SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bohaterów Walk o Wolnoœć w Rdzawce.
Nauczyciele
Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej w Rdzawce
 
 
mgr Jarosław Janik - dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Maria Palarczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Grażyna Jurzec - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Anna Wróbel - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Elżbieta Kowalczyk - nauczyciel języka polskiego
mgr Magdalena Zając - nauczyciel języka angielskiego
mgr Joanna Macioł - nauczyciel języka niemieckiego
mgr Sylwia Leszczyńska - nauczyciel matematyki
mgr Bożena Sadkowska - nauczyciel historii i wos
mgr Maria Twaróg - nauczyciel muzyki i plastyki, bibliotekarz
mgr Andrzej Kubiński - nauczyciel biologii, geografii, przyrody
mgr Andrzej Ptak - nauczyciel chemii
mgr Krzysztof Potaczek - nauczyciel informatyki i fizyki
mgr Mirosława Ponicka - nauczyciel logopeda, neurologopedia
mgr Ewa Affek - nauczyciel świetlicy
mgr Agnieszka Rapacz - nauczyciel Oddziału Przedszkolnego
mgr inż. Joanna Wietrzyk - nauczyciel matematyki i fizyki
mgr Janusz Kopyciński - religia, pedagog szkolny
ks.mgr Krzysztof Ziaja - religia
mgr Magdalena Luberda - nauczyciel w Punkcie Przedszkolnym
mgr Agnieszka Wójtowicz - nauczyciel języka polskiego
mgr Monika Gracz-Maciaś - nauczyciel języka angielskiego
:: (C) 2006-2019    projekt i wykonanie www.kud.pl