SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bohaterów Walk o Wolnoœć w Rdzawce.
Przedszkole

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rdzawce, pragnie poinformować zainteresowanych Rodziców, że do Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rdzawce na rok szkolny 2018/2019 zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli w sekretariacie szkoły – „Wnioski o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego” oraz „Deklaracje o kontynuacji wychowania  przedszkolnego”. Listy imienne zakwalifikowanych dzieci zostały wywieszone w szkole. Zapisy dzieci zostały już zakończone.

 

Rdzawka, dnia 6 kwietnia 2018 r.


Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Rabka-Zdrój
na rok szkolny 2018/2019
  Oddział przedszkolny
  Punkt Przedszkolny
  


Punkt Przedszkolny

:: (C) 2006-2018    projekt i wykonanie www.kud.pl