemicznej.

2.Właściwości fizyczne i chemiczne.

3. Zastosowanie.

4. Wykonaj zad. 1,3,4,5, podr.str. 218.GEOGRAFIA – 13.05.

Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.

Opracuj:

1. Energia z węgla.

2. Gaz ziemny, ropa naftowa.

3. Energia z wiatru.

4. Energia z promieniowania słonecznego.

5. Energia z wnętrza Ziemi.

6. Wykonaj zad.2, podr., str. 177.


15.05.

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.

Opracuj:

1. Przyczyny migracji do stref podmiejskich na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

2. Skutki migracji.

a) zmiany w zaludnieniu,

b) zmiany struktury demograficznej,

c) zmiany w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

3. Wykonaj zad. 2, podr. Str. 180.ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

Czy jestem patriotą?.Język POLSKI

TEMAT : Rozprawka.
1. Wysłuchaj informacji na temat pisania rozprawki, która ułatwi Wam zrozumienie, czym jest ta forma wypowiedzi. W tym celu skorzystaj z poniższego linku: https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c
2. Przeczytaj przykładową rozprawkę znajdującą się na str. 225 w podręczniku.
3. Przeczytaj i zapamiętaj słownictwo, które przydaje się podczas pisania rozprawki.
4. Wykonaj pisemnie zad. 6


TEMAT: Rozprawka.
1. Redagowanie rozprawki. Temat zostanie podany na grupie 12 maja w czasie trwania lekcji języka polskiego. Po 45 min pracę będzie należało przesłać do oceny.

TEMAT: Grafika.
1. Przeczytaj informacje na temat grafiki, jednego z najważniejszych działów sztuk plastycznych.
2. Wykonaj pisemnie zadanie 3, str. 231, wykorzystując informacje „Jak oceniać grafikę?” Możesz skorzystać też z dzieł Henryka Tomaszewskiego, jednego z wybitnych grafików, twórcy „szkoły plakatu”. Pracę należy wysłać do oceny. Termin oddania 15 maja.
TEMAT: Wypowiedzenie wielokrotnie złożone.
1. Zapoznaj się z definicją zdania wielokrotnie złożonego.
2. Analiza zdań - zadanie 1 i 3 str. 232-233


TEMAT: Wypowiedzenie wielokrotnie złożone – ćwiczenia.
1. Wykonaj wykres poniższych zdań wielokrotnie złożonych:
Marek zajął się dziećmi, zrobił zakupy i ugotował pyszny obiad.
Doceniam, że zawsze mi pomagasz, kiedy jestem w trudnej sytuacji.
Zażartowałam, wiedząc, że Jacek ma poczucie humoru, więc na pewno się nie obrazi.
Matka, marszcząc brwi, powiedziała synowi, że zabierze wszystkie jego płyty, jeśli będzie tak głośno słuchał muzyki.
Babcia była zadowolona i podpowiedziała mi, żebym nie zapisywał wszystkich notatek na swojej stronie, ponieważ dopiero po pewnym czasie widzimy, czy coś było ważne w naszym życiu.JĘZYK ANGIELSKI

Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji.
LINK:
https://padlet.com/dimmonerhome/7uyf6q5vpyvztffw
Wybierz odpowiedni dzień tygodnia. Użyj suwaka po prawej stornie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.

WTOREK (12.05.2020)
TEMAT: Tryb warunkowy pierwszego stopnia - konwersacje online.
Spotkanie online - godz. 8:00.
Temat na podstawie podręcznika, str. 98 i 131

ŚRODA (13.05.2020)
TEMAT: Tworzenie wypowiedzi na temat prawdopodobieństwa.
Temat na podstawie podręcznika, str. 100

PIĄTEK (15.05.2020)
TEMAT:Przymiotniki z przyimkami – określanie umiejętności i emocji.
Temat na podstawie podręcznika, str.101JĘZYK NIEMIECKI

(11.05.2020)
Temat: Odmiana 3 czasowników modalnych.
1. Pobierz notatkę zamieszczoną w załączniku, wydrukuj ją lub przepisz odmiany do zeszytu.
2. Wykonaj resztę ćwiczeń w zestawie "Czasowniki modalne". Pamiętaj, że we wtorek (12 maja) upływa termin przeznaczony na ten zestaw.

(12.05.2020)
Temat: Wer ist am besten?/Kto jest najlepszy? Stopniowanie przymiotników i przysłówków.
1. Dokończ ćwiczenia w zestawie "Czasowniki modalne". Dziś upływa termin.
2. Pobierz notatkę z załącznika.
3. Przy pomocy notatki wykonaj 2-3 ćwiczenia na platformie Quizlet w zestawie "Stopniowanie - wyjątki".MATEMATYKA

Poniedziałek 11.05.2020
temat: Przykłady graniastosłupów.
1. Lekcja będzie odbywała się on-line w czasie rzeczywistym na Messenger poniedziałek 10:40
2. na początku lekcji w poniedziałek obejrzyjcie filmy
https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o
https://www.youtube.com/watch?v=c_ngYhQNiKk (oba filmy razem mają 14 minut)
3. po obejrzeniu filmów przejdziemy do wykonywania zadań w zeszycie ćwiczeń str 110 - 111
4. nie rozwiązujecie sami zadań. Zadania rozwiązujemy wspólnie podczas lekcji.
5. Zadania które będą sprawiały problemy będę na bieżąco tłumaczyła i zamieszczała filmiki – na których pokażę jak rozwiązać zadanie
6. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger

Wtorek 12.05.2020
czwartek 14.05.2020
temat: Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni.
Temat jest przewidziany na dwie lekcje
1. Lekcja będzie odbywała się on-line w czasie rzeczywistym na Messenger wtorek 11:50, czwartek 11:50
2. na początku lekcji we wtorek proszę obejrzeć filmy
https://www.youtube.com/watch?v=PbpoXxkLUE4
https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0
3. po obejrzeniu filmów przejdziemy do wykonywania zadań w zeszycie ćwiczeń str 111 - 112
4. nie rozwiązujecie sami zadań. Zadania rozwiązujemy wspólnie podczas lekcji.
5. Zadania które będą sprawiały problemy będę na bieżąco tłumaczyła i zamieszczała filmiki – na których pokażę jak rozwiązać zadanie
6. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger


piątek 15.05.2020
temat: Samodzielne rysowanie siatek graniastosłupów i obliczanie jego pola powierzchni.
1. Podczas lekcji uczniowie będą pracować nad siatką graniastosłupa – praca ma być samodzielna, ale cały czas w godzinach lekcji czyli od 8:00- 8:45 będę online na messenger i będę pomagała drobnymi wskazówkami.
2. Praca jest na ocenę.
3. Termin przesyłania prac – piątek 22 maja


zajęcia kształtujące kreatywność:

14.05.2020 temat: Gra w szachy lub inne gry logiczne.
Na dzisiejszej lekcji skorzystamy z możliwości grania w gry online. Proszę ustalcie kto z kim gra i korzystając ze strony https://www.kurnik.pl/ wybierzcie grę logiczną w którą będziecie grać. Bardzo polecam szachy. Ale jeśli ktoś nie umie – można w warcaby.
Łączymy się i gramy w czasie trwania lekcji – zajęcia kreatywne czwartek 14:20


informatyka:

14.05.2020 temat: Więcej o opracowywaniu tekstu 
1. Podczas dwóch kolejnych lekcji będzieci tworzyć dokument tekstowy. Bardzo proszę, aby była to ulotka „zaginął mój pies”
2. na ulotce mają się znaleźć podstawowe informacje oraz zdjęcie psa.
3. Ma być opracowana ładnie graficznie – pamiętajcie WordArt itd…
4. termin odsyłania prac – 28.05.2020(czyli tydzień po drugiej lekcji)
przypominam, o odsyłaniu zaproszenia – kto jeszcze mi nie przesłał – zadanie z zeszłego tygodnia
sylwialeszczynskakoszarek@mail.com
W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontaktHISTORIA

12.05
Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym.
https://youtu.be/kIyle91AA9Y – filmik Kultura i zmiany społeczne w dwudziestoleciu międzywojennym
Wypisz w zeszycie zmiany społeczne i kulturowe, które zaszły w okresie międzywojennym. Skorzystaj z filmu. Zadanie wyślij.

13.05
Temat: Świat na drodze ku drugiej wojnie światowej.
https://youtu.be/jMbUvB_aByw – film pt. Świat na drodze ku 2 wojnie światowej.
Notatka do zeszytu -


Temat:Świat na drodze ku wojnie
1.Militaryzacja III Rzeszy
a. w 1935r. Niemcy przywróciły powszechny obowiązek służby wojskowej
b. Wehrmacht– lądowe siły zbrojne
Luftwaffe– siły powietrzne
Krigsmarine– marynarka wojenna
c. w 1936r. wojska niemieckie wkroczyły do zdemilitaryzowanej Nadrenii (remilitaryzacja Nadrenii)
2.1938r. Anschluss -czyli włączenia Austrii do III Rzeszy
3. Konflikt niemiecko-czechosłowacki o Sudety
a. 1938r. Traktat w Monachium, w którym uczestniczyli:
Adolf Hitler (III Rzesza)
Benito Mussolini (Włochy)
Neville Chamberlain (Wielka Brytania)
Édouard Daladier (Francja)
d. uczestnicy podpisali układ monachijski, na mocy którego Sudety zostały włączone do Niemiec
4. Problemy Czechosłowacji wykorzystały Polska i Węgry
a. Polska zabrała Zaolzie a Węgry zajęły Ruś Zakarpacką oraz południową Słowację
5. W marcu 1939r. nastąpił rozpad Czechosłowacji
a. Niemcy zagarnęły Czechy i utworzyły zależny od nich Protektorat Czech i Moraw
c. słowaccy nacjonaliści proklamowali utworzenie odrębnej Słowacji z księdzem Józefem Tiso na czele
7. Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939) - gen Francisco FrancoFIZYKA

11.05
T: Trzecia zasada dynamiki Newtona. Zjawisko odrzutu.
Na lekcji online
Omówienie pracy domowej
Obejrzenie filmów https://www.youtube.com/watch?v=Iy9HOKLV8QI
Omówienie dośw. 45 str. 179 oraz dośw. 46 str. 180
Podanie definicji do zeszytu (Przepiszcie tekst zaznaczony na żółto ze str 181)
Praca domowa
Proszę przyswoić wszystkie nowe wiadomości na temat Trzeciej zasady dynamiki Newtona oraz zjawiska odrzutu.

13.05
T: Trzecia zasada dynamiki Newtona. Zjawisko odrzutu. – rozwiązywanie zadań.
Na lekcji online
Przypomnienie wiadomości nt. Trzeciej zasady dynamiki Newtona oraz zjawiska odrzutu.
Wspólne rozwiązanie Zad 1, 2 i 3 str 182 z podręcznika
Praca domowa
Zad 1 i 2 str 80 z zeszytu ćwiczeńMuzyka:

Temat: Jazz, czyli wielka improwizacja
Zadanie:
1. Przeczytaj tekst z podręcznika nt. historii jazzu str, 139-144
2.Na podstawie informacji z internetu sporządź w zeszycie notatkę o polski muzyku jazzowym.
3. Wysłuchaj na You Tube utwór Louisa Armstronga- słynnego trębacza, wokalisty i kompozytora jazzowego https://www.youtube.com/watch?v=CWzrABouyeEPlastyka

Temat: Wolna kopia wybranego dzieła
Zadanie
Praca plastyczna na podstawie wybranej reprodukcji malarskiej lu fotograficznej. Wykonaj ja w formacie A3 lub A4. Następnie przetwórz dzieło z zastosowaniem dowolnych materiałów flamastrów, kredek, pasteli, farb, fragmenty różnych materiałów wycinków z gazet. Na odwrocie pracy napisz: Autora i tytuł obrazu.
Praca przeznaczona na dwie godziny lekcyjne.
Przesyłam link z którego możecie skorzystać: Słynni malarze i ich dzieła https://learningapps.org/1487118


ZADANIA KL. 7 – 04.05.- 08.05.2020R.j. polski


TEMAT: Natura i wyobraźnia.

1. Przeczytaj wiersz A. Mickiewicza pt. „Stepy akermańskie”.
2. Zapoznaj się z definicją sonetu, a następnie udowodnij, że utwór Mickiewicza jest sonetem. (Podając argumenty z definicji, poprzyj je przykładami z wiersza, w tym celu przeanalizuj wcześniej pytania pod tekstem: 1,2,3,5,6,7)

TEMAT: Strach i wyobraźnia.
1. Przeczytaj fragment powieści „Zagłada Domu Ucherów” – str. 214
2. Jakie emocje towarzyszyły ci podczas czytania utworu, który moment uważasz w nim za punkt kulminacyjny?
3. W formie słoneczka zapisz jak zmieniało się zachowanie Ushera po śmierci siostry.
4. Co było przyczyną rozstroju nerwowego mężczyzny?
5. Jakie zjawisko atmosferyczne towarzyszyło wydarzeniom opisanym w utworze i jaką rolę ono odgrywało.

TEMAT: Na skrzydłach wyobraźni. (lekcja na grupie wg planu lekcji)
1. Przeczytaj wiersz Leopolda Staffa „Prośba o skrzydła”.
2. W formie słoneczka scharakteryzuj „dziwny cudów kraj”
3. Jak wyobrażasz sobie to miejsce? Opisz to miejsce, używając zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie.
4. Kim jest osoba mówiąca w wierszu, do kogo się i z czym zwraca, dlaczego prosi o skrzydła?
5. odpowiedz na pytanie 5.

TEMAT: Baśniowa wyobraźnia. (lekcja na grupie wg planu lekcji)
1. Przeczytaj wiersz Bolesława Leśmiana „Dusiołek”.
2. Zapisz plan wydarzeń opisanych w utworze.
3. Wykonaj do zeszytu zad. 3
4. W formie słoneczka opisz Dusiołka.
5. Kogo przypomina Dusiołek i czego może być symbolem?
6. Przemyśl zad. 8 i 10

TEMAT: Żyć w świecie wyobraźni.
1. Zapoznaj się z historią Liliany, bohaterki książki pt. „Marzycielki”.
2. Przeanalizuj pytania pod tekstem i przeczytaj ciekawostkę.
3. Wykonaj zadanie 10 i prześlij je do oceny. Termin oddania pracy 11 maja.BIOLOGIA

04.05

Temat: Narządy zmysłów- podsumowanie.

1. Podsumowanie wiadomości z działu: Narządy zmysłów. Na początku lekcji przesyłam zadania do wykonania w czasie lekcji, odpowiadamy ustnie na grupie mesengera.

08.05.

Temat: Test sprawdzający.

1. Zadania testowe do wykonania na lekcji, odpowiedzi przesyłamy jako priv na mesengerze.GEOGRAFIA- 06.05.

Temat: Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.

Opracuj:

1. Rodzaje zanieczyszczeń.

a) przemysłowe-źródło, skutki- kwaśne deszcze, smog,

b) zanieczyszczenia komunalne- źródło, skutki,

c) zanieczyszczenia rolnicze- źródło, skutki.

2. wykonaj zad. 3, podr. str.167.

08.05.

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa.

Opracuj:

1. Wypisz obszary zagrożone powodzią.

2. Jakie są skutki powodzi?.

3. Największe powodzie w Polsce.

4. Podaj na przykladach jak skutecznie przeciwdziałać powodziom?.CHEMIA – 05.05

Temat: Elektrolity, nieelektrolity.

Opracuj:

1. Wyjaśnij pojęcia: elektrolity, nieelektrolity, które związki się do nich zalicza?.

2. Zastosowanie elektrolitów, podaj przykłady.

3. Wskaźniki kwasowo-zasadowe.

a) pojęcie,

b) przykłady,

c) jak zmienia się barwa wskaźników w zależności od odczynu roztworu- przykłady.

4. Wykonaj zad. 1,2, podr. str. 208, doświadczenie 3 .


06.05.

Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków.

Opracuj;

1. Zapisz wzór ogólny wodorotlenków.

a) nazwy wodorotlenków- przykłady.

2. Zasady ustalania wzorów wodorotlenków.

3. Wykonaj zad. 1,2, podr. str. 210 oraz zadania przesłane w grupie mesengera- odpowiedź ustna.JĘZYK ANGIELSKI

Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji.
LINK:
https://padlet.com/dimmonerhome/7uyf6q5vpyvztffw
Wybierz odpowiedni dzień tygodnia. Użyj suwaka po prawej stornie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.

WTOREK (05.05.2020)
TEMAT: Tryb warunkowy pierwszego stopnia - konwersacje online.
Spotkanie online - godz. 8:00.
Temat na podstawie podręcznika, str. 98 i 131

ŚRODA (06.05.2020)
TEMAT: Tryb warunkowy pierwszego stopnia - rozwiązywanie zadań.
Temat na podstawie podręcznika, str. 98.

PIĄTEK (08.05.2020)
TEMAT:Rozwiązywanie zadań na podstawie nagrań dotyczących edukacji.
Temat na podstawie podręcznika, str.99JĘZYK NIEMIECKI

4 maja 2020
Temat: Uprawiasz sport? Jesteś aktywny?/Machst du Sport? Bist du aktiv?
Zadanie: Do wtorku proszę dokończyć zadania w zestawie "Dyscypliny sportu".
Pamiętajcie o sesjach: termin upływa 8 maja.

5 maja 2020
Temat: On musi uprawiać sport/Er muss Sport machen.
Zadanie 1: Proszę wydrukować notatkę lub przepisać czasowniki modalne do zeszytu.
Zadanie 2: Należy wykonać 2 zadania w zestawie "Czasowniki modalne".HISTORIA

5.05 i 6.05 ( 2 godziny)
Temat: ZSRR – imperium komunistyczne.
https://youtu.be/dFSc0X7rwvY – imperium komunistyczne.
1.Na podstawie filmu zapisz do zeszytu temat i wyjaśnij pojęcia: industrializacja, kolektywizacja, kułak, łagry, gułag, państwo totalitarne, wielki głód na Ukrainie.
2. Które polskie miasto zostało nazwane Stalinogród.
https://youtu.be/GfJIqHWR2C8- komunizm, stalinowskie imperium zła
3. Napisz jak zmienił się Związek Radziecki za rządów Stalina.
Zadania wyślij na e-mailaMATEMATYKA

Poniedziałek 4.05.2020
temat: Działania na pierwiastkach.
Kontynuacja tematu z poprzedniej lekcji
1. Lekcja będzie odbywała się on-line w czasie rzeczywistym na Messenger poniedziałek 10:40
2. nie rozwiązujecie sami zadań. Zadania rozwiązujemy wspólnie podczas lekcji.
3. Zadania zaplanowane do rozwiązywania podczas lekcji ćwiczenia str 106 - 108
4. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger,
5. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger

wtorek 5.05.2020
czwartek 7.05.2020
temat: Powtórzenie wiadomości – Potęgi i Pierwiastki.
1. Lekcja będzie odbywała się on-line w czasie rzeczywistym na Messenger wtorek 11:50 czwartek 11:50
2. zadania zaplanowane do rozwiązania to zadania z książki str 256-262
3. nie rozwiązujecie sami zadań. Zadania rozwiązujemy wspólnie podczas lekcji.
4. Które zadania i ilość zadań – proszę zweryfikować na grupie messenger
5. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger

piątek 8.05.2020
temat: Sprawdzian wiadomości.
1. Podczas lekcji bardzo proszę o rozwiązanie zadań z zeszytu ćwiczeń str108- 109
2. rozwiązane zadania przesłać do mnie – zadania będą ocenione i wpisane jako sprawdzian
3. proszę o uczciwą i samodzielną pracę
4. termin przesyłania zadań (środa 13.05.2020)


zajęcia kreatywne:

temat: Gra w szachy lub inne gry logiczne.
Moi drodzy ciągle czekam na przesyłanie zdjęć waszych gier logicznych, które tworzyliście przez ostatnie 4 lekcje. Na dzisiejszej lekcji skorzystamy z możliwości grania w gry online. Proszę ustalcie kto z kim gra i korzystając ze strony https://www.kurnik.pl/ wybierzcie grę logiczną w którą będziecie grać. Bardzo polecam szachy. Ale jeśli ktoś nie umie – można w warcaby.Informatyka:

temat: Więcej o wstawianiu obrazów i innych obiektów do tekstu - cd
1. proszę przeczytać dany temat z podręcznika str 195 (poniżej przesyłam link do e-podręcznika)
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Lubie-to-7/#p=196
2. proszę obejrzećfilm https://www.youtube.com/watch?v=RBeVVbDwtq8
przypominam, o odsyłaniu zaproszenia – kto jeszcze mi nie przesłał – zadanie z zeszłego tygodnia
W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontaktPLASTYKA

Temat: Wiosenny kolaż/ kontynuacja tematu
Termin wykonania prac do 15.05.
Zdjęcia prac proszę przesłać drogą elektroniczną


Muzyka 08.05.

Temat: Folk i country
zadania: * Przeczytaj tekst z podręcznika str. 133-138
Wyjaśnij, na czy polegają wymienione rodzaje akompaniamentu:
burdon-.......................................
akompaniament rytmiczny-............................................
akompaniament harmoniczny-......................................
Akompaniament to muzyka...................................melodii śpiewanej lub granej na instrumencie
Można go wykonać na różnych instrumentach lub za pomocą .............................
Muzyka folk-..........................................
muzyka country-.....................................
Podaj , po dwa przykłady tytułów piosenek zespołów: Enej, Brathanki, Golec u Orkiestra, Babsztyl, Zayazd
Rozwiąż krzyżówkę muzyczną- prześlę na messenger
Wykonane zadanie prześlij drogą elektroniczną do dnia15.05.FIZYKA

04.05
T: Swobodne spadanie ciał
Na lekcji online
Omówienie pracy domowej
Obejrzenie filmów https://www.youtube.com/watch?v=pH6wkUAjbDYhttps://www.youtube.com/watch?v=AqXsiu6unLc
Omówienie dośw. 42 str 174
Podanie definicji do zeszytu ( 4 definicje z pomarańczowych ramek ze str 174, 175, 176 i 177)
Praca domowa
Proszę przyswoić wszystkie nowe wiadomości na temat Swobodnego spadku ciał

06.05
T: Swobodne spadanie ciał – rozwiązywanie zadań
Na lekcji online
Przypomnienie wiadomości nT. swobodnego spadku ciała
Wspólne rozwiązanie Zad 1, 2 i 3 str 178 z podręcznika
Praca domowa
Zad 1 str 77 z zeszytu ćwiczeń.ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

Temat: Co to znaczy wolność i być wolnym?

1. Każdy przygotowuje odpowiedź na to pytanie - rozmowa na forum grupy.


ZADANIA KL. 7 – 27.04.-30.04.2020R.Język niemiecki

27 kwiecień 2020
Temat: Utrwalenie materiału z zakresu: żywność. Ćwiczenia na platformie Quizlet.
W dalszym ciągu pracujemy na platformie Quizlet. Wykonujemy resztę ćwiczeń, tak aby do wtorku (28 kwietnia) wykonać cały zestaw "Nazwy opakowań, miary i wagi" (łącznie 7 zadań).
Dla chętnych dodatkowe zadanie w załączniku (film o Bawarii+ karty pracy)
Jeśli będą problemy z linkiem, proszę o informację.


28 kwietnia 2020
Temat: Jak nazywają się dyscypliny sportu?/Wie heiβen die Sportarten?

Zaczynamy nowy rozdział - sport. W załączniku znajduje się notatka w formie słowniczka obrazkowego. Proszę ją wydrukować albo przepisać dyscypliny sportu do zeszytu.
Wykonujemy 3 ćwiczenia w zestawie "Dyscypliny sportu".
Pamiętamy równocześnie o sesjach - termin upływa 8 maja.
BIOLOGIA- 27.04.

Temat: Zmysł powonienia, smaku i dotyku.

Opracuj:

1. W jaki sposób odbieramy wrażenia węchowe?.

2. Budowa języka, podstawowe smaki.

3. Które informacje o otoczeniu przekazują receptory skóry.

4. Przygotować podsumowanie działu: narządy zmysłu.GEOGRAFIA – 29.04.

Temat: Test sprawdzający.

1. Test sprawdzający wiadomości z działu: Rolnictwo, przemysł, usługi- na poczatku lekcji przesyłam na grupie messengera zadania do wykonania. Rozwiązanie przesyłamy jako wiadomość priv do końca lekcji.CHEMIA

28.04.

Temat: Test sprawdzający.

1. Test sprawdzający wiadomości z dz.Woda i roztwory wodne.

Na początku lekcji prześlę zadania do wykonania, rozwiązania wysyłamy do końca lekcji jako wiadomość priv.


29.04.

Temat: Tlenki metali i niemetali.

Opracuj:

1. Podział tlenkow, przykłady.

2. Wzór ogólny tlenków, jak ustalamy wzór sumaryczny( przypomnienie).

3. Zastosowanie tlenków niemetali, metali na przykładach.

4. Otrzymywanie tlenków - przykład reakcji.

5. Wykonaj w zeszycie zadania 1-5 z podr.(prześlij jako priv.)ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ- 30.04.

Temat: Czy jestem patriotą?. - prezentacja.PLASTYKA

Temat:Wiosenny kolaż- techniki mieszane
Zadanie : Na kartce A-3 zaprojektuj wiosenny ogród stosując techniki mieszane; wycinki gazet,kwiaty metodą origami, pastele
( rabata kwiatowa, ławeczka, mostek, lampa,motyle itp)
Temat przeznaczony na dwie godziny lekcyjne.JĘZYK POLSKI

TEMAT :Wyobraźnia.
Zapoznaj się z filmikiem na temat obrazu Salvadora Dali „Trwałość pamięci” nakręconym przez jednego z uczniów https://www.youtube.com/watch?v=wu5LnHXWBVk. Napisz w zeszycie czy zgadzasz się z jego interpretacją dzieła, uzasadnij dlaczego.

TEMAT: Twórca i jego dzieło – Adam Mickiewicz
.
Przeczytaj i zapamiętaj informacje na temat twórczości Adama Mickiewicza z czasów jego pobytu w Rosji. – podręcznik str. 206 – 207

TEMAT: Wyobraźnia ludowa
1.Wysłuchaj informacji potrzebnych do interpretacji „Świtezianki” https://www.youtube.com/watch?v=M4BIBXwhw88
2. Na podstawie nagrania zapisz charakterystyczne cechy ballady jako gatunku.

TEMAT: Wyobraźnia ludowa
1. Opisz historię opisaną w balladzie ”Świtezianka”.
2. Wykonaj zad. 1, 2 i 7 / str. 211
zajęcia kreatywne:

temat: Tworzymy własną grę logiczną.
Moi drodzy na zajęciach kreatywnych kontynuujemy pracę nad wykonaniem gry planszowej. Gra ma zawierać zagadki matematyczne, do jej przejść gracz będzie musiał pokonać wyzwania – wykonania obliczeń matematycznych. Gra ma zawierać zagadnienia które jest w stanie rozwiązać uczeń klasy 7. Proszę również o samodzielne wykonanie planszy i pionków. Zdjęcie gry wraz z regułami i opisami do końca kwietnia prześlecie mi na mail sylwialeszczynskakoszarek@gmail.com
W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontakt


informatyka:

temat: Więcej o wstawianiu obrazów i innych obiektów do tekstu.
1. proszę przeczytać dany temat z podręcznika str 195 (poniżej przesyłam link do e-podręcznika)
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Lubie-to-7/#p=196
2. proszę obejrzećfilm https://www.youtube.com/watch?v=RBeVVbDwtq8
przypominam, o odsyłaniu zaproszenia – kto jeszcze mi nie przesłał – zadanie z zeszłego tygodnia
W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontakt


matematyka:

Poniedziałek 27.04.2020
wtorek 28.04.2020
temat: Pierwiastki
(Temat na dwie jednostki lekcyjne)
1. na początku lekcji proszę obejrzeć film – jest to wprowadzenie do tematu: https://www.youtube.com/watch?v=vxlI9nnkejU&list=PLef0yBMrEiIiJWga7DLv9hS_q8sZG_jwY&index=1
2. następnie kolejno będziemy rozwiązywać zadania z ćwiczeń str 103 – 105
3. spotkanie na messenger – poniedziałek godz 10:45, wtorek 11:50
4. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger

czwartek 30.04.2020
temat: Działania na pierwiastkach.
1. przed lekcją proszę przeczytać informacje zamieszczone na str 252 w książce
2. Lekcja będzie odbywała się on-line w czasie rzeczywistym na Messenger czwartek 11:50
3. nie rozwiązujecie sami zadań. Zadania rozwiązujemy wspólnie podczas lekcji.
4. Zadania zaplanowane do rozwiązywania podczas lekcji to książka str 253 - 254, oraz ćwiczenia str 106 - 108
5. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie MessengerFIZYKA

27.04
T: Druga Zasada Dynamiki Newtona
Na lekcji online
Omówienie pracy domowej
Obejrzenie filmów https://www.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o_c https://www.youtube.com/watch?v=C2bqTzUEkGY
Omówienie dośw. 41 str 169
Podanie definicji do zeszytu (wszystkie 4 definicje z pomarańczowych ramek ze str 171)
Praca domowa
Proszę przyswoić wszystkie nowe wiadomości na temat II Zasady Dynamiki Newtona)

29.04
T: Druga Zasada Dynamiki Newtona – rozwiązywanie zadań
Na lekcji online:
Przypomnienie wiadomości
Definicja jednostki siły jako wartości siły wypadkowej
Wspólne rozwiązywanie Zad. 1, 2 i 3 str 172 z podręcznika
Praca domowa
Wykonaj doświadczenie opierające się na I zasadzie Dynamiki Newtona. Przygotuj je, zrób zdjęcia i opisz. Wyślij na mój adres e-mail fusinska@interia.pl.JĘZYK ANGIELSKI

WTOREK (28.04.2020)
TEMAT: Zastosowanie will dla przewidywania wydarzeń w przyszłości-mówienie-lekcja online.
I
Spotkanie online - godz. 8:00.
Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji. Temat na podstawie podręcznika, str. 96.
https://padlet.com/dimmonerhome/7uyf6q5vpyvztffw
Aby rozwinąć dany podpunkt, kliknij w prawym górnym rogu symbol trzech kropeczek.
Użyj suwaka aby po prawej stornie kolumny z danym dniem tygodnia, aby przechodzić od początku, do końca lekcji.
W poniedziałek na grupie pojawią instrukcje dotyczące sposobu, w jaki połączymy się podczas lekcji online we wtorek.
Zadanie domowe:
Rozwiąż poniższe zadanie i zrób screen po jego zakończeniu. Zachowaj go, prześlesz go razem z GRUPĄ ZADAŃ po koniec tego tygodnia.
Zadanie dotyczy will..
https://wordwall.net/play/1729/547/214


ŚRODA (29.04.2020)
TEMAT: Wyszukiwanie szczegółów w tekście na temat pracy
.
I
Otwórz poniższy link. Znajdziesz w nim wszelkie instrukcje, materiały, linki, nagrania, wskazówki do lekcji. Temat na podstawie podręcznika, str. 97.
https://padlet.com/dimmonerhome/7uyf6q5vpyvztffw
II
1)
Zadanie domowe z lekcji:
Zad. 2 str. 97
ZAPISZ WZESZYCIE i odpowiedz na pytanie: Which jobs did the people in the TEXT have when they were young? Jakie prace wymienione w tekście osoby wykonywały, gdy były młode? Np.
Johny Deep worked in a call center.
Przydatne słownictwo:
....worked-pracował/a
.....had - miał/a
....was - był/a
....dressed up - przebierał się
2)
Rozwiąż poniższe zadanie i zrób screen po jego zakończeniu. Zachowaj go, prześlesz go razem z GRUPĄ ZADAŃ po koniec tego tygodnia.
Zadanie zostało utworzone na podstawie podręcznika, rodzaje pracy.
Link:
https://wordwall.net/play/1728/035/988HISTORIA

28 i 29.04 ( 2 godz.)
Temat: Narodziny faszyzmu
.
https://youtu.be/c2BHO-N4OfM – lekcja historyczna Narodziny faszyzmu.
https://youtu.be/nVxZP0jA8Eo - Hitler, początki władzy
https://youtu.be/iD9ZfFmeCGk – Benito Mussolini – dojście do władzy
Przeczytaj w podręczniku temat
Po oglądnięciu filmów napisz w zeszycie jakie są podobieństwa i jakie różnice w dochodzeniu do władzy Hitlera i Mussoliniego oraz co spowodowało, że miliony ludzi w ich krajach uwierzyło im.
Zadania wyślij do końca tygodnia.


materiał i tematyka realizowane od 20.04. do 24.04.2020


Biologia

Temat: Higiena oka i ucha. -24.04.

Opracuj:

1. Wady wzroku: opracuj tabelę, w kolumnach wpisz: wada, charakterystyka, objawy, korekcja.

Wady; krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, zez, daltonizm, jaskra, zaćma.

2. Podaj wartości natężenia dźwięków, które najbardziej mogą zagrażać tobie, jaki jest ich skutek dla zdrowia.ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ -23.04.

Temat: Savoir viore - jak się zachowywaćGEOGRAFIA – 22.04.

Temat: Handel.

Opracuj:

1. Wyjaśnij co to jest saldo bilansu handlu bzagranicznego i jaki bilans był w Polsce w latach 2005-16?.

2. Główni partnerzy handlowi Polski.

3. Towary importowane, towary eksportowane.

4. Wykonaj w zeszycie zad. 3, podr. str. 160.

5. Przygotuj podsumowanie działu 4 i 5.

24.04.

Temat: Podsumowanie działu 4 i 5.

1. Wykonywanie zadań podsumowujących dział 4 i 5 : rolnictwo, przemysł i usługi.

Na początku lekcji zostaną przesłane zadania do wykonania na lekcji, odpowiedzi przesłać na priv.

2. Test - 27.04.2020r.CHEMIA

21.04.

Temat: Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wzoru na stężenie procentowe roztworu.

1. Na początku lekcji prześle zadania do rozwiązania- przesyłamy na priv w czasie trwania lekcji.

2. Na następną lekcję przygotujemy powtórzenie działu: Woda i roztwory wodne.

22.04.

Temat: Podsumowanie działu: Woda i roztwory wodne.

1. Na początku lekcji prześle zadania z tego działu do wykonania na lekcji, rozwiązania przesyłamy na priv.

2. Przygotowujemy się do napisania testu 28.04.zajęcia kreatywne:
temat: Tworzymy własną grę logiczną.
Moi drodzy na zajęciach kreatywnych w ciągu najbliższych 4 lekcji będziecie pracować nad wykonaniem gry planszowej. Gra ma zawierać zagadki matematyczne, do jej przejść gracz będzie musiał pokonać wyzwania – wykonania obliczeń matematycznych. Gra ma zawierać zagadnienia które jest w stanie rozwiązać uczeń klasy 7. Proszę również o samodzielne wykonanie planszy i pionków. Zdjęcie gry wraz z regułami i opisami do końca kwietnia prześlecie mi na mail sylwialeszczynskakoszarek@gmail.com
W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontakt


nformatyka:
temat: Opracowywanie tekstu
1. proszę przeczytać dany temat z podręcznika str 184 (poniżej przesyłam link do e-podręcznika)
Lubię to!  Nowa Era – http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Lubie-to-7/#p=64
tak aby przypomnieć sobie podstawowe pojęcia.
2. temat przeznaczony do realizacji podczas dwóch lekcji – na jednej z lekcji przeczytajcie informacje zawarte w książce o tworzeniu dokumentu tekstowego. Na drugiej proszę o utworzenie zaproszenia na dowolną imprezę okolicznościową. (w zaproszenie ma być wklejone zdjęcie). Następnie proszę o przesłanie na adres sylwialeszczynskakoszarek@gmail.com (praca będzie oceniona!)
termin odsyłania prac – 26.04.2020
W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontaktmatematyka:
Poniedziałek 20.04.2020
wtorek 21.04.2020
temat: Działania na potęgach.
1. spotkanie na messenger – poniedziałek godz 10:45, wtorek 11:50
2. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger
3. podczas lekcji utrwalimy wszystkie dotąd poznane działania na potęgach
4. Zadania przewidziane do rozwiązania podczas lekcji to str 97 - 99 ćwiczenia oraz oraz podręcznik str 234-236
5. proszę nie wykonywać zadań samodzielnie przed lekcją – pracujemy wspólnie na lekcji
6. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger

czwartek 23.04.2020
piątek 24.04.2020
temat: Notacja wykładnicza.
1. przed lekcją proszę przeczytać informacje zamieszczone na str 237 w książce
2. przed lekcją też obejrzyjcie filmik https://www.youtube.com/watch?v=VfR5h-MZdoI
3. Lekcja będzie odbywała się on-line w czasie rzeczywistym na Messenger czwartek 11:50 oraz piątek godz 9:50
4. nie rozwiązujecie sami zadań. Zadania rozwiązujemy wspólnie podczas lekcji.
5. Zadania zaplanowane do rozwiązywania podczas lekcji to książka str 238 – 243, oraz ćwiczenia str 99- 102
6. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie MessengerFIZYKA

T: Pierwsza zasada dynamiki Newtona.
Przed lekcją online obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=ItkC3FEpH_Q
Na lekcji: przypomnienie definicji siły wypadkowej, podanie przykładów obliczania siły wypadkowej, Omówienie Pierwszej zasady dynamiki Newtona, przepisanie definicji ze str.165, wspólne rozwiązanie Zad. 2 str 168
Praca domowa
Zad.1 i 2 str 73 z zeszytu ćwiczeń

22.04
T: Bezwładność.
Na lekcji:
Przypomnienie I zasady dynamiki Newtona
Omówienie pracy domowej
Wytłumaczenie pojęcia bezwładności wraz z przykładami
Przepisanie pojęcia bezwładność ze str. 166
Analiza Dośw. 39 i 40
Praca domowa
Zad.1 i 3 str 168 z podręcznikaJĘZYK POLSKI

TEMAT: Zdanie złożone – przypomnienie wiadomości
1. Wykonaj zadanie 6 i 7 / str. 194

TEMAT: Rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie
1. Przeczytaj wiadomości na temat rodzajów zdań złożonych współrzędnie – podręcznik str. 195
2. Przeanalizuj podane niżej zdania, zapisz jaki to rodzaj zdania i wykonaj jego wykres. W czasie wykonywania ćwiczeń, zwróć szczególną uwagę na spójniki:
• Czytałem tekst oraz robiłem notatki.
• Pisałem szybko, jednak nie zdążyłem wszystkiego przepisać.
• Uczyłem się długo, toteż odczuwałem zmęczenie.
• Jutro wybiorę się do kina lub odwiedzę kolegę.
• Ja dobrze gram na pianinie, natomiast Marta jest wirtuozem skrzypiec.
• Przeczytałem lekturę, toteż znałem szczegółowo jej treść.
Prawidłowe rozwiązania prześlę na grupie w dniu następnym. W razie trudności proszę się ze mną kontaktować na bieżąco.


TEMAT Rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie
1. Przeczytaj wiadomości na temat zdań podrzędnie złożonych – podręcznik str. 197
2. Przeanalizuj zdania z zadania 9 / str. 198, w tym celu zastanów się, po którym zdaniu należy postawić pytanie i jakie, zapisz, jaki to rodzaj zdania podrzędnie złożonego.
Prawidłowe rozwiązania prześlę na grupie w dniu następnym. W razie trudności proszę się ze mną kontaktować na bieżąco.

TEMAT Rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie
1. Określ rodzaj zdania złożonego i wykonaj jego wykres:
• Lubię książki, które opowiadają o ciekawych ludziach.
• Widziałem, jak dziecko bez opieki dorosłych przechodziło przez jezdnię.
• Stało się tak, jak przewidywałem.
• Wróciłam do domu, ponieważ się rozchorowałam.
• Stałam na przystanku, kiedy przejeżdżał ulicą peleton kolarzy.
• Wiem, że nic nie wiem.
• Myślę, więc jestem.
• Stoję i czekam cierpliwie.
• Lubię lody, ale jeszcze bardziej lubię słodycze.
Prawidłowe rozwiązania prześlę na grupie w dniu następnym. W razie trudności proszę się ze mną kontaktować na bieżąco.

TEMAT: Przecinek w zdaniu złożonym.
1. Przeczytaj wiadomości na temat: „Przecinek w zdaniu złożonym.” – str. 199
2. Wykonaj zadania: 1, 3 i 4.
3. Przygotuj się na kartkówkę ze zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych, która odbędzie się w poniedziałek 28 kwietnia o godz. 9. 30. Treść kartkówki udostępnię na grupie godz. 9. 30, po 20 min należy przesłać ich rozwiązania na mój adre
s.JĘZYK ANGIELSKIJ

WTOREK (21.04.2020)
TEMAT: Praca - zapoznanie z podstawowym słownictwem.
I

Podręcznik, str.94 zad.1
Odtwórz nagranie nr 4.01. Śledź tekst i powtarzaj. Odtwórz ponownie i tłumacz po każdym słówku.
(tłumaczenie dostępne w słowniczku, str. 103)
II
Str. 94 DIAGRAM
Prześledź diagram od punktu START HERE. Wybieraj odpowiedzi, które pasują do Ciebie-dojdziesz na końcu do rodzaju pracy, który do Ciebie”pasuje. ZAPISZ W ZESZYCIE drogę od startu do końca diagram i dopisz, czy zgadzasz się z sugerowaną pracą.
Wykonaj ustnie zad. 2 i 4. Porównaj z odpowiedziami na grupie.
III
Rozwiąż poniższe zadanie i zrób screen po jego zakończeniu. Zachowaj go, prześlesz go razem z GRUPĄ ZADAŃ po koniec tego tygodnia. Zadanie zostało utworzone na podstawie podręcznika, str. 94 i 95.
link:
https://wordwall.net/play/1558/684/298

ŚRODA (22.04.2020)
TEMAT: Tworzenie wypowiedzi na temat pracy.
I

Podręcznik, str. 103
Sprawdź, ile słówek pamiętasz (pierwsza kolumna na stronie (JOBS-zawody)
II
Podręcznik,str.95 zad. 4
Rozwiąż zadanie ustnie, wybierz dwa przykłady i ZAPISZ DO ZESZYTU.
III
Zad. 5 i 6
Odsłuchaj 2x nagrania 4.02 oraz 4.03 w celu osłuchania się z wypowiedziami na temat pracy.
IV
Zad. 7 str.95
Przeczytaj wypowiedzi A,B i C. Która praca byłaby dla nich odpowiednia?
Propozycje ZAPISZ w ZESZYCIE.

PIĄTEK (24.04.2020)
TEMAT: Czasownik modalny will dla przewidywania wydarzeń w przyszłości.
I

Zapoznaj się z opisem czasu:
http://dobragramatyka.pl/future-simple
II
Podręcznik, str..96 RAMKA
Powtórz konstrukcję z WILL.
III
TEKST
Przeczytaj tekst.
Wybierz 3 zdania twierdzące z WILL i zamień na zdania przeczące(z WON'T)
Wybierz 2 zdania przeczące z WON'T o zamień na zdania twierdzące (z WILL)

IV
Rozwiąż ustnie zadanie 4, str. 96.Porównaj z rozwiązaniem na grupie.
V
Zeszyt ćwiczeń, str. 90Plastyka
Temat: Tworzenie z natury

Kontynuacja tematu z poprzedniej lekcjiMuzyka
Temat:Z dziejów muzyki- muzyka XX w.
Zadanie
:
1. zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 127-132
Wysłuchaj na YouTube otwór Cloda Debussy- Światło księżyca
2. Zrób notatkę w zeszycie :
* Czym charakteryzuje się muzyka impresjonistyczna
* Wymień polskich kompozytorów XX w.
*Wymień przynajmniej trzy przedmioty codziennego użytku, których muzycy XX w. używali jako instrumentów
*Odpowiedz, które sposoby wykonywania muzyki wokalnej w XX w. wieku różnią się od tradycyjnego śpiewu
*Odpowiedz na 2 pytania dotyczące
K. Szymanowskiego. Możesz skorzystać z internetu:Jaki jest tytuł baletu , w którym K. Szymanowski wykorzystał elementy folkloru podhalańskiego?
Jak nazywa się willa Szymanowskiego w Zakopanem, w której obecnie mieści się poświęcone mu muzeum?
Zadanie prześlij drogą elektroniczna do dnia 30.04. (messenger)HISTORIA
Świat po pierwszej wojnie światowej i nowy układ sił w Europie.
https://youtu.be/rEcZgKQx5hc – lekcja zdalna
https://gwo.pl/pages/show/4413 - Zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowej.
Przeczytaj temat w podręczniku. Zrób ćwiczenia str. 84 – 85 . Wyślij na mój e-mailJĘZYK NIEMIECKI

Temat: Gabi, zrób zakupy!/Gabi, kauf ein! - Nazwy opakowań, miar i wagi.
Zadanie: Pobierz notatkę w formie słowniczka obrazkowego, wydrukuj ją lub przepisz zwroty do zeszytu.
Wykonaj 3 ćwiczenia na platformie Quizlet w zestawie "Nazwy opakowań, miar i wagi".
Pamiętaj, że czas na wykonanie wszystkich 7 ćwiczeń upływa w przyszły wtorek tj. 28 kwietnia. Za każdy zestaw otrzymujecie ocenę.


Temat: Nazwy smaków. Odmiana czasownika "nehmen". Wykonywanie sesji w programie Insta.ling
1. Bardzo proszę o wydrukowanie notatki lub przepisanie jej do zeszytu. W zadaniu pierwszym proszę skorzystać ze słownika. 
2. Wykonujemy 2 sesje w programie Insta.ling (od dzisiaj są już nowe słówka).
Osoby, które nie wykonały jeszcze wszystkich ćwiczeń na platformie Quizlet mogą jeszcze w poniedziałek i we wtorek dokończyć resztę zadań. W załączniku przesyłam zrzut ekranu, który pokazuje w jaki sposób można sprawdzić, ile wykonaliście ćwiczeń. Należy wybrać "ZESTAWY" a następnie pod nazwą użytkownika "UCZYŁEM SIĘ". Zadanie jest ukończone wtedy, gdy wyświetla się obok niego zielone kółeczko. Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą zasad oceniania.KLASA 7 TEMATY ZADAŃ – 15.04.-17.04.2020R.Matematyka

czwartek 16.04.2020
piątek 17.04.2020

temat: Potęgowanie iloczynu i ilorazu.


 1. przed lekcją proszę przeczytać informacje zamieszczone na str 231 w książce oraz przepisać definicję potęgowania iloczynu i ilorazu – str 231

 2. przed lekcją też obejrzyjcie filmik https://www.youtube.com/watch?v=Y1yxV1qa4is

 3. Zadania przewidziane do rozwiązania podczas lekcji to str 96 – 97 z ćwiczeń oraz podręcznik str 231- 233

 4. proszę nie wykonywać zadań samodzielnie przed lekcją – pracujemy wspólnie na lekcji

 5. Lekcja będzie odbywała się on-line w czasie rzeczywistym na Messenger czwartek 11:50, piątek godz 9:50

 6. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger


informatyka 16.04.2020

temat: Opracowywanie tekstu

1. proszę przeczytać dany temat z podręcznika str 184 (poniżej przesyłam link do e-podręcznika)

Lubię to!  Nowa Era – http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Lubie-to-7/#p=64

tak aby przypomnieć sobie podstawowe pojęcia.

2. temat przeznaczony do realizacji podczas dwóch lekcji – na jednej z lekcji przeczytajcie informacje zawarte w książce o tworzeniu dokumentu tekstowego. Na drugiej proszę o utworzenie zaproszenia na dowolną imprezę okolicznościową. (w zaproszenie ma być wklejone zdjęcie). Następnie proszę o przesłanie na adres sylwialeszczynskakoszarek@gmail.com (praca będzie oceniona!)

termin odsyłania prac – 26.04.2020

W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontakt


zajęcia kreatywne 16.04.2020

temat: Tworzymy własną grę logiczną.

Moi drodzy na zajęciach kreatywnych w ciągu najbliższych 4 lekcji będziecie pracować nad wykonaniem gry planszowej. Gra ma zawierać zagadki matematyczne, do jej przejść gracz będzie musiał pokonać wyzwania – wykonania obliczeń matematycznych. Gra ma zawierać zagadnienia które jest w stanie rozwiązać uczeń klasy 7. Proszę również o samodzielne wykonanie planszy i pionków. Zdjęcie gry wraz z regułami i opisami do końca kwietnia prześlecie mi na mail sylwialeszczynskakoszarek@gmail.com

W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontaktCHEMIA -15.04.

Temat: Stężenie procentowe- rozwiązywanie zadań.

1. Rozwiązywanie zadań na stężenie procentowe roztworów.

a) obliczanie masy substancji.

b) obliczanie masy roztworu.

2. Przesyłanie rozwiązanych zadań na priv fb.


GEOGRAFIA- 15.04.

Temat: Turystyka.

Opracuj:

1. Podział turystyki.

2. Rola turystyki w gospodarce.

3. Walory turystyczne Polski - przygotuj wybrany obiekt z listy UNESCO - krótko o nim opowiedz wczuwając się w role przewodnika.

17.04.

Temat: Turystyka – prezentacja. 1. Prezentacja wybranych regionów Polski znajdujących się na liście UNESCO-odpowiedź ustna z wykorzystaniem skype.

ZAJĘCIA Z WYCH.- 16.04.

Temat: Miłość i przyjaźń- najważniejsze warości w życiu.


BIOLOGIA- 17.04.

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

Opracuj:

1. Budowa gałki ocznej: rogówka, tawardówka, naczyniówka, tęczówka, siatkówka, plamka żółta, źrenica, soczewka - ich zadania.

2. Aparat ochronny oka: powieki, brwi, rzęsy, spojówka, gruczoł łzowy- ich zadania.

3. Bieg promieni świetlnych w oku i powstawanie obrazu. 4. Adaptacja oka, akomodacja oka - na czym polegają?.


JĘZYK POLSKI
TEMAT: WYPOWIEDŹ ARGUMENTACYJNA (2 JEDNOSTKI LEKCYJNE)
1. Zapoznaj się z materiałem źródłowym na temat wypowiedzi argumentacyjnej – podręcznik str.184 i 187
2. Wykonaj do zeszytu zadania:3,4, 7, 10

TEMAT: ZDANIE ZŁOŻONE – PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI.
1. Przypomnij sobie wiadomości na temat zdania złożonego – podręcznik str. 192
2. Wykonaj do zeszytu zadania: 2,3,4,5 (ustnie) i 6FIZYKA

T: Podsumowanie wiadomości – kinematyka.
Podsumowanie wiadomości dotyczących ruchu: tor, droga, prędkość, przyspieszenie.
Podsumowanie wiadomości dotyczących ruchu jednostajnego prostoliniowego: przypomnienie wzorów, analiza wykresów
Podsumowanie wiadomości dotyczących ruchu jednostajnego przyspieszonego i opóźnionego: przypomnienie wzorów, analiza wykresów
Wspólne rozwiązanie Testu 1 ze str 155
Praca domowa
Zad.1,2 i 3 ze str 155


Plastyka 16.04
Temat: Tworzenie z natury
Zadanie:
Przeczytaj tekst z podręcznika Do dzieła str. 68
Wykonaj zadanie str. 70- Mój pomysł na martwą naturę -/kartka A-3
Termin nadsyłania prac-30.04.


Muzyka 17.04
Temat:Warsztat muzyczny- Balet
Zadanie:
Przeczytaj informacje z książki str. 120-121 na temat baletu.
Wytłumacz określenia i zrób notatkę w zeszycie:
Paczka-
baletki-
primabalerina-
pointy-
arabesque-
pirouette-
pas-
tutu-
choreograf-
libretto-
Zadanie prześlij drogą elektroniczną do 24.04.


JĘZYK ANGIELSKI
ŚRODA (15.04.2020)
TEMAT: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 7.
I Podręcznik, str.91 zad.2
Odtwórz nagranie nr 7 (WORDLIST),śledź tekst i powtarzaj.
II Str. 90
Wykonaj ustnie zad. 2 i 4. Porównaj z odpowiedziami na grupie.
III zad. 5 str. 90
Wybierz i zapisz 3 przykłady porównań sklepów do zeszytu. Np.
Lido is bigger than Ali's.
IV Zeszyt ćwiczeń, str. 84

PIĄTEK (17.04.2020)
TEMAT: Kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem -zakupy.
I Podręcznik,str.92 Przeczytaj tekst. Która z rzeczy na sprzedaż najbardziej Cię zaskoczyła?
Uzasadnij swoją wypowiedź po angielsku. What suprised you and why?
II W strefie ucznia, BBC Videos obejrzyj filmik:
ECA2+ U7.41 BBC Culture - City shopping Pt 1
Wybierz jedno z z czterech opisanych miejsc i NAPISZ W ZESZYCIE,co i nim zapamiętałeś. Wystarczą 3 zdania. Dla ułatwienia, na grupie dostępny tekst z nagrania.
III Obejrzyj drugą część zatytułowaną w strefie ucznia: ECA2+ U7.42 BBC Culture - City shopping Pt 2
Na jego podstawie rozwiąż zad. 7 str.93 . Tekst z filmiku dostępny na grupie.
IV DLA CHĘTNYCH NA OCENĘ: Zad. 9 str. 93 PROJECT
Termin: 24.04.2020
Na adres:szkola.podstawowa.angielski@interia.pl
TYTUŁ:Project, imię, nazwisko, klasa.


KLASA 7 – ZADANIA Z PRZEDMIOTÓW: 06.-08.04. 2020


CHEMIA -06.04

Temat: Stężenie procentowe roztworów.

Opracuj:

1. Co to jest stężenie procentowe roztworu, zapisz wzór.

a) jak obliczyć masę roztworu?.

2. Obliczamy stężenie procentowe roztworu - analiza przykładów 44,45 z podr., str. 185.

3. Obliczamy masę substancji - analiza przykładu 46.

a) przekształcamy wzór obliczając masę substacji i masę roztworu 4. Oblicz stężenie procentowe roztworu -zad1,2 podr., str.191.


08.04.

Temat: Stężenie procentowe roztworów - rozwiązywanie zadań. 1. Rozwiązywanie zadań wykorzystując wzór na stężenie procentowe roztworów przesłanych przez fb. Rozwiązywanie indywidualne poprzez prezentację na skype.BIOLOGIA – 06.04

Temat: Regulacja nerwowo-hormonalna - sprawdzenie wiadomości.

1.Proszę o rozwiązanie zadań testowych otrzymanych w załączniku na początku lekcji i przesłać je pod koniec lekcji na fb jako wiadomość prywatna.GEOGRAFIA -08.04.

Temat: Rodzaje usług. Transport samochodowy, kolejowy.

Opracuj:

1. Podział usług.

2. Transport samochodowy

a) długość i gęstość lini.

b) długość autostrad i dróg ekspresowych.

c) wady i zalety.

2. Transport kolejowy.

a) gęstość lini

b) co głównie przewozi się? c) wady i zalety.


Matematyka
Poniedziałek 06.04.2020
temat: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
1. Na lekcji kontynuujemy zagadnienie z piątku. Kontynuujemy rozwiązywanie zadań: ćwiczenia na str 93 – 94 oraz ze stron 226 - 227 w książce.
2. nie rozwiązujecie sami zadań. Zadania rozwiązujemy wspólnie podczas lekcji.
3.spotkanie na messenger – poniedziałek godz 10:45
4. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger


wtorek 07.042020
temat: Potęgowanie potęgi.
1. przed lekcją proszę przeczytać informacje zamieszczone na str 229 w książce (u góry strony)
2. przed lekcją też obejrzyjcie filmik:https://www.youtube.com/watch?v=ehmD2pVfuk4
3. Lekcja będzie odbywała się on-line w czasie rzeczywistym na Messenger wtorek 11:50
4. podczas lekcji będziemy rozwiązywać kolejne zadania zawarte w ćwiczeniach na str 95-96 oraz ze stron 229 i 230 w książce.
5. Proszę nie rozwiązywać wcześniej zadań. Będą wykonywane wspólnie podczas lekcji
6. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger
1. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger
fizyka

T: Analiza wykresów ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego bez prędkości początkowej.
Przypomnienie wiadomości na temat ruchu jednostajnego prostoliniowego
Przypomnienie wiadomości na temat ruchu jednostajnie przyspieszonego
Analiza wykresów zależności dla obu ruchów – str 146 i 147 z podręcznika
Zad. 4 i 6 str 151 z podręcznika
Praca domowa
Str 68 z zeszytu ćwiczeń
08.04
T: Analiza wykresów ruchu jednostajnie przyspieszonego z prędkością początkową oraz ruchu jednostajnie opóźnionego.
Podanie wzorów oraz ich przekształcenie
Analiza wykresów ruchu
Praca domowa
Ułóż zadanie, w którym ciało porusza się najpierw ruchem jednostajnie przyspieszonym a następnie ruchem jednostajnym. Podaj dane ( czas , prędkość, przyspieszenie). Oblicz drogę, jaką przebyło ciało. Następnie narysuj wykres zależności : prędkości od czasu oraz przyspieszenia od czasu (oczywiście dla ruchu jednostajnie przyspieszonego). Ułóż do tego zadania dwa dowolne pytania i podaj odpowiedzi. W razie pytań zawsze możecie do mnie napisać ewentualnie się ze mną połączyć.


Język polski
Temat: Odnaleźć swoje korzenie.

1. Przeczytaj tekst „Korzenie” str.176-179
2. Odpowiedz pisemnie na zadania: 2 i 3

Temat: Opuścić swoją ojczyznę.
1. Zapoznaj się z fragmentem powieści „Drużyna Pierścienia” str.180 – 182
2. Odpowiedz na pytanie: 4 i 5
3. Przeczytaj „Kontekst”


Temat: Rzeźba.
1. Zapoznaj się z informacjami na temat rzeźby.
2. Wykonaj do zeszytu zadanie:1,3 i 4materiał realizowany od 30.03 do 03.04. 2020

JĘZYK ANGIELSKI-KL.VII
WTOREK (31.03.2020)
TEMAT: Rozwijanie wypowiedzi na temat pieniędzy.
I
str. 87 zad.1
Odpowiedz na pytanie. Czy pieniądze czynią ludzi szczęśliwymi?
II
Na podstawie ramki WATCH OUT (STR.87) oraz wyszukanych informacji wyjaśnij po polsku DO ZESZYTU, jaka jest różnica między LEND a BORROW i podaj po jednym zdaniu przykładowym.
III
zad. 3 RAMKA. Sprawdź tłumaczenie wyrazów z ramki w słowniczku na str. 91 i ułóż z każdym z nich zdanie. Odpowiedzi ZAPISZ W ZESZYCIE.

ŚRODA(01.03.2020)
TEMAT: Jak ważne są dla Ciebie pieniądze? -Quiz.
I
str.87
Rozwiąż quiz. Podlicz swoje odpowiedzi i sprawdź wynik na str. 133. Przetłumacz DO ZESZYTU co oznacza. Dopisz odpowiedź na pytanie: Czy zgadzasz się z wynikiem Quizu?
II
Sprawdź w słowniczku na str.91 tłumaczenie zakreślonych na zielono słówek w Quizie na str.87. Uzupełnij ustnie zad. 4 str.87
III
Zad. 6 i 7. Odsłuchaj nagrania i wykonaj zadania. Odpowiedzi na grupie.
IV
Zeszyt ćwiczeń, str. 87

PIĄTEK (03.04.2020)
TEMAT: Kupowanie ubrań -niezbędne zwroty w sklepie.
I
str. 88 DIALOG
Odsłuchaj nagranie 3.38. Zatrzymuj po fragmencie i powtarzaj.
II
zad. 2 RAMKA
Przetłumacz ustnie wyrażenia z ramki. Pomóż sobie słowniczkiem na str.91 lub z poniższego linku:
https://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/made
III
Utwórz dialog(Ty i ekspedienta), zawierający wyrażenia z ramki z zadania 2. Chcesz kupić buty.
Dialog ma zawierać minimum:
4x Twoje odpowiedzi
4x odpowiedzi sprzedawcy
Dialog ZAPISZ W ZESZYCIE.
IV
Zeszyt ćwiczeń:
Sprawdź, których zadań nie masz w rozdziale 7 do str. 82 i uzupełnij je. Zdecydowana większość powinna już tam być:-)

FIZYKA

  1. T: Ruch prostoliniowy zmienny
   Notatka na str 135. Co to jest ruch zmienny, prędkość chwilowa, prędkość średnia (wzór), przyspieszenie (wzór przyspieszenia jest zaznaczony na kolorowo na str 136), droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym (definicja i wzór jest na str 137), prędkość końcowa ( definicja i wzór na str 138). Proszę napisać to wszystko w formie notatki do zeszytu.

   Praca domowa
   Proszę przeanalizować nowe definicje i nauczyć się ich oraz przeanalizować przykład ze str 139
   01.04 T: Ruch prostoliniowy zmienny – zadania
   Praca domowa
   Zad 1. Str 140 (pamiętajcie, że jeżeli ciało porusza się z przyspieszeniem np. 5 m/s2 to oznacza że w każdej sekundzie ruchu jego prędkość zwiększa się o 5 m/s)
   Zad 3 str 140
   Zad 5 str 140


Matematyka klasa 30.03 – 3.04.2020

PRACA NA OCENĘ

proszę o wykonanie zadań zamieszczonych w materiałach lekcji 30.04.2020 poniedziałek na grupie messenger. Zrobione zadanie prześlijcie na podany tam adres e-mail. czas na wykonanie - do niedzieli. 5.04.2020 - zdania będę oceniała

poniedziałek 30.03.2020
temat: Sprawdź ile umiesz

1. Na lekcji podsumujemy wiadomości z całego działu.
2. Lekcja będzie odbywała się on-line w czasie rzeczywistym na Messenger poniedziałek 10:45
3. Zadania przewidziane do rozwiązania podczas lekcji to str 90 ćwiczenia oraz oraz podręcznik str 212- 213
4. proszę nie wykonywać zadań samodzielnie przed lekcją – pracujemy wspólnie na lekcji
5. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger

wtorek 31.03.2020
temat: Potęga o wykładniku naturalnym.

1. przed lekcją proszę przeczytać informacje zamieszczone na str 220 – 221 w książce oraz przepisać definicję potęgowania – u góry na stronie 221
2. przed lekcją też obejrzyjcie filmik: 
https://www.youtube.com/watch?v=hxnE9m65MsM
3. Lekcja będzie odbywała się on-line w czasie rzeczywistym na Messenger wtorek 11:50
4. podczas lekcji będziemy rozwiązywać kolejne zadania zawarte w ćwiczeniach na str 91, 92 oraz ze stron 221 i 222 w książce.
5. Proszę nie rozwiązywać wcześniej zadań. Będą wykonywane wspólnie podczas lekcji
6. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger
7. w ramach ćwiczeń zachęcam do skorzystania ze strony matzoo – klasa 7 – potęgowanie
https://www.matzoo.pl/klasa7/8

czwartek 2.04.2020
temat: Potęga o wykładniku naturalnym.

1. Na lekcji kontynuujemy zagadnienie z wtorku. Kontynuujemy rozwiązywanie zadań: ćwiczenia na str 91, 92 oraz ze stron 221 i 222 w książce.
2. nie rozwiązujecie sami zadań. Zadania rozwiązujemy wspólnie podczas lekcji.
3.spotkanie wg planu lekcji czyli godzina 11:50
4. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger
5. w ramach ćwiczeń zachęcam do skorzystania ze strony matzoo – klasa 7 – potęgowanie
https://www.matzoo.pl/klasa7/8piątek 3.04.2020
temat: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach

1. przed lekcją proszę przeczytać informacje zamieszczone na str 225 oraz przykład ze strony 226
2. proszę również przed lekcją przepisać o zeszytu zasady mnożenia potęg o tych samych podstawach (wytłuszczony druk na dole strony 225) oraz przepisać przyład ze str 226 – u góry strony
3. również przed lekcją obejrzyjcie filmik 
https://www.youtube.com/watch?v=4Q_8vv1nLoM
4. Lekcja będzie odbywała się on-line w czasie rzeczywistym na Messenger piątek godz 9:50
5. podczas lekcji będziemy rozwiązywać kolejne zadania zawarte w ćwiczeniach na str 95 – 96 oraz ze stron 226 - 227 w książce.
6. Proszę nie rozwiązywać wcześniej zadań. Będą wykonywane wspólnie podczas lekcji
7. osoby, których nie ma z nami na grupie w czasie lekcji – proszę o nadrobienie zadań – po lekcji cały czas będą dostępne na grupie Messenger


zajęcia kreatywne:
temat: Tworzymy własną grę logiczną.
Moi drodzy na zajęciach kreatywnych w ciągu najbliższych 4 lekcji będziecie pracować nad wykonaniem gry planszowej. Gra ma zawierać zagadki matematyczne, do jej przejść gracz będzie musiał pokonać wyzwania – wykonania obliczeń matematycznych. Gra ma zawierać zagadnienia które jest w stanie rozwiązać uczeń klasy 7. Proszę również o samodzielne wykonanie planszy i pionków. Zdjęcie gry wraz z regułami i opisami do końca kwietnia prześlecie mi na mail 
sylwialeszczynskakoszarek@gmail.com

W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontakt.informatyka:
temat: tworzenie dokumentu tekstowego
1. proszę przeczytać dany temat z podręcznika str 174 (poniżej przesyłam link do e-podręcznika)
Lubię to!  Nowa Era – 
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Lubie-to-7/#p=64
tak aby przypomnieć sobie podstawowe pojęcia.
2. otwórz jakiś utworzony przez ciebie dokument tekstowy i popatrz na niego pod kątem przeczytanych wiadomości, czy margines został właściwie ustawiony, co z akapitami? Czy są miejsca, w których należało użyć ENTER + SHIFT zamiast samego ENTER?
Spróbuj poprawić własny dokument

W godzinach lekcji ze mną wg szkolnego planu lekcji jestem dostępna na messenger jako Sylwia Leszczyńska – Koszarek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zrealizowaniu tematu – proszę o kontakt.


JĘZYK POLSKI
TEMAT: TRUDNY LOS EMIGRANTA
1. Napisz, gdzie i kiedy toczy się akcja „Latarnika”.
2. Wklej do zeszytu mapę podróży Skawińskiego po świecie.
3. Odpowiedz na pytania: 2 i 5
4. Wklej ilustrację przedstawiającą bohatera.
5. Podaj przykłady z życia Skawińskiego ilustrujące podane niżej cechy jego charakteru:
• Patriota
• Odwaga, waleczność, bohaterstwo
• Niezłomność
• Wytrwałość
• pracowitość
• Siła fizyczna
• Odpowiedzialność
• Wrażliwość
• Silny psychicznie mimo prześladującego go pecha

TEMAT: LITERATURA I SEN O OJCZYŹNIE
1. Przeczytaj materiał źródłowy – „Kontekst” str. 168
2. Wykonaj zadanie 2 str.169
3. Wklej schemat pokazujący obrazy, jakie zobaczył Skawiński zaczytując się w „Panu Tadeuszu”.
4. Wykonaj zadanie 8 str.170. Możecie skonsultować się na grupie ‘klasa 7 polski” i zapisać wspólne wnioski.

TEMAT: TUŁACZKA I WIECZNA PODRÓŻ JAKO METAFORY ŻYCIA – SYMBOLE W NOWELI SIENKIEWICZA
1. W formie słoneczka zapisz skojarzenia związane z morzem, pozytywne i negatywne
2. Odpowiedz na pytanie 3, 4 i 5 str.170
3. Czy los Skawińskiego może być odzwierciedleniem każdego polskiego emigranta? Uzasadnij swoje zdanie.
4. Przepisz do zeszytu notatkę przesłaną przeze mnie na grupie. MOTYWY


TEMAT: WIELOKULTUROWOŚĆ
1. Przeczytaj tekst „Odkrywanie polskości”
2. Wykonaj zadanie 1 i 4 /str.173

TEMAT: MAŁA OJCZYZNA
1. Przeczytaj biografię Tadeusza Różewicza oraz wiersz pt. „Oblicze ojczyzny” str.174
2. Odpowiedz do zeszytu na pytania: 1, 2, 3
3. Znajdź i wypisz z wiersza zastosowane przez poetę środki artystyczne, zilustruj je cytatami z wiersza, napisz, jaką pełnią funkcję w wierszu:

Środek poetycki cytat Funkcja w wierszu

4. Przeczytaj „Nową wiadomość”
5. Odpowiedz na pytanie: jak na interpretację wiersza wpływa to, że napisano go wierszem białym i wolnym?

Uwaga! Omówienie zagadnienia po wcześniejszym opracowaniu na grupie – poniedziałek II grupa 9.30 i I grupa 9.45


BIOLOGIA Temat: Higiena i choroby układu nerwowego.

Opracuj:

1. Czym jest stres i jaki jest jego wpływ na organizm?.

2. Podaj na własnych przykładach jak sobie radzisz ze stresem.

3. Scharakteryzuj jedną z wybranych chorób układu nerwowego: nerwica, depresja, udar mózgu, padaczka, autyzm, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera.

  4. Wykonaj zadania z karty pracy przesłanej na face


Temat: Regulacja nerwowo-hormonalna - podsumowanie działu.

Opracuj:

1. Podsumowanie z podr., str.190.

2. Wykonaj zadania z podr. pisemnie do zeszytu , str. 191.

  3. Wykonaj zadania przesłać na face.

  CHEMIA – Temat: Rodzaje roztworów.

  Opracuj:

  1. Co nazywamy roztworem?.

  2. Czym się różni roztwór nasycony od nienasyconego?.

  3. Opracuj doświadczenie otrzymywanie roztworu nasyconego na przykładzie mieszania się soli kuchennej i wody.

  4. Wyjaśnij pojęcia: koloid, zawiesina, krystalizacja.


Temat: Rodzaje roztworów.

Opracuj:

1. Co to jest rozpuszczalność substancji i krzywa rozpuszczalności.

2. Od czego zależy rozpuszczalność substancji?.

  3. Obliczamy masę substancji rozpuszczonej w roztworze nasyconym (na podstawie krzywej rozpuszczalności) -wykonaj zadania 1,2,3, podr. Str. 183

  GEOGRAFIA -01.04. Temat: Ronictwo i przemysł - podsumowanie działu.

  1. Opracuj:

  2. Przeczytaj podsumowanie z podr., str. 145.

  2. Wykonaj pisemnie zadania do zeszytu, podr., str. 146.

  03.04. Temat: Sprawdzenie wiadomości z działu: Rolnictwo i przemysł.

  1. Uczniowie otrzymują zadania do wykonania i przesyłają je poprzez facebook.

  Zajęcia z wychowawcą. Temat: Święta Wielkanocy w różnych regionach Polski.


HISTORIA

  1. Sprawa polska w czasach I wojny światowej.

   https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/777665

   1.04 – Rewolucja w Rosji
   https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/653733

   Poproś o ich e-maile niech mi je przyślą na mój adres besad60@gmail.com. Mając ich adresy e-mailowe będę mogła założyć ich grupę z możliwością robienia i przesyłania zadań online
Plastyka

2 kwiecień
Temat:Tradycje Świąt Wielkanocnych


Kontynuacja tematu- Wykonaj Kartkę świąteczna/ technika prac dowolna
Napisz życzenia świąteczne
Wyślij drogą elektroniczną do 3 kwietnia


Muzyka

3 kwiecień

Temat:Warsztat muzyczny- ,, Tajemny akord- nauka piosenki

Korzystając z YouTube - osłuchaj się z melodią znanej piosenki Leonarda Cohena -Halleluja
Naucz się 2 zwrotek na pamięć-do 24 kwietnia
   Język niemiecki - zadania dla klasy 7
   data: 30.03.2020
   Temat: Lebensmittel - nazwy produktów spożywczych.

   Do lekcji dołączona jest notatka (patrz: załącznik). Można ją przepisać albo wydrukować i wkleić do zeszytu, ewentualnie założyć teczkę, w której będą gromadzone notatki z lekcji). Notatka ta ułatwi Wam wykonywanie ćwiczeń na platformie Quizlet.
   Bardzo proszę, aby wszyscy zarejestrowali się w poniedziałek (30 marca) na platformie Quizlet przy pomocy linku, który znajduje się także w załączniku.
   https://quizlet.com/join/MeHHe5ypM
   Rejestrując się podajemy swoje imię i np. 2 pierwsze litery nazwiska, tak abym mogła Was rozszyfrować. Podajemy nieprawdziwą datę urodzenia.
   Gdyby link się nie otwierał, proszę o informację zwrotną. Kontaktujemy się poprzez e-dziennik lub pocztę elektroniczną (asia.czupta@poczta.onet.pl).
   Podobnie jak w przypadku Insta.lingu będę otrzymywać szczegółowe raporty systematyczności i postępów w nauce, na podstawie których będą wystawiane oceny. Na platformie dostępne są 2 zestawy. W poniedziałek po zarejestrowaniu się każdy wykonuje 3 dowolne ćwiczenia z panelu "ucz się" lub "graj" TYLKO W ZESTAWIE "Essen - jedzenie". Dostępnych jest 7 ćwiczeń (na telefonach nie otwierają się wszystkie dlatego też dobrze byłoby wykonać te zadania na komputerze/laptopie). Drugi zestaw przeznaczony jest na kolejną lekcję.
   Ocena za oba zestawy będzie wystawiona 10 kwietnia. Wówczas wszystkie ćwiczenia powinny zostać wykonane min. jeden raz.
   Przypominam o sesjach - termin do 5 kwietnia. Niektórzy już otrzymali oceny bdb:)
   Prosiłabym o krótką informację, czy nauka na Quizlecie wam się podoba, czy wolelibyście w zamian za to zadania z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
   pozdrawiam Was serdecznie i życzę owocnej nauki:)

   data: 31.03.2020
   Temat: Przed budką z jedzeniem/Vor der Imbissbude. Zamawianie posiłku.


   - Wykonujemy 3 dowolne ćwiczenia na platformie Quizlet. Zestaw "Reakcje językowe - temat "Essen (żywność)".
   - Przepisujemy notatkę do zeszytu lub drukujemy notatkę z załącznika i dołączamy do teczki.
   Przypominam, iż Insta.ling wykonujemy do 5 kwietnia. 6 kwietnia będą wystawione oceny i dodane nowe słówka.
   Wszystkie załączniki do lekcji znajdują się w e-dzienniku w zakładce "ZADANIA DOMOWE".materiał do realizacji od 12.03.2020 do 25.03.2020


Plastyka

(12.03.20 r.)Temat pracy plastycznej- Widok z okna mojego domu- praca na kartce A-3 ( duży blok rysunkowy), technika pracy dowolna - farbki, pastele

(19.03.20 r.) Kontynuacja tematu- Widok z okna mojego domu.

Historia,
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/800925
Proszę państwa. Wysyłam link do zdalnej lekcji Wybuch I wojny światowej.
Proszę by uczniowie po przeczytaniu i oglądnięciu filmu rozwiązali ćwiczenia online. Życzę miłej zabawy z historią.

Religia
Proszę przeczytać Ewangelię Św Jana - do 25 marca 2020. pozdrawiam - zadanie domowe z Religii.

Język angielski
18.03.2020-25.03.2020)
ŚRODA (18.03.2020):
I
Zad. 2 str. 82
Odtwórz nagranie 3.24 (Proszę otworzyć stronę WWW. Pearson.pl, wybrać zakładkę Język angielski,--->eDesk,
--->strefa ucznia i zalogować się/zarejestrować za pomocą kodu z wewnętrznej strony podręcznika do angielskiego.
Następnie wkleić poniższy link:
https://edesk.pearson.pl/Home/Show/9
odsłuchać nagranie nr 24).
Tłumaczenie słówek wpisujemy do zeszytu.
II
Podręcznik zad.5 str.83
Odczytaj i przetłumacz słówka za pomocą słowniczka na str. 91.
III
Zad. 3 – Wybierz prawidłową opcję. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
IV
Odsłuchaj nagranie słówek ze strony 91. Śledź tekst i powtarzaj.( Nagranie dostępnie zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami.
Wybierz nagranie nr 7 Link do nagrania: https://edesk.pearson.pl/Home/Show/1278)
V Otwórz poniższy link. Przeczytaj słówka i ich tłumaczenie. Następnie rozwiąż QUIZY znajdujące się poniżej.
https://www.e-angielski.com/slowka/nazwy-sklepow

PIĄTEK (20.03.2020)
I
Stopniowanie przymiotników.
Zad. 3 str. 84 Przeanalizuj tabelę oraz ramkę WATCH OUT.
Główne zasady wytłumaczone po polsku znajdziecie pod linkiem:
https://www.e-angielski.com/gramatyka/stopniowanie-przymiotnikow
II
Znajdź na stronie 84 w podręczniku wszystkie przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym i zapisz je do zeszytu według wzoru.
Nice--> nicer → the nicest (miły)
III
Zad. 6 do zeszytu.
IV
Zeszyt ćwiczeń str. 78
V
Quiz dla chętnych: http://www.angielski.slowka.pl/testy,stopniowanie-przymiotnikow-adjectives,tw,163,939.html_j9vbKGub0

ŚRODA (25.03.2020)
I
Podręcznik str. 85 TEKST
Odtwórz nagranie 3.28. Śledź tekst. Zatrzymuj po krótkim fragmencie i czytaj samodzielnie.
Zad. 4 do zeszytu.
II
Odtwórz nagranie 3.29. Powtórz. Tłumaczenie słówek zapisz w zeszycie.
III
Zad. 6 do zeszytu.

FIZYKA
materiały do powtórzenia za 2 lekcje (16.03 i 18.03)
16.03 Omawialiśmy już ruch i jego względność. Proszę zróbcie str 57 i 58 z zeszytu ćwiczeń.


18.03 Poznaliście już wzory oraz wykresy ruchu jednostajnego prostoliniowego.
Zróbcie Ćw. 1 i 2 ze str 59 z zeszytu cwiczeń. Bardzo proszę, abyście przeanalizowali tekst pod ćw. 2.


23.03 Temat: Ruch – uczymy się korzystać z informacji
Str 60 i 61 z zeszytu ćwiczeń


25.03
Temat : Ruch jednostajny prostoliniowy – ćwiczenia
Zad. 4 i 5 str 62 z zeszytu ćwiczeń Zadanie 1Język niemiecki
Zadanie 1
Bardzo proszę o wykonywanie sesji w programie Insta.ling w terminie od 13 marca do 29 marca. Po upływie wyznaczonego terminu będą wystawione oceny za ilość wykonanych sesji (jak zwykle 20 sesji = ocena bdb). Po powrocie do szkoły odbędzie się kartkówka ze znajomości słownictwa.

Zadanie 2
Proszę o wykonanie wszystkich ćwiczeń na stronie 68 i 70 (zeszyt ćwiczeń), a następnie przesłanie ich do mnie drogą elektroniczną (poprzez e-dziennik lub na adres e-mailowy asia.czupta@poczta.onet.pl) w terminie do 23 marca. Należy skorzystać ze słownika znajdującego się na końcu podręcznika bądź wykorzystać słownik online, np PONS.

Mamatematyka
do czwartku 26 marca proszę o zrobienie zadań:
dokończyć str 88 zeszyt ćwiczeń
zad 3,4,5,8,10,11 str 206-207 książka

dodatkowe zadania dla chętnych 6,7,9 str 206 -207 podręcznik.
pozdrawiam i życzę Wam miłej pracy.
ps. Mimo tego, że podałam cały zakres materiału do przerobienia proszę podzielcie to na mniejsze części tzn proponuję rozwiązanie 1-2 zadań dziennie. Nie zostawiajcie wszystkiego na sam koniec wolnego :)


informatyka
proszę o przerobienie tematu Lekcja 1. Lekcja 1. Sposoby przedstawiania algorytmów
Dowiem się, czym jest algorytm i w jaki sposób można go przedstawić. Nauczę się tworzyć schematy blokowe prostych algorytmów.
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
wybierz klasa 7 przedmiot informatykatematyka

Geografia
Proszę przygotować prezentację z geografii nt. Wybrane miasto Polski i jego walory turystyczne

Chemia
Proszę o dalsze ćwiczenia w pisaniu równań reakcji chemicznych i ich uzgadnianie:
sód + tlen -> tlenek sodu
żelazo+ tlen-> tlenek żelaza (III)
magnez+ siarka -> siarczek magnezu
glin+ chlor ->chlorek glinu

Biologia
Przygotuj prezentację multimedialną nt. Wszystko o koronawirusie, Termin: 03.04.2020r.

:: (C) 2006-2020    projekt i wykonanie www.kud.pl